Makro: Jde o volby a udržení statusu quo Makro: Jde o volby a udržení statusu quo Makro: Jde o volby a udržení statusu quo

Makro: Jde o volby a udržení statusu quo

Steen Jakobsen

Hlavný investičný riaditeľ

Summary:  Trhy jsou poháněny volebním optimismem, který zastiňuje rostoucí obavy z dluhu a likvidity. Volby v roce 2024 jsou na obzoru, ale ekonomické základy a dluhové problémy opravňují k opatrným investicím.


Volby zůstávají důležitým tématem roku 2024

Vzhledem k blížícím se volbám v USA v roce 2024 se zdá, že se trh upíná na tento jediný faktor a zastiňuje ostatní potenciální scénáře. Přestože jsme si byli vědomi nejistoty, předpokládali jsme, že volby budou hrát v prvním čtvrtletí dominantní roli a možná ovlivní i druhé čtvrtletí.

Nejednalo se o hraní si s trhy, ale spíše o rozpoznání příběhu, který určuje náladu investorů. Centrální banky, připravené snížit sazby při jakémkoli náznaku slabosti, a politici, kteří chtějí utrácet bez ohledu na fiskální obezřetnost, vytvořili prostředí zralé pro "lepší než očekávané" údaje, které podpořily předvolební optimismus.

Nezdravé množství dluhů

Emise dluhu americké vlády v hodnotě $3 bilionů od roku 2022 přinesla pouze $2.4 bilionů nominálního růstu HDP, přesto si udržela vnímání pozitivních ekonomických údajů. Tato strategie sice zabránila oficiální recesi, ale neprojevila se v dlouhodobém růstu nebo hospodářské expanzi.

K tomuto vnímání dále přispělo výrazné čerpání reverzní repo operace (RRF) Fedu, což je v podstatě vládní bankomat. Představte si toto zařízení jako dočasné "parkoviště" pro přebytečnou hotovost. Fed tuto hotovost absorbuje prodejem cenných papírů s příslibem jejich pozdějšího zpětného odkupu. Když tato hotovost opustí facilitu a vrátí se do bankovního systému, znásobí se prostřednictvím úvěrů a pákového efektu, čímž v podstatě promazává kola ekonomiky.

Na začátku roku 2023 dosáhl RRF nejvyšší hodnoty $2.5 bilionů, ale od té doby se zmenšil na méně než $500 miliard. Do amerického finančního systému tak přiteklo neuvěřitelných $2 bilionů čerstvé likvidity, což podpořilo živočišnou náladu v akciích a způsobilo, že kryptoměny dosáhly nových maxim.

Uvědomují si trhy rizika likvidity?

Pod povrchem se však odehrává jiný příběh. Nadměrný tisk peněz a jejich oběh, který měl stimulovat podstupování rizika, se shodoval s říjnovým minimem trhu S&P 500. Výrazný pokles nesplacených zůstatků RRF a vnímaný obrat Fedu ke snižování úrokových sazeb poslal akcie od konce října 2023 po přímce vzhůru. Při současném tempu bude zůstatek RRF vyčerpán do června, čímž se odstraní jeho stimulační účinek.

Kromě toho světové centrální banky ve druhém čtvrtletí společně snižují celkovou likviditu. Předpokládáme, že důsledky nahromaděného dluhu, vysokých reálných úrokových sazeb, neproduktivních investic v zeleném sektoru, potřeby refinancování malých a středních bank a převisu komerčních nemovitostí v nejbližší budoucnosti společně zpomalí hospodářský růst.

Počáteční přehnaný optimismus trhu ohledně snižování sazeb slábne a prognózy Fedu jsou stále více přijímány. Jiné části trhu se však přiklonily k opačnému názoru a v roce 2024 nepředpovídají žádné snížení. My se stále domníváme, že snížení sazeb je pravděpodobné, přičemž uznáváme pomalé tempo změn ve srovnání s očekáváním trhu. Nezapomeňte, že trh má často problémy s efektivním zpracováním složitých informací.

Alokace investic

Naše investiční strategie v prvním čtvrtletí zahrnovala vyváženou alokaci 25 % do čtyř klíčových tříd aktiv: akcie, fixní výnos, komodity a hotovost/alternativy. Tato diverzifikace nám dobře posloužila, ale s přechodem do 2. čtvrtletí upravujeme naši alokaci snížením expozice vůči akciím kvůli obavám z ocenění.

I když si uvědomujeme možný vliv voleb v roce 2024, možná je načase řídit se slavnou odpovědí zesnulého amerického investičního bankéře J. P. Morgana, když se ho ptali, jak se stal nejbohatším mužem světa: "Vydělal jsem jmění tím, že jsem příliš brzy vystoupil".

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.