Makro: Det handler om valg og om at bevare status quo Makro: Det handler om valg og om at bevare status quo Makro: Det handler om valg og om at bevare status quo

Makro: Det handler om valg og om at bevare status quo

Steen Jakobsen

Cheføkonom og investeringsdirektør

Oversigt:  Markederne er drevet af valgoptimisme, som overskygger voksende gælds- og likviditetsbekymringer. Valget i 2024 er nært forestående, men økonomiske nøgletal og gældsproblemer berettiger til forsigtige investeringer.


Valg er fortsat et vigtigt tema i 2024

Med det forestående valg i USA i 2024 virker markedet fikseret på denne ene faktor og overskygger andre potentielle scenarier. Selvom vi anerkendte den usikkerhed, der ligger heri, forventede vi, at valget ville spille en dominerende rolle i 1. kvartal og muligvis også påvirke 2. kvartal.

Det handlede ikke om at spille på markederne, men snarere om at genkende den fortælling, der driver investorernes følelser. Centralbanker, der er klar til at sænke renten ved ethvert tegn på svaghed, og politikere, der er ivrige efter at bruge penge uanset finanspolitisk forsigtighed, skabte et miljø, der var modent til "bedre end forventede" data, hvilket gav næring til valgårets optimisme.

En usund mængde gæld

Den amerikanske regerings gældsudstedelse på $3 billioner siden 2022 gav kun $2.4 billioner i nominel BNP-vækst, men opretholdt alligevel en opfattelse af positive økonomiske data. Selv om denne strategi forhindrede en officiel recession, blev den ikke omsat til sund, langsigtet vækst eller økonomisk ekspansion.

En yderligere faktor, der bidrog til denne opfattelse, var den betydelige nedtrapning af Feds Reverse Repo Facility (RRF), som i bund og grund er en statslig hæveautomat. Tænk på denne facilitet som en midlertidig "parkeringsplads" for overskydende kontanter. Fed absorberer disse kontanter ved at sælge værdipapirer med løfte om at købe dem tilbage senere. Når disse kontanter forlader faciliteten og kommer ind i banksystemet igen, bliver de mangedoblet gennem udlån og gearing, hvilket i bund og grund smører hjulene i økonomien.

RRF toppede på $2.5 billioner i begyndelsen af 2023, men er siden skrumpet til under $500 milliarder. Det har indsprøjtet hele $2 billioner i ny likviditet i det amerikanske finanssystem, hvilket har understøttet den dyriske stemning på aktiemarkedet og fået kryptovalutaerne til at nå nye højder.

Anerkender markederne likviditetsrisikoen?

Men under overfladen udfolder der sig en anden historie. Den overdrevne pengetrykning og -cirkulation, der havde til formål at stimulere risikotagning, faldt sammen med S&P 500's lavpunkt i oktober. Det betydelige fald i udestående RRF-saldi og Feds opfattede drejning mod at sænke styringsrenterne sendte aktierne i en lige linje opad fra slutningen af oktober 2023. Med det nuværende tempo vil RRF-saldoen være opbrugt i juni, hvilket fjerner dens stimulerende effekt.

Desuden reducerer de globale centralbanker kollektivt den samlede likviditet i 2. kvartal. Vi forventer, at konsekvenserne af akkumuleret gæld, høje realrenter, uproduktive investeringer i den grønne sektor, refinansieringsbehov hos små og mellemstore banker og overhæng i erhvervsejendomme samlet set vil bremse den økonomiske vækst i den nærmeste fremtid.

Markedets oprindelige overoptimisme med hensyn til rentesænkninger er aftaget, og der er en voksende accept af Feds prognoser. Andre dele af markedet er dog gået den anden vej og forudser ingen nedsættelser i 2024. Vi mener stadig, at rentenedsættelser er sandsynlige, men anerkender det langsomme tempo i ændringerne sammenlignet med markedets forventninger. Husk, at markedet ofte har svært ved at behandle komplekse oplysninger effektivt.

Fordeling af investeringer

Vores investeringsstrategi i 1. kvartal indebar en afbalanceret fordeling på 25 % til hver af de fire vigtigste aktivklasser: aktier, obligationer, råvarer og kontanter/alternativer. Denne diversificering har tjent os godt, men ved overgangen til 2. kvartal justerer vi vores fordeling ved at reducere aktieeksponeringen på grund af bekymringer om værdiansættelsen.

Mens vi anerkender den potentielle indflydelse af valget i 2024, er det måske på tide at følge den afdøde amerikanske investeringsbankmand J. P. Morgans berømte svar, da han blev spurgt, hvordan han var blevet verdens rigeste mand: "Jeg tjente en formue på at komme ud for tidligt".

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.