ESG-ratings en ratingbureaus ESG-ratings en ratingbureaus ESG-ratings en ratingbureaus

ESG-ratings en ratingbureaus

Education

Saxo Group

De kost van een ESG-beoordeling

Zowel particulieren, overheden als de samenleving willen dat bedrijven ethischer en duurzamer worden. De stijgende populariteit van duurzame beleggingsproducten is het bewijs dat veel beleggers er hetzelfde over denken. De ecologische, sociale en bestuurlijke impact van bedrijven berekenen is moeilijk, subjectief, duur en tijdrovend. Bepaalde informatie die nuttig zou zijn voor het beoordelen van bedrijven is niet publiek beschikbaar. Om te beoordelen hoe goed een bedrijf haar werknemers behandelt, moet er naast het subjectief meten van hoe werknemers zich voelen, gekeken worden naar harde cijfers zoals salarissen. Het is nuttig om te spreken met het management, de werknemers en de leveranciers, maar toegang krijgen is niet evident.

Ratingbureaus

Als gevolg daarvan zijn er een aantal ESG-ratingbureaus, waaronder KLD (MSCI Stats), Sustainalytics (Morningstar), Vigeo Eiris (Moody’s), RobecoSAM (S&P Global), Asset 4 (Refinitiv), MSCI, Bloomberg, Dow Jones en Fitch. Het is echter belangrijk om niet te vergeten dat ratingbureaus de financiële impact berekenen van het ESG-gedrag van bedrijven. Als iemand die onderdeel uitmaakt van de maatschappij, is er echter een grote kans dat u de impact van een bedrijf op de feitelijke onderliggende ecologische, sociale en bestuurlijke factoren belangrijker vindt dan de financiële gevolgen van deze impact.

Informatiebronnen

Er is geen standaardverzameling informatiebronnen die ESG-ratingbureaus gebruiken om bedrijven te beoordelen. Elk bureau gebruikt haar eigen unieke verzameling gegevens. Onder andere gerapporteerde gegevens van bedrijven, gegevens van derden en bedrijfskenmerken kunnen informatiebronnen zijn. Gerapporteerde gegevens van bedrijven zijn o.a. jaarrekeningen, voetnoten, ESG- en specifiek bestuurlijke toelichtingen, bedrijfswebsites en informatie over het terugroepen van producten. Gegevens van derden komen onder andere van overheden en regelgevende instanties, de academische wereld, NGO's, de media, externe websites, productrecensies, macrorisicoanalyses en risicoanalyses van evenementen. Informatie over de bedrijfskenmerken is onder andere productspecificaties en de locatie. Producten zoals aardolie en aardgas hebben een hoger ESG-risico dan andere producten. Vanuit een ESG-perspectief is zakendoen in de EU, door de wet- en regelgeving, riskanter dan zakendoen in de meeste ontwikkelingslanden.

Methodologie

Elk ratingbureau gebruikt haar eigen ratingmethodologie. Er zijn voor deze data veel onderliggende ESG-indicatoren en bronnen. Elk ratingbureau zal haar eigen combinatie van data gebruiken om bedrijven te beoordelen en een score te geven. Zelfs met dezelfde data kunnen verschillende ratingbureaus tot verschillende beoordelingen komen. Sommige ratingbureaus vergelijken bedrijven uit alle sectoren, terwijl andere enkel bedrijven binnen dezelfde sector vergelijken. Ratingbureaus gebruiken verschillende methodes om de betrouwbaarheid van de data te verbeteren: menselijke analyses, artificial intelligence, bedrijfs- en peer reviews, en het verwijderen van de industrie- en regionale bias. Ratingbureaus kunnen eventueel ook een toekomstgerichte kijk toevoegen aan de actuele gegevens. Zorg ervoor dat u minstens een basiskennis heeft van de methodologie van de rating die u gebruikt, en van haar sterke en zwakke punten.

Reikwijdte

Niet elk bedrijf heeft een ESG-score. Voor sommige bedrijven is er niet genoeg informatie beschikbaar. Grote bedrijven hebben de personele en financiële middelen om de nodige informatie te verstrekken. Ongeacht hun omvang zijn bedrijven in de EU meer geneigd om ESG-data te verstrekken. Omdat er minder vraag is naar de ESG-score van kleinere, minder bekende bedrijven zullen ratingbureaus aan deze beoordelingen minder tijd en middelen besteden. Doorgaans zijn ESG-scores vooral beschikbaar voor bedrijven met een grote marktkapitalisatie, en voor bedrijven in regio's waar ESG-transparantie aangemoedigd wordt.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België