Thematic ETFs_1024 x 768 Thematic ETFs_1024 x 768 Thematic ETFs_1024 x 768

Inwestycje tematyczne i zróżnicowane poprzez fundusze ETF

ETFs

Saxo Group

Podsumowanie:  Fundusze ETF to sposób na uzyskanie ekspozycji na dany temat inwestycyjny, region geograficzny lub inne podrynki poprzez jeden instrument. Poniżej pokazujemy ułamek możliwości koncentracji lub dywersyfikacji portfela za pomocą funduszy ETF.


Fundusze ETF obejmują zazwyczaj określone klasy aktywów, regiony geograficzne albo tematy inwestycyjne, a te ostatnie w ostatnich latach cieszyły się dużym zainteresowaniem. Jak wspomniano w tym artykule, jest to zazwyczaj rezultat niskiego kosztu w porównaniu z kosztem nabycia indywidualnie każdego z instrumentów zawartych w funduszu ETF.

Fundusze ETF oferuje wielu dostawców, jak Amundi, Ossiam, Invesco, iShares, Xtrackers, HSBC, Lyxor czy WisdomTree. Poniżej podajemy przykład 10 tematycznych funduszy ETF i 10 funduszy ETF o różnej ekspozycji geograficznej (niektóre z nich ze szczególnym uwzględnieniem ESG). Zostały one wybrane jedynie w celach ilustracyjnych ze względu na ich zróżnicowaną tematykę i nie powinny być traktowane jako wskazówka inwestycyjna. Pokazane są tylko fundusze ETF UCITS, ponieważ mają one zazwyczaj dostępny dokument KIID, co oznacza, że nie mają takich samych ograniczeń co do obrotu jak niektóre większe amerykańskie fundusze ETF, którymi nie można handlować w wybranych jurysdykcjach, chyba że ma się status klienta profesjonalnego.

Przykłady tematycznych funduszy ETF:

 • INFR:xmil - iShares Globalna infrastruktura UCITS ETF
 • INRG:xlon - iShares Globalna czysta energia UCITS ETF 
 • WCBR:xmil - WisdomTree Cyberbezpieczeństwo UCITS ETF 
 • FSKY:xlon - First Trust Przetwarzanie w chmurze UCITS ETF 
 • FOOD:xmil - Rize Zrównoważona przyszłość żywności UCITS ETF 
 • HEAL:xlon - iShares Innowacje w dziedzinie ochrony zdrowia UCITS ETF 
 • RBOT:xlon - iShares Automatyka i robotyka UCITS ETF 
 • TRVL:xmil - Lyxor STOXX Europe 600 Turystyka i wypoczynek UCITS ETF 
 • ESP0:xetr - Vaneck Vectors Gry wideo i e-sport UCITS ETF 
 • LERN:xmil - Rize Technologie edukacyjne i nauka cyfrowa UCITS ETF 

Przykłady funduszy ETF o różnej ekspozycji geograficznej:

 • XZW0:xetr - Xtrackers MSCI Cały świat ESG UCITS ETF
 • XZEU:xetr - Xtrackers MSCI Europa ESG UCITS ETF
 • SGAS:xetr - iShares MSCI USA ESG Screened UCITS ETF
 • SGAJ:xetr - iShares MSCI Japonia ESG Screened UCITS ETF
 • ICHN:xams - iShares MSCI Chiny UCITS ETF
 • RUS:xpar - Lyxor MSCI Rosja UCITS ETF
 • AEEM:xpar - Amundi MSCI Rynki wschodzące UCITS ETF
 • INR:xpar - Lyxor MSCI Indie UCITS ETF
 • IRSA:xlon - iShares MSCI Republika Południowej Afryki UCITS ETF
 • IBC6:xetr - iShares MSCI Australia UCITS ETF

Na co zwracać uwagę inwestując w tematyczne fundusze ETF?

Należy pamiętać, że nowe fundusze ETF w pewnym okresie po ich uruchomieniu mogą mieć relatywnie niską płynność w porównaniu z funduszami ETF o ugruntowanej pozycji, więc należy zachować ostrożność przy handlu tymi, które mają stosunkowo duży spread bid-ask. Więcej o płynności funduszu ETF przeczytasz tutaj.

Niektóre z tematycznych funduszy ETF są tworzone ze spółek, które są wyspecjalizowane w jednym temacie, tzn. gdzie duża część przychodów związana jest z danym tematem. Inne fundusze ETF uwzględniają spółki, jeśli tylko niewielka część ich przychodów jest związana z tematem funduszu, np. typowy ETF skoncentrowany na przetwarzaniu w chmurze zawiera takie spółki jak Amazon, Alphabet itp. Tak więc na zmiany cen w funduszu ETF mogą znacząco wpływać wydarzenia, które nie są związane z jego ogólnym tematem.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.