Akcje: nowe ekstrema i okazje pełne wyzwań Akcje: nowe ekstrema i okazje pełne wyzwań Akcje: nowe ekstrema i okazje pełne wyzwań

Akcje: nowe ekstrema i okazje pełne wyzwań

Peter Garnry

Dyrektor ds. strategii rynków akcji

Podsumowanie:  Kluczowym pytaniem dla rynków akcji w 2024 roku jest to, czy dojdzie do recesji. Inwestorzy powinni przeważać akcje spółek surowcowych, cyberbezpieczeństwa i obronnych, a także akcje brytyjskie i europejskie. Powinni niedoważać amerykańskie mega caps.


Wszystko sprowadza się do recesji

Słowem kluczowym dla akcji w 2023 r. była odporność gospodarcza. Wszystko wskazywało na recesję w obliczu najgwałtowniejszych podwyżek stóp procentowych od wielu dziesięcioleci. Jednak bezprecedensowa polityka fiskalna USA i zwierzęce instynkty uwolnione przez hipnotyzującą sprawność ChatGPT pomogły amerykańskiej gospodarce uniknąć recesji i wywindowały akcje spółek technologicznych do nowych rekordów wszech czasów. Z drugim najdłuższym odstępem czasu w historii gospodarczej USA od 1978 r., mierzonym okresem wolnym od recesji od poprzedzającego go szczytu indeksu, głównym zmartwieniem w 2024 r. jest możliwość recesji.

Ekonomiści przewidują 50% prawdopodobieństwo recesji w USA, podkreślając wyzwania dla inwestorów, ponieważ rok 2024 nie zapowiada się jednoznaczny. Determinacja polityki Chin jest nadal wielką niewiadomą. Jeśli historia jest jakimkolwiek wskaźnikiem, to rynki akcji zachowywały się w większości pozytywnie w miesiącach poprzedzających pierwszą obniżkę stóp procentowych przez Fed, więc na razie obecna wycena stóp przez rynek nie jest alarmująca.

Kluczowe tematy związane z akcjami, które warto obserwować w 2024 r.

Ubiegły rok był kolejnym rokiem rozczarowania dla chińskich akcji, zwłaszcza w porównaniu z krajami, które wygrały w grze na rozdrobnienie, ponieważ łańcuchy dostaw w coraz większym stopniu omijają Chiny. Kraje te to Indie, Meksyk, Brazylia i Wietnam i spodziewamy się, że rynek akcji będzie nadal faworyzował te wschodzące rynki akcji kosztem Chin. Warto zauważyć, że od początku 2018 r. chińskie akcje osiągały gorsze wyniki w stosunku do innych kluczowych rynków wschodzących o prawie 44% w ujęciu USD.

Jeśli chodzi o tematykę akcji, przeważamy ekspozycję na sektor surowcowy, ponieważ supercykl wciąż trwa i jest napędzany przez silną, globalną urbanizację, inwestycje w zieloną transformację i ograniczoną podaż. Akcje spółek z sektora cyberbezpieczeństwa i obrony prawdopodobnie nadal będą czerpać korzyści z trwających napięć geopolitycznych na świecie.

Jeśli rynek przyspieszy swoje zakłady na dalsze cięcia polityki w 2024 r., wówczas poobijane akcje zielonej transformacji w zakresie energii wiatrowej, słonecznej, magazynowania energii, pojazdów elektrycznych i wodoru mogą odnotować krótkoterminowy wzrost.

Niedoważamy mega caps (spółki o wysokiej kapitalizacji) po osiągnięciu nowego ekstremum

Ubiegły rok bez wątpienia przejdzie do historii jako rok rynkowych ekstremów. Tak zwana "Wspaniała siódemka" (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta i Tesla) zyskała 104% w ciągu roku, na dzień 15 grudnia 2023 r., ponieważ szum wokół generatywnej sztucznej inteligencji przeszedł w tryb hipernapędu. Dla porównania, Nasdaq 100, S&P 500 i S&P 500 Equal Weight zyskały odpowiednio 53%, 25% i 12%. Indeks Russell 2000 spadał od początku roku do końca października 2023 r., zanim rynek agresywnie przeszacował stopy procentowe banków centralnych na 2024 r.

W rezultacie, amerykański rynek akcji jest najbardziej skoncentrowany lub bliski osiągnięcia tego poziomu w ciągu ostatnich 100 lat. Za tym faktem kryje się przerażająca prawda. Lepsze wyniki nie mogą być poprawiane, chyba że ta niewielka grupa amerykańskich firm technologicznych przejmie całą gospodarkę i nadal będzie osiągać wyniki znacznie powyżej oczekiwań wzrostu w 2024 r. Wysoka koncentracja indeksów sprawia również, że amerykański rynek akcji jest bardziej ryzykowny, ponieważ zwroty są w coraz większym stopniu napędzane przez wąski zestaw czynników ryzyka, a jednym z nich jest sentyment do akcji spółek technologicznych. Naszą kluczową ideą na 2024 rok jest niedoważanie amerykańskich spółek o wysokiej kapitalizacji.

Upatrujemy wartości w akcjach brytyjskich i europejskich

Na brytyjskich i europejskich rynkach akcji znajdujemy dokładne przeciwieństwo "wspaniałej siódemki" z wycenami na rynku akcji na poziomie 56% i 28% dyskonta do rynku akcji w USA. Ponieważ nie spodziewamy się, że zyski w USA będą w dłuższej perspektywie znacznie lepsze niż w Europie, uważamy, że oczekiwane stopy zwrotu z akcji brytyjskich i europejskich będą wyższe. Tak więc, jeśli zmienią się nastroje lub aktywność gospodarcza spowolni, te dwa rynki akcji oferują również większą ekspozycję na sektory defensywne.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.