Ratingi ESG i agencje ratingowe Ratingi ESG i agencje ratingowe Ratingi ESG i agencje ratingowe

Ratingi ESG i agencje ratingowe

Edukacja

Saxo Group

Koszt oceny ESG

Ludzie, rządy i społeczeństwa chcą, aby korporacje działały w bardziej etyczny i zrównoważony sposób. Rosnąca popularność produktów związanych ze zrównoważonym inwestowaniem pokazuje, że wielu inwestorów ma podobne odczucia. Ocenienie tego, jak korporacje wypadają pod względem ich wpływu na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny, jest trudne, subiektywne, kosztowne i czasochłonne. Niektóre dane, które byłyby przydatne przy ocenie korporacji, nie są publicznie dostępne. Ocenienie tego, jak dobrze firma traktuje swoich pracowników, oprócz uwzględnienia twardych danych, takich jak wynagrodzenia, wymaga też subiektywnego zmierzenia ich odczuć. Przydatne są do tego rozmowy z kierownictwem, pracownikami i dostawcami, ale dostęp do nich na potrzeby ich przeprowadzenia jest utrudniony.

Agencje ratingowe

W związku z tym istnieje wiele agencji ratingowych ESG, w tym KLD (MSCI Stats), Sustainalytics (Morningstar), Vigeo Eiris (Moody’s), RobecoSAM (S&P Global), Asset 4 (Refinitiv), MSCI, Bloomberg, Dow Jones oraz Fitch. Należy pamiętać, że agencje ratingowe mierzą wpływ finansowy działań ESG firmy. Jako członek społeczeństwa możesz bardziej dbać o oddziaływanie firmy na rzeczywiste czynniki wpływające na środowisko, społeczeństwo i ład korporacyjny niż o finansowe konsekwencje tego wpływu.

Źródła danych

Nie istnieje standardowy zestaw źródeł danych używanych przez agencje ratingowe ESG do oceniania firm. Każda agencja korzysta z własnego, niepowtarzalnego zestawu danych. Źródła danych obejmują te udostępniane przez samą firmę, od podmiotów trzecich i dane charakteryzujące firmę. Dane udostępniane przez samą firmę to między innymi sprawozdania finansowe, przypisy, informacje dotyczące ESG i ładu korporacyjnego, strony internetowe firmy oraz informacje o wycofaniu produktów. Źródłami danych z podmiotów trzecich są między innymi administracje publiczne i organy regulacyjne, instytucje akademickie, organizacje pozarządowe, media, zewnętrzne strony internetowe, recenzje produktów, analizy ryzyka wystąpienia zdarzeń czy analizy makro. Dane charakteryzujące firmę obejmują specyfikę produktów i lokalizację. Produkty takie jak ropa i gaz charakteryzują się wyższym ryzykiem ESG niż inne. Z perspektywy ESG prowadzenie działalności w Unii Europejskiej jest ze względu na prawo i przepisy bardziej ryzykowne niż prowadzenie działalności w wielu krajach rozwijających się.

Metodologia

Każda agencja ratingowa stosuje własną, zastrzeżoną metodologię tworzenia ratingów. Istnieje wiele bazowych źródeł i wskaźników ESG dla tych danych. Każda agencja wybiera własny zestaw danych do oceniania i punktowania firm. Nawet przy tych samych danych agencje mogą wystawić różne oceny. Niektóre agencje porównują firmy na tle wszystkich branż, podczas gdy inne porównują je tylko w ramach branży, do której firma należy. Agencje stosują różne metody w celu zwiększenia wiarygodności danych, takie jak analizy wykonywane przez ludzi, sztuczną inteligencję, oceny wykonywane przez firmy i podmioty równorzędne, a także eliminowanie stronniczości branżowych i regionalnych. Agencje mogą też uzupełniać bieżące dane o prognozy, ale nie jest to regułą. W przypadku każdego wykorzystywanego ratingu ważne jest, aby posiadać przynajmniej podstawową wiedzę na temat zastosowanej metodologii oraz jej mocnych i słabych stron.

Pokrycie rynku

Nie dla każdej firmy jest dostępny wskaźnik ESG. W przypadku niektórych firm nie ma wystarczających danych. Duże firmy dysponują kadrami i zasobami finansowymi pozwalającymi dostarczyć niezbędne dane. Niezależnie od wielkości firmy, te działające w Unii Europejskiej chętniej przekazują dane dotyczące ESG. Zapotrzebowanie na wskaźniki ESG jest niższe w przypadku mniejszych, mniej rozpoznawalnych firm, więc agencje nie poświęcają czasu i zasobów na ich ocenianie. Ogólnie rzecz biorąc: ratingi ESG są dostępne w przypadku dużych firm (według kapitalizacji rynkowej) oraz dla firm w regionach, które promują większą przejrzystość w zakresie ESG.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.