Ogranicz ryzyko dzięki zleceniom stop loss Ogranicz ryzyko dzięki zleceniom stop loss Ogranicz ryzyko dzięki zleceniom stop loss

Ogranicz ryzyko dzięki zleceniom stop loss

Thought Starters 3 min na przeczytanie

Saxo Group

Podsumowanie:  Dowiedz się, dlaczego zarządzanie ryzykiem jest kluczowe dla każdego tradera i inwestora. Dzięki zleceniom stop loss można ograniczyć straty na papierach wartościowych, które wykonują niekorzystne ruchy, bez dodatkowych kosztów dla pozycji długich i krótkich.


Co to jest zlecenie stop loss?

Zlecenie stop loss to zlecenie sprzedaży lub zakupu papierów wartościowych, takich jak akcje, po osiągnięciu przez nie określonej ceny. Celem zlecenia stop loss jest ograniczenie straty tradera z pozycji papierów wartościowych. Na przykład ustawienie zlecenia stop loss na poziomie 5% poniżej ceny zakupu akcji ograniczy potencjalną stratę do 5%.

Załóżmy, że zakupiono akcje Facebooka w cenie 100 USD za akcję. Zaraz po zakupie akcji ustawiasz zlecenie stop loss na poziomie 5% (95 USD). Gdy cena akcji osiągnie 95 USD, zlecenie stop loss się aktywuje i sprzedasz akcje w cenie 95 USD, odnotowując stratę na poziomie 5% (5 USD).

Jakie są zalety zlecenia stop loss?

Główną korzyścią z zastosowania zlecenia stop loss jest możliwość ograniczenia strat na długich i krótkich pozycjach bez dodatkowego kosztu, nie licząc standardowej prowizji naliczanej po wykonaniu transakcji.

Ponadto zlecenia stop loss uwalniają decyzje od czynników emocjonalnych. Czasami traderom zdarza się zauroczyć papierami wartościowymi. Mogą oni na przykład mieć błędne przekonanie, że danie akcjom drugiej szansy się opłaci, co może spowodować wzrost strat.

Wybór optymalnego poziomu stop loss: różne strategie stop loss

Istnieje wiele metod wyboru odpowiedniego poziomu stop loss, ale żadna z nich nie jest uniwersalna dla wszystkich strategii inwestycyjnych. Warto sprawdzić kilka z nich i wybrać tę, która pasuje do Twoich inwestycji i poziomu ryzyka.

Reguła 2%

Jedną z najpopularniejszych metod stop loss jest reguła 2%, zgodnie z którą nigdy nie należy narażać na ryzyko więcej niż 2% kapitału. Jeśli na przykład inwestujesz 50 000 USD, zastosowanie metody stop loss 2% oznacza, że na każdej transakcji ryzykujesz do 1000 USD. Często stosowana jest reguła 2%, jednak można wybrać dowolny inny poziom, np. 1%.

Więcej informacji o regule 2% znajdziesz tutaj.

Średnia rzeczywistego zasięgu (ATR)

ATR uznaje się za najdokładniejszy wskaźnik zmienności. W odróżnieniu od innych oscylatorów zmienności przedstawia on prawdziwy obraz, obejmując cały zakres cenowy aktywów i uwzględniając przerwy w obliczeniach.

Za pomocą ATR można m.in. określić poziom stop loss. Powszechną strategią jest ustawienie jego poziomu o jeden ATR od pozycji wejściowej. Jeśli na przykład sprzedajesz 20 000 EURUSD w cenie 1,0958, a ATR-14 wynosi 198 pipsów, poziom stop loss należy ustawić na wartość 1,1156. Jeśli inwestujesz bardziej zachowawczo, ustaw poziom stop loss na dwukrotność lub trzykrotność ATR względem punktu wejściowego.

Inną strategią jest ustawienie poziomu stop loss o jeden ATR od najbliższego poziomu wsparcia lub oporu. Daje to nieco luzu inwestycyjnego i obniża ryzyko zamknięcia po skokach zmienności w ramach poziomu oporu lub wsparcia.

Więcej informacji o ustawianiu ograniczeń za pomocą ATR znajdziesz tutaj.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.