Summary Q2 2023 Outlook: Gra na rozdrobnienie

Summary Q2 2023 Outlook: Gra na rozdrobnienie

Steen Jakobsen
Dyrektor ds. inwestycji

Podsumowanie:  W tym kwartale, w artykule "Gra na rozdrobnienie", przedstawiamy nasze spojrzenie na to, jak nowy porządek świata zmusza do ponownego przemyślenia swojej strategii inwestycyjnej. Przeczytaj to dzisiaj.

Streszczenie

Nagłe marcowe pojawienie się zawirowań w amerykańskich bankach, a następnie zaledwie tydzień później, zainicjowane przez SNB weekendowe przejęcie Credit Suisse przez UBS, wywołało w marcu wstrząsy na światowych rynkach. W trakcie przygotowywania prognozy na II kwartał, staraliśmy się radzić sobie z konsekwencjami tego faktu. W niniejszej publikacji staraliśmy się zająć tym kryzysem, który będzie miał istotne krótko-, średnio- i długoterminowe konsekwencje zarówno dla systemów bankowych, jak i naszych gospodarek. Kryzys gwałtownie przyśpieszył na przykład nadchodzącą recesję. We wstępie do tej publikacji nasz CIO, Steen Jakobsen, prowadzi czytelników przez implikacje nagłych zawirowań w bankach, które pojawiły się pod koniec pierwszego kwartału, zauważając, że nie jest to 2008-09 kryzys wypłacalności, ale wynik skoku kosztów finansowania.

Ale poruszamy też obszernie temat pierwotnie zamierzony dla tego Outlooka, czyli The Fragmentation Game. Jest to nasze określenie tego, co wielu nazywa "deglobalizacją", termin ten uważamy za zbyt ogólnikowy. Jak zauważa Steen Jakobsen, słowo fragmentacja lepiej opisuje działanie procesu deglobalizacji, ponieważ światowe bloki gospodarcze znalazły się w głębokim rozkroku, który będzie się rozgrywał w nadchodzących dekadach. Rozpoczęła się gra o to, aby każdy naród zapewnił, że wszystkie krytyczne łańcuchy dostaw, czy to dla medycyny, energii, zasobów witalnych, technologii czy obrony, są albo całkowicie u siebie, albo u przyjaznego partnera handlowego, a najlepiej u obu. 

Nasz strateg z Hongkongu, Redmond Wong, przygląda się wyzwaniom, jakie stoją przed Chinami, które odważnie wyznaczają sobie bardziej znaczącą rolę w wielostronnych instytucjach globalnych, pogłębiają strategiczne relacje handlowe i po raz pierwszy w nowoczesnej erze zmniejszają swoją zależność od eksportu. Zabezpieczenie technologii, a zwłaszcza zasobów, będzie głównym wyzwaniem dla Chin. Nasz makrostrateg, Charu Chanana, skupia się na ogromnym potencjale Azji Południowo-Wschodniej, a zwłaszcza Indii, w rozdrobnionym świecie. Zważyła, na przykład, silny profil demograficzny Indii i ogromny potencjał wzrostu w zakresie produkcji w porównaniu z tradycyjnymi ogranicznikami prędkości, takimi jak protekcjonizm i uciążliwa biurokracja.   

Peter Garnry, strateg rynku kapitałowego analizuje wpływ kryzysu bankowego na rynek akcji po tym, jak rok rozpoczął się bardzo dynamicznie dla wielu obszarów rynku akcji, z Europą, która osiągnęła dobre wyniki dzięki uniknięciu kryzysu energetycznego. Zagłębia się również w to, gdzie gra na rozdrobnienie dostarczy zarówno bólu, jak i możliwości w akcjach. Oczywiste sektory w centrum uwagi to półprzewodniki, obronność, energia odnawialna, logistyka, większe spółki, a zwłaszcza spółki jakościowe o niskim zadłużeniu i silnych cechach konkurencyjnych.

Nasz strateg makro, Christopher Dembik, przygląda się ryzyku, gdzie kryzys bankowy może zaprowadzić gospodarkę amerykańską w następnej kolejności, czyli ostatecznie w recesję, ale skupia uwagę czytelników na silnej koncentracji kredytów na nieruchomości komercyjne w mniejszych i regionalnych bankach amerykańskich jako potencjalnej następnej kolejności. Kwestia nieruchomości ma kluczowe znaczenie dla Europy i Wielkiej Brytanii.

Na rynku walutowym strateg John Hardy zauważa, że cykl stóp procentowych gwałtownie się odwrócił i zastanawia się nad kombinacją polityki terminowej i rywalizacji między walutami jako bodźców łagodzących wpływ dalszych zawirowań w systemie finansowym, a ostatecznie nadchodząca recesja będzie musiała przybrać zupełnie inną formę w stosunku do kryzysów, które znamy z ostatnich 25 lat. Japonia zna ten podręcznik, ponieważ prawie na pewno będzie on obejmował jakąś formę kontroli krzywej dochodowości.

W zakresie towarów Ole Hansen omawia, w jaki sposób gwałtowny wzrost otwarcia Chin w towarach nie nastąpił w I kwartale, ale zauważa, że zbyt szybko można spisać na straty potencjał towarów: części gry o rozdrobnienie, taki jak elektryfikacja dużej części naszej energii, są bardzo metalochłonne, zwłaszcza miedź. Tradycyjne zabezpieczenie przed inflacją, jakim są metale szlachetne, już w pierwszym kwartale odżyło, a złoto osiągnęło rekordowy poziom w stosunku do kilku głównych walut.

Wreszcie, Trener Inwestycyjny Hans Oudshoorn mówi o tym, jak inwestorzy mogą zabezpieczyć się przed spadkami w swoich pozycjach akcyjnych przy użyciu popularnego podejścia: opcji collar, która polega na kupnie opcji sprzedaży, która jest przynajmniej częściowo finansowana przez sprzedaż opcji kupna, podając przykład na bazowej pozycji S&P 500 future. 

Życzymy Państwu bezpiecznego i dostatniego II kwartału i nie tylko. Stawka dla inwestorów w pozostałej części tego roku i później wzrosła wraz z ostatnimi zawirowaniami na rynku, a Gra na rozdrobnienie będzie wymagała od nas wszystkich zastanowienia się, jak świat jest uporządkowany i co jego rekonfiguracja będzie oznaczać dla naszych inwestycji w nadchodzących kwartałach, latach i dekadach.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.