What Is An ETF_1024 x 770 What Is An ETF_1024 x 770 What Is An ETF_1024 x 770

Czym jest ETF?

ETFs

Saxo Group

Podsumowanie:  Dzięki funduszowi ETF (Exchange Traded Fund) można uzyskać szeroką ekspozycję na koszyk wielu aktywów finansowych poprzez jeden instrument. A dzięki funduszom ETF oferującym możliwość krótkiej sprzedaży i dźwignię finansową można pozostać zyskownym zarówno przy rynku niedźwiedzia (bessa), jak i tym o niskiej zmienności. W tym artykule przyjrzymy się bliżej trzem typom funduszy ETF i temu, jak można je wykorzystać we własnej strategii inwestycyjnej.


Fundusz ETF jest instrumentem notowanym podobnie jak akcje, który oferuje ekspozycję na szeroki koszyk instrumentów, w tym akcje i obligacje. Przykładowo fundusz ETF śledzący indeks S&P 500 może inwestować w 500 spółek wchodzących w skład tego indeksu, z podobnymi wagami jak w indeksie. Jest to znane jako replikacja fizyczna, co oznacza, że dostawca funduszu ETF jest właścicielem fizycznych aktywów bazowych. Jednak niektóre nowsze fundusze ETF śledzą również produkty pochodne, np. na indeks VIX lub kontrakty futures, a niektóre fundusze ETF stosują nawet dźwignię finansową i zarabiają odwrotnie względem bazowego odniesienia. Fundusze ETF to również prosty sposób na inwestowanie tematyczne — przeczytaj więcej tutaj.

Tradycyjne fundusze ETF

Typowy fundusz ETF śledzi indeks bazowy na zasadzie jeden do jednego, co przypomina bezpośrednią pozycję w akcjach. Na przykład wiele funduszy ETF śledzi niemiecki indeks DAX — jeden z nich pokazano na wykresie poniżej, z wynikami od 2019 r. Nieznacznie gorsze wyniki funduszu ETF (kolor niebieski) w porównaniu z indeksem (kolor fioletowy) odzwierciedlają koszty transakcji i opłaty za zarządzanie, które są pobierane przez dostawcę funduszu ETF w celu ułatwienia korzystania z koszyka instrumentów wchodzących w jego skład. Standardową metodą oceny funduszu jest wskaźnik kosztów całkowitych (Total Expense Ratio). Warto sprawdzić jego wartość przy porównywaniu funduszy ETF śledzących ten sam indeks — a także po to, by zobaczyć jak dobrze wyniki funduszu ETF podążają za wynikami indeksu. Więcej informacji o replikacji funduszy ETF znajdziesz tutaj.

Zastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.