Beperk uw risico met stop-loss orders Beperk uw risico met stop-loss orders Beperk uw risico met stop-loss orders

Beperk uw risico met stop-loss orders

Starten met beleggen 3 minuten leestijd

Saxo Group

Samenvatting:  Leren hoe u risico beheerst is van essentieel belang voor elke belegger. Door gebruik te maken van stop-lossorders kunt u zonder extra kosten verliezen beperken op effecten die zich ongunstig ontwikkelen - zowel op long als short posities.


Wat is een stop-lossorder?

Een stop-lossorder is een order voor het verkopen (of kopen) van een aandeel, zodra dit een bepaalde koers heeft bereikt. Het doel van een stop-lossorder is het beperken van het verlies van een belegger op een aandelenpositie. Wanneer u bijvoorbeeld een stop-lossorder instelt op 5% onder de koers waarvoor u het aandeel heeft gekocht, is uw potentiële verlies beperkt tot ongeveer 5%.

Stel dat u zojuist het (fictieve) aandeel ABC heeft gekocht voor $ 100 per aandeel. Direct (of eventueel later) na het kopen van het aandeel stelt u een stop-lossorder in op $ 95, ofwel 5% onder uw aankoopkoers. Als het aandeel een koers van $ 95 (of lager) heeft bereikt, wordt de verkooporder automatisch geactiveerd en verkoopt u het aandeel voor (ongeveer) $ 95. Dit zou neerkomen op een verlies van zo'n 5%.

Wat zijn de voordelen van het instellen van een stop-loss?

Het belangrijkste voordeel van een stop-lossorder is dat u uw verlies op zowel long als short posities kunt beperken.

En omdat u de stop-lossorder vaak direct na de aankoop inlegt – en u dus vooraf uw strategie al heeft bepaald– zal er minder emotionele belasting zijn als het aandeel zich de verkeerde kant op beweegt. Sommige beleggers hebben namelijk de neiging 'verliefd te worden' op bepaalde aandelen;ze hebben bijvoorbeeld de valse overtuiging dat als een aandeel een tweede kans krijgt het wel zal bijtrekken. Juist hierdoor kunnen verliezen oplopen.

Zijn er nadelen van het instellen van een stop-lossorder?

Door gebruik te maken van een stop-lossorder beperkt u zowel de mogelijke winst als het verlies. Het kan zo zijn dat een aandeel eerst zakt onder de door u aangegeven limiet, waarna het aandeel juist weer stijgt. Omdat u dan al (automatisch) uit bent gestapt, zult u niet meer van deze stijging kunnen profiteren.

Bovendien bestaat de kans – zoals boven reeds aangegeven – dat de stop-lossorder niet op exact het aangegeven bedrag wordt verkocht. Het kan dus zijn dat het bedrag (net) iets lager uitvalt.

Het optimale stop-lossniveau zoeken: verschillende stop-lossstrategieën

Er zijn talrijke methoden voor het bepalen van het juiste stop-lossniveau, maar er is er niet één die geschikt is voor alle beleggingsstrategieën. Hieronder worden er twee nader besproken. U moet echter zelf de strategieën bekijken en kiezen welke het beste past bij uw persoonlijke situatie, beleggingsstrategie(ën) en risicobereidheid.

De 2%-regel

Een van de populairste stop-lossmethoden onder actieve traders is de 2%-regel, wat betekent dat u nooit meer dan 2% van uw belegging risico laat lopen. Als u bijvoorbeeld met $ 50.000 belegt, betekent het gebruik van een stop-loss van 2% dat u maximaal $ 1.000 kunt riskeren op een transactie. Hoewel de 2%-regel populair is, kunt u elk niveau kiezen waarbij u zich comfortabel voelt, zoals 1%. Voor beleggers met een langere tijdshorizon zouden de percentages juist hoger kunnen liggen.

Meer informatie over de 2%-regel vindt u hier.

De Average True Range

De ATR is een volatiliteitsindicator vanuit de Technische Analyse. Een manier om de ATR te gebruiken voor het bepalen van uw stop-lossniveau is om uw stop-loss één ATR vanaf uw instappositie te plaatsen. Als uw aandeel ABC bijvoorbeeld € 26 noteert en de ATR is € 0,95, dan stelt u de stop-loss in op € 25,05. Als u een meer defensieve belegger bent, met een lagere risicobereidheid, kunt u uw stop-loss instellen op bijvoorbeeld 2x of 3x de ATR vanaf uw instapniveau.

Een andere strategie is het instellen van uw stop-loss op één ATR vanaf het dichtstbijzijnde steun- of weerstandsniveau. Hiermee komt de stop ruimer te liggen en geeft u de transactie ‘bewegingsruimte’

Meer informatie over het gebruik van de indicator Average True Range voor het instellen van stops, vindt u hier.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België