Makro: Jde o volby a udržení statusu quo Makro: Jde o volby a udržení statusu quo Makro: Jde o volby a udržení statusu quo

Makro: Jde o volby a udržení statusu quo

Steen Jakobsen

Hlavní investiční ředitel

Shrnutí:  Trhy jsou poháněny volebním optimismem, který zastiňuje rostoucí obavy z dluhu a likvidity. Volby v roce 2024 jsou na obzoru, ale ekonomické základy a dluhové problémy opravňují k opatrným investicím.


Volby zůstávají důležitým tématem roku 2024

Vzhledem k blížícím se volbám v USA v roce 2024 se zdá, že se trh upíná na tento jediný faktor a zastiňuje ostatní potenciální scénáře. Přestože jsme si byli vědomi nejistoty, předpokládali jsme, že volby budou hrát v prvním čtvrtletí dominantní roli a možná ovlivní i druhé čtvrtletí.

Nejednalo se o hraní si s trhy, ale spíše o rozpoznání příběhu, který určuje náladu investorů. Centrální banky, připravené snížit sazby při jakémkoli náznaku slabosti, a politici, kteří chtějí utrácet bez ohledu na fiskální obezřetnost, vytvořili prostředí zralé pro "lepší než očekávané" údaje, které podpořily předvolební optimismus.

Nezdravé množství dluhů

Emise dluhu americké vlády v hodnotě $3 bilionů od roku 2022 přinesla pouze $2.4 bilionů nominálního růstu HDP, přesto si udržela vnímání pozitivních ekonomických údajů. Tato strategie sice zabránila oficiální recesi, ale neprojevila se v dlouhodobém růstu nebo hospodářské expanzi.

K tomuto vnímání dále přispělo výrazné čerpání reverzní repo operace (RRF) Fedu, což je v podstatě vládní bankomat. Představte si toto zařízení jako dočasné "parkoviště" pro přebytečnou hotovost. Fed tuto hotovost absorbuje prodejem cenných papírů s příslibem jejich pozdějšího zpětného odkupu. Když tato hotovost opustí facilitu a vrátí se do bankovního systému, znásobí se prostřednictvím úvěrů a pákového efektu, čímž v podstatě promazává kola ekonomiky.

Na začátku roku 2023 dosáhl RRF nejvyšší hodnoty $2.5 bilionů, ale od té doby se zmenšil na méně než $500 miliard. Do amerického finančního systému tak přiteklo neuvěřitelných $2 bilionů čerstvé likvidity, což podpořilo živočišnou náladu v akciích a způsobilo, že kryptoměny dosáhly nových maxim.

Uvědomují si trhy rizika likvidity?

Pod povrchem se však odehrává jiný příběh. Nadměrný tisk peněz a jejich oběh, který měl stimulovat podstupování rizika, se shodoval s říjnovým minimem trhu S&P 500. Výrazný pokles nesplacených zůstatků RRF a vnímaný obrat Fedu ke snižování úrokových sazeb poslal akcie od konce října 2023 po přímce vzhůru. Při současném tempu bude zůstatek RRF vyčerpán do června, čímž se odstraní jeho stimulační účinek.

Kromě toho světové centrální banky ve druhém čtvrtletí společně snižují celkovou likviditu. Předpokládáme, že důsledky nahromaděného dluhu, vysokých reálných úrokových sazeb, neproduktivních investic v zeleném sektoru, potřeby refinancování malých a středních bank a převisu komerčních nemovitostí v nejbližší budoucnosti společně zpomalí hospodářský růst.

Počáteční přehnaný optimismus trhu ohledně snižování sazeb slábne a prognózy Fedu jsou stále více přijímány. Jiné části trhu se však přiklonily k opačnému názoru a v roce 2024 nepředpovídají žádné snížení. My se stále domníváme, že snížení sazeb je pravděpodobné, přičemž uznáváme pomalé tempo změn ve srovnání s očekáváním trhu. Nezapomeňte, že trh má často problémy s efektivním zpracováním složitých informací.

Alokace investic

Naše investiční strategie v prvním čtvrtletí zahrnovala vyváženou alokaci 25 % do čtyř klíčových tříd aktiv: akcie, fixní výnos, komodity a hotovost/alternativy. Tato diverzifikace nám dobře posloužila, ale s přechodem do 2. čtvrtletí upravujeme naši alokaci snížením expozice vůči akciím kvůli obavám z ocenění.

I když si uvědomujeme možný vliv voleb v roce 2024, možná je načase řídit se slavnou odpovědí zesnulého amerického investičního bankéře J. P. Morgana, když se ho ptali, jak se stal nejbohatším mužem světa: "Vydělal jsem jmění tím, že jsem příliš brzy vystoupil".

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.