Samenvatting Q2 2023 : The Fragmentation Game

Samenvatting Q2 2023 : The Fragmentation Game

Steen Jakobsen
Chief Investment Officer

Samenvatting:  De Outlook van dit kwartaal, "The Fragmentation Game", is onze visie op hoe een nieuwe wereldorde u dwingt uw beleggingsstrategie te heroverwegen. Lees het vandaag.

Een samenvatting

De plotselinge onrust bij Amerikaanse banken in maart, en slechts een week later de door de SNB geënsceneerde weekendovername van Credit Suisse door UBS, stuurde in maart schokgolven door de wereldmarkten. Wij hebben de gevolgen daarvan snel verwerkt, want wij zaten midden in de voorbereiding van deze Q2 Outlook. In deze publicatie hebben wij getracht deze crisis, die op korte, middellange en lange termijn belangrijke gevolgen zal hebben voor zowel het bankwezen als onze economieën, aan te pakken. Zo heeft de crisis de komende recessie sterk vervroegd. In de intro van deze publicatie leidt onze CIO, Steen Jakobsen, de lezers door de implicaties van de plotse onrust bij de banken die zich laat in het eerste kwartaal ontvouwde, waarbij hij opmerkt dat dit geen 2008-09 solvabiliteitscrisis is, maar het resultaat van de piek in de financieringskosten.

Maar we gaan ook uitgebreid in op het oorspronkelijk bedoelde thema voor deze Outlook, namelijk The Fragmentation Game. Dit is onze term voor wat velen "deglobalisering" noemen, een term die wij te vaag vinden. Zoals Steen Jakobsen opmerkt, beschrijft het woord fragmentatie beter hoe het proces van deglobalisering werkt, aangezien de economische blokken van de wereld in een diepgaande herschikking zijn beland die zich de komende decennia zal voltrekken. Het spel is begonnen voor elke natie om ervoor te zorgen dat alle kritieke bevoorradingsketens, of het nu gaat om medicijnen, energie, vitale hulpbronnen, technologie of defensie, ofwel volledig in eigen land zijn of bij een bevriende handelspartner, of idealiter allebei. 

Onze strateeg uit Hong Kong, Redmond Wong, bekijkt de uitdagingen waarmee China wordt geconfronteerd nu het voor het eerst in de moderne tijd een prominentere rol in multilaterale internationale instellingen opeist, strategische handelsrelaties verdiept en zijn afhankelijkheid van de export vermindert. Het veiligstellen van technologie en vooral grondstoffen zal China's grootste uitdaging zijn. Onze macrostrateeg, Charu Chanana, richt zich op het enorme potentieel van Zuidoost-Azië, en vooral van India, in een fragmenterende wereld. Zij weegt bijvoorbeeld het sterke demografische profiel van India en het enorme opwaartse potentieel in de verwerkende industrie af tegen de traditionele snelheidsbeperkingen van het land, zoals protectionisme en logge bureaucratie.   

Onze aandelen- en kwantitatieve strateeg, Peter Garnry, kijkt naar de gevolgen van de bankencrisis voor de aandelenmarkt, nadat het jaar voor veel aandelenmarkten goed van start was gegaan. Hij gaat ook na waar het fragmentatiespel zowel pijn als kansen zal bieden in aandelen. De voor de hand liggende sectoren waarop wordt gefocust zijn halfgeleiders, defensie, hernieuwbare energie, logistiek, grotere bedrijven en vooral kwaliteitsbedrijven met een lage schuld en sterke concurrentiekenmerken.

Onze macrostrateeg, Christopher Dembik, bekijkt het risico waar de bankencrisis de Amerikaanse economie vervolgens heen zou kunnen leiden, namelijk uiteindelijk naar een recessie, maar richt de aandacht van de lezers op de zware concentratie van commerciële vastgoedleningen bij kleinere en regionale Amerikaanse banken als een potentiële volgende-schuldige. Ook in Europa en het VK is de vastgoedsector van cruciaal belang.

In FX merkt strateeg John Hardy op dat de rentecyclus nu scherp is gedraaid en denkt hij na over de beleidsmix en het gesjacher tussen valuta's als stimulans om de gevolgen van verdere onrust in het financiële stelsel te verzachten, en uiteindelijk zal de komende recessie een heel andere vorm moeten aannemen dan de crises die we de afgelopen 25 jaar hebben gekend. Japan kent het draaiboek, want het zal bijna onvermijdelijk een vorm van beheersing van de rentecurve inhouden.

In grondstoffen bespreekt Ole Hansen hoe de opleving van China in grondstoffen in het eerste kwartaal is weggeëbd, maar hij merkt op dat het te snel is om het potentieel voor grondstoffen af te schrijven: delen van het fragmentatiespel, zoals de elektrificatie van een groot deel van onze energie, zijn zeer metaalintensief, vooral koperintensief. En de traditionele inflatieafdekking van edele metalen is in het eerste kwartaal al weer opgeleefd, met goud dat een recordhoogte bereikte ten opzichte van verschillende belangrijke valuta.

Tot slot vertelt Investment Coach Hans Oudshoorn hoe beleggers de neerwaartse zijde van hun aandelenposities kunnen afdekken met behulp van een populaire aanpak: een collar voor opties, waarbij een put wordt gekocht die ten minste gedeeltelijk wordt gefinancierd door de verkoop van een calloptie, met een voorbeeld van een onderliggende S&P 500 future-positie. 

Wij wensen u een veilig en voorspoedig Q2 en verder. De inzet voor beleggers voor de rest van dit jaar en daarna is toegenomen door de laatste onrust op de markten, en het Fragmentatiespel zal ons allen dwingen na te denken over hoe de wereld is geordend en wat de herconfiguratie ervan zal betekenen voor onze beleggingen in de komende kwartalen, jaren en decennia.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België