Samenvatting Q2 2023 : The Fragmentation Game

Samenvatting Q2 2023 : The Fragmentation Game

Steen Jakobsen
Chief Investment Officer

Samenvatting:  Vandaag publiceren we onze Quarterly Outlook voor Q2 2023, waarin we het proces van deglobalisering beschouwen als een ‘spel van fragmentatie’ . Ook kijken we met aandacht naar de gevolgen van de plotse onrust bij Amerikaanse banken en UBS' overname van Credit Suisse.

Vandaag publiceren we onze Quarterly Outlook voor Q2 2023, waarin we het proces van deglobalisering beschouwen als een ‘spel van fragmentatie’ . Ook kijken we met aandacht naar de gevolgen van de plotse onrust bij Amerikaanse banken en UBS' overname van Credit Suisse.

Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van onze Quarterly Outlook. Deze serie artikelen is alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden, en specifiek niet bedoeld is als marktvoorspelling of als beleggingsadvies of -aanbevelingen. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Het originele, Engelstalige artikel is gepubliceerd door Saxo A/S op dinsdagochtend 4 april om 08:00 uur. De vertaling vindt u hieronder. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.


Samenvatting van de Q2 Outlook: The Fragmentation Game

De plotselinge onrust bij Amerikaanse banken in maart, en slechts een week later de door de centrale bank van Zwitserland, SNB,  geënsceneerde weekendovername van Credit Suisse door UBS, zorgde voor schokgolven op de wereldmarkten. Wij hebben de gevolgen daarvan snel verwerkt, want wij zaten midden in de voorbereiding van deze Q2 Outlook. In deze publicatie hebben wij getracht deze crisis, die op korte, middellange en lange termijn belangrijke gevolgen zal hebben voor zowel het bankwezen als onze economieën, aan te pakken. Zo heeft de crisis de komende recessie sterk vervroegd.

In de intro van deze publicatie leidt onze CIO, Steen Jakobsen, de lezers door de implicaties van de plotse onrust bij de banken die zich laat in het eerste kwartaal ontvouwde, waarbij hij opmerkt dat dit geen 2008-09 solvabiliteitscrisis is, maar het resultaat van de piek in de financieringskosten.

Ook gaan we uitgebreid in op het oorspronkelijk bedoelde thema voor deze Outlook, namelijk "The Fragmentation Game". Dit is onze term voor wat velen "deglobalisering" noemen, een term die wij te vaag vinden. Zoals Steen Jakobsen opmerkt, beschrijft het woord fragmentatie beter hoe het proces van deglobalisering werkt: de economische blokken van de wereld zijn in een diepgaande herschikking beland die zich de komende decennia zal voltrekken. Voor elk land is nu het spel begonnen om ervoor te zorgen dat alle kritieke bevoorradingsketens - of het nu gaat om medicijnen, energie, vitale hulpbronnen, technologie of defensie - danwel volledig in eigen land zijn danwel bij een bevriende handelspartner. Of idealiter, allebei. 

Saxo-strateeg uit Hong Kong, Redmond Wong, analyseert de uitdagingen waarmee China wordt geconfronteerd nu het een prominentere rol in multilaterale mondiale economische instellingen zoekt, die voorheen werd gedomineerd door de US. China omarmt globalisatie en zoekt strategische handelsrelaties in Centraal Azië en het Midden-Oosten. Het veiligstellen van technologie en vooral grondstoffen zal China's grootste uitdaging zijn.

Macrostrateeg Charu Chanana richt zich met haar artikel op het enorme potentieel van Zuidoost-Azië, en vooral van India, in een gefragmenteerde wereld. Zij weegt bijvoorbeeld het sterke demografische profiel van India en het enorme opwaartse potentieel in de verwerkende industrie af tegen de traditionele belemmeringen van het land, zoals protectionisme en logge bureaucratie.

Peter Garnry, hoofd aandelenstrategie, kijkt naar de gevolgen van de bankencrisis van Q1 voor de aandelenmarkt, nadat het jaar voor veel aandelenmarkten goed van start was gegaan. Hij gaat ook na waar negatieve gevolgen en kansen voor aandelen liggen door de eerdergenoemde fragmentatie van economieën wereldwijd. De sectoren waar Garnry op focust zijn halfgeleiders, defensie, hernieuwbare energie, logistiek, grotere bedrijven en vooral kwaliteitsbedrijven met lage schulden en sterke concurrentiekenmerken.

Christopher Dembik, macrostrateeg, analyseert de risico’s waar de bankencrisis de Amerikaanse economie vervolgens naartoe zou kunnen leiden, namelijk uiteindelijk naar een recessie. De zware concentratie van commerciële vastgoedleningen bij kleinere en regionale Amerikaanse banken ziet hij als een potentiële volgende-ondergang. Ook in Europa en het Verenigd Koninkrijk zijn de vastgoedontwikkelingen van cruciaal belang.

In FX merkt strateeg John Hardy op dat de rentecyclus nu scherp is gedraaid en denkt hij na over de beleidsmix op termijn en gerommel met valuta's als stimulans om de gevolgen van verdere onrust in het financiële stelsel te verzachten. Uiteindelijk zal de komende recessie een heel andere vorm moeten aannemen dan de crises die we de afgelopen 25 jaar hebben gekend. Het zal bijna onvermijdelijk gaan om een vorm van beheersing van de rentecurve, waarvan Japan het draaiboek goed kent.

Grondstoffen-analist Ole Hansen beschrijft hoe de opleving van grondstoffen in China in het eerste kwartaal afzwakte, maar merkt op dat het te snel is om het potentieel voor grondstoffen af te schrijven: onderdelen van ‘het fragmentatiespel’, zoals de elektrificatie van een groot deel van onze energie, zijn zeer metaalintensief (vooral koperintensief). En de traditionele inflatieafdekking van edele metalen is in het eerste kwartaal alweer opgeleefd, met goud dat een recordhoogte bereikte ten opzichte van verschillende belangrijke valuta.

In antwoord op alle ontwikkelingen bekijkt beleggerstrainer Hans Oudshoorn hoe beleggers het neerwaarts risico van hun aandelenposities kunnen afdekken met behulp van een collar. Met deze strategie wordt een put-optie gekocht die gedeeltelijk wordt gefinancierd door de verkoop van een call optie. “Hoewel deze strategie meestal wordt toegepast op individuele aandelen, kan dit ook relatief gemakkelijk op portefeuilleniveau worden gedaan door middel van AEX-opties. Voorwaarde is wel dat de portefeuille goed meebeweegt met de bredere markt, in dit geval de AEX," volgens Oudshoorn.

Wij wensen u een veilig en voorspoedig Q2 en verder. De inzet voor beleggers voor de rest van dit jaar en daarna is toegenomen door de laatste onrust op de markten, en het Fragmentation Game zal ons allen dwingen na te denken over hoe de wereld is geordend en wat de herconfiguratie ervan zal betekenen voor onze beleggingen in de komende kwartalen, jaren en decennia.

De volledige Q2 Outlook, met alle uitgebreide analyses van de Saxo-strategen, vindt u hier: https://www.home.saxo/nl-nl/insights/news-and-research/thought-leadership/quarterly-outlook


Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland