Macro: Het draait allemaal om verkiezingen en het behouden van de status quo Macro: Het draait allemaal om verkiezingen en het behouden van de status quo Macro: Het draait allemaal om verkiezingen en het behouden van de status quo

Macro: Het draait allemaal om verkiezingen en het behouden van de status quo

Steen Jakobsen

Chief Investment Officer

Samenvatting:  De markten worden gedreven door verkiezingsoptimisme, dat de groeiende zorgen over schulden en liquiditeit overschaduwt. De verkiezingen van 2024 staan voor de deur, maar de economische fundamenten en schuldproblemen rechtvaardigen voorzichtige investeringen.


Level: Enige ervaring


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van Saxo's Quarterly Outlook. Deze serie artikelen is specifiek niet bedoeld als marktvoorspelling noch als beleggingsadvies of -aanbeveling. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Het originele, Engelstalige artikel is gepubliceerd door Saxo A/S op woensdag 3 april 2024 om 08:00 uur. De vertaling vindt u hieronder. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.In het kort

  • Verkiezingsoptimisme en een opleving op de aandelenmarkt hebben de ongemakkelijke waarheid over de economie verdoezeld, namelijk dat de schuld nog steeds sneller groeit dan het bbp.
  • Centrale banken verminderen gezamenlijk de totale liquiditeit. Dit, in combinatie met hoge reële rentetarieven en aanzienlijke uitstaande schulden, zal de economie vertragen.
  • In anticipatie op een problematischer tweede kwartaal verminderen we onze blootstelling aan aandelen en vergroten we onze blootstelling aan vastrentende waarden en grondstoffen.


Verkiezingen blijven een belangrijk thema in 2024

De markt lijkt volledig gefixeerd op de naderende Amerikaanse verkiezingen van 2024, waarbij andere mogelijke scenario's worden overschaduwd. Hoewel we de inherente onzekerheid erkenden, verwachtten we dat de verkiezingen een dominante rol zouden spelen in Q1, en mogelijk ook invloed zouden hebben op het tweede kwartaal.

Dit ging niet over het bespelen van de markten, maar eerder over het herkennen van het verhaal dat het beleggerssentiment aanstuurt. Centrale banken staan klaar om de rente te verlagen bij elk teken van zwakte en politici zijn bereid te spenderen ongeacht fiscale voorzichtigheid. Samen creëerden ze zo een omgeving die rijp was voor "beter-dan-verwachte" gegevens, wat het optimisme in een verkiezingsjaar voedde.


Een ongezonde hoeveelheid schuld

De $3 biljoen aan schulduitgifte van de Amerikaanse overheid sinds 2022 leverde slechts $2,4 biljoen aan nominale bbp-groei op, maar handhaafde een perceptie van positieve economische gegevens. Hoewel deze strategie een officiële recessie heeft voorkomen, heeft het niet geleid tot gezonde, langetermijngroei of economische expansie.

Verder heeft de aanzienlijke afname van de Reverse Repo Facility (RRF) van de Fed bijgedragen aan deze perceptie, feitelijk een overheidsgeldautomaat. Zie deze facility als een tijdelijke "parkeerplaats" voor overtollig geld. De Fed absorbeert dit geld door effecten te verkopen met de belofte ze later terug te kopen. Wanneer dit geld de faciliteit verlaat en weer in het banksysteem terechtkomt, wordt het vermenigvuldigd door leningen en leverage, waarbij het in feite de economie stimuleert.

De RRF piekte begin 2023 op $2,5 biljoen, maar is sindsdien gekrompen tot onder de $500 miljard. Dit heeft een enorme $2 biljoen aan nieuwe liquiditeit in het Amerikaanse financiële systeem geïnjecteerd, waardoor de animal sprits in aandelen werden ondersteund en cryptovaluta nieuwe hoogtepunten bereikten.


Erkennen de markten de liquiditeitsrisico's?

Echter, onder de oppervlakte ontvouwt zich een ander verhaal. Het overmatige geld drukken en de circulatie, bedoeld om risicovol gedrag te stimuleren, viel samen met het dieptepunt van de markt in oktober voor de S&P 500. De aanzienlijke afname van de uitstaande RRF-saldi en de perceptie van de Fed die haar beleidsrentetarieven verlaagt, stuwden de aandelen sinds eind oktober 2023 in een rechte lijn omhoog. Op het huidige tempo zal het RRF-saldo tegen juni zijn uitgeput, waarbij het stimulerende effect verdwijnt.

Bovendien verminderen wereldwijde centrale banken gezamenlijk de totale liquiditeit in het tweede kwartaal. We verwachten dat de gevolgen van opgebouwde schulden, hoge reële rentetarieven, niet-productieve investeringen in de groene sector, financieringsbehoeften van kleine en middelgrote banken, en de overhang van commercieel vastgoed gezamenlijk de economische groei in de nabije toekomst zullen vertragen. Het initiële overoptimisme van de markt over renteverlagingen is afgenomen, met een groeiende acceptatie van de prognoses van de Fed. Andere delen van de markt zijn echter de andere kant op gegaan en voorspellen geen renteverlagingen in 2024. Wij geloven nog steeds dat renteverlagingen waarschijnlijk zijn, erkennend het trage tempo van verandering in vergelijking met de verwachtingen van de markt. Onthoud, de markt worstelt vaak om complexe informatie effectief te verwerken.


Beleggingsallocatie

Onze beleggingsstrategie gedurende het eerste kwartaal keek naar een gebalanceerde allocatie van 25% voor elk van de vier belangrijke beleggingscategorieën: aandelen, vastrentende waarden, grondstoffen en kas/alternatieven. Deze diversificatie heeft ons goed gediend, maar nu we overgaan naar het tweede kwartaal, passen we onze allocatie aan door de blootstelling aan aandelen te verminderen vanwege waarderingszorgen.

Hoewel we de potentiële invloed van de verkiezingen van 2024 erkennen, is het misschien tijd om het voorbeeld te volgen van de Amerikaanse investeringsbankier J.P. Morgan, die beroemd antwoordde toen hem werd gevraagd hoe hij 's werelds rijkste man was geworden: "Ik heb een fortuin verdiend door te vroeg uit te stappen".

Alle Outlook-links

Lees verder via de landingspagina of ga direct naar de artikelen via de links hieronder. U kunt zich ook nog aanmelden voor het Engelstalige webinar op dinsdag 16 april van beleggerstrainer Peter Siks, samen met Saxo's Fixed Income Strateeg Althea Spinozzi.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland