Theme-investing_1200x160 Theme-investing_1200x160 Theme-investing_1200x160

Themabeleggen in een notendop

Thought Starters
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Bij themabeleggen speelt u in op trends en andere interessante ontwikkelingen. Thema's waar u meer potentie ziet fungeren als accenten binnen uw portefeuille. Maar waar te beginnen?


Dit artikel is onderdeel van ons thema 'De kracht van periodiek beleggen.' U vindt het volledige thema hier op SaxoInvestor.


Of u uw portefeuille nu inricht volgens het Behoud-Inkomen-Groei (BIG)-principe, of belegt als een voetbalcoach, de hoofdelementen blijven hetzelfde. Zeker als u belegt voor de lange termijn. De basis van uw portefeuille is breder gespreid en wat defensiever ingericht en waar u kansen ziet plaatst u de offensievere accenten. Bij het selecteren hiervan kiezen veel beleggers voor themabeleggen. In dit artikel leggen we uit wat dat inhoudt en hoe u uw thema’s kunt vinden en invullen.


Wat is themabeleggen?

Bij themabeleggen wordt gekeken naar grote trends en ontwikkelingen die interessant kunnen zijn voor de korte, maar vooral ook de lange termijn. U kunt inspelen op zo’n trend door bijvoorbeeld te beleggen in ETF’s of beleggingsfondsen. Op die manier legt u accenten, of satellieten, in uw portefeuille op de topics waar u meer van verwacht. Thema’s kunnen in feite zo breed zijn als ‘wereldwijde aandelen’, maar binnen themabeleggen gaat het dan meestal om specifiekere thema’s of sectoren. Denk aan ‘Europese dividendaandelen’ of de technologiesector, of nog specifieker: subsectoren als semiconductors, zonne-energie of elektrisch rijden. Het doel is om te profiteren van de hogere potentiële groei binnen een zo’n bepaald thema. Waarom zou ik willen themabeleggen?

 • Specifieke blootstelling: Thematisch beleggen is interessant als u focus wil aanbrengen op specifieke sectoren of trends die u interessant of veelbelovend vindt.
 • Inspelen op innovatie en trends: Door in te spelen op nieuwe trends en innovaties, kunnen beleggers vooruitlopen op de potentiële groeikansen van opkomende (groei)sectoren.
 • Diversificatie: Ondanks de focus op een specifiek thema, kunnen beleggers nog steeds profiteren van diversificatie binnen dat thema. Fondsen of ETF’s die thema's volgen, hebben vaak een brede selectie van bedrijven binnen het gekozen domein (zie ook de volgende paragraaf).

Voorbeelden van thema's

Beleggerstrainer Hans Oudshoorn duikt regelmatig in een specifieke sector of thema om de kansen en risico’s te onderzoeken en te zien welke beleggingsmogelijkheden beschikbaar zijn. Een bloemlezing van de onderwerpen vindt u hier. Hou daarnaast onze webinaragenda in de gaten, en meld u bijvoorbeeld aan voor het webinar Sectorbeleggen in thema's en trends op woensdag 28 februari.
Zelf thema's bepalen in 3 stappen

 • Onderzoek en identificeer thematische trends
  Wellicht leest u in de krant over een technologische doorbraak, hoort u over een demografische verandering in een podcast, of ziet u een interessante thread op X over maatschappelijke verschuivingen. Vervolgens kunt u hier verder induiken en onderzoek doen. Forbes, Morningstar of Medium zijn slechts enkele voorbeelden van websites waar u verder kunt lezen, maar ook in het Nederlands zijn er voldoende plekken waar economen analyses publiceren.

 • Kies het juiste beleggingsinstrument
  U kunt natuurlijk specifieke aandelen binnen een thema aankopen, maar voor meer spreiding kunt u ook beleggingsfondsen en ETF’s overwegen. Het aanbod van fondsen en ETF’s die zich richten op specifieke thema’s groeit gestaag, en door de brede samenstelling van deze producten geeft u zichzelf meer spreiding binnen het thema. Wel is het zaak te controleren of de ETF daadwerkelijk blootstelling biedt aan het thema dat u voor ogen heeft door onder andere goed het prospectus te lezen en bijvoorbeeld te kijken op Morningstar. Overigens kunt u u in uw platform eenvoudig zoeken op uw criteria middels de screener. Vervolgens kunt u de titel die aansluit bij het door uw gekozen thema en die voldoet aan uw beleggingsdoelen verder bekijken, of een watchlist aanmaken.

 • Hou een oogje in het zeil
  Zeker als u kiest voor zeer specifieke of nieuwe sectoren, kunnen de trends, en dus de koers redelijk snel veranderen. Zorg dus dat u regelmatig uw portefeuille evalueert, kijkt of de trends zich wel ontwikkelen zoals verwacht, en indien nodig herbalanceert. Ook als u gespreid belegt via een ETF kunt u sectorrisico lopen wanneer een (te) groot deel van uw portefeuille op één sector focust.

Themabeleggen als onderdeel van uw periodieke beleggingen

Kent u AutoInvest al? AutoInvest is een gratis tool bij uw Saxo rekening waarmee u periodiek kunt beleggen zonder transactiekosten. U legt dan automatisch een vast bedrag per maand in in de ETF’s of beleggingsfondsen van uw keuze en stelt in welk deel van uw inleg in welke titels moet worden belegd. Zo kunt u elke maand uw portefeuille verder opbouwen met de basis- en accentthema’s die u wenst. In onderstaande tabel ziet u een willekeurig voorbeeld van hoe dat zou kunnen inrichten.

Lees hier hoe u AutoInvest activeert binnen uw bestaande Saxo-rekening.


Fictief voorbeeld: verdeling in AutoInvest op basis van 500 euro maandelijkse inleg

Onderdeel
Categorie
Verdeling
Inleg
Basisthema’s
Wereldwijde Aandelen-ETF
50%
€ 250,00
Europees obligatiefonds
15%
€ 75,00
NASDAQ tracker
10%
€ 50,00
Accentthema’s

 
Semiconductor ETF
10%
€ 50,00
Duurzame ETF
10%
€ 50,00
Cash
Cash
5%
€ 25,00
Totaal
100%
€ 500,00

Conclusie

Met themabeleggen kunt u gericht inspelen op specifieke trends en sectoren waar u (meer) groei verwacht. Het is echter belangrijk om grondig onderzoek te doen en zorgvuldig te overwegen welke thema's het beste passen bij de eigen beleggingsdoelen en risicobereidheid.

Themabeleggen is ook een manier om diversificatie aan te brengen in de portefeuille. En door gebruik te maken van ETF’s of beleggingsfondsen kunt u redelijk eenvoudig brede blootstelling creëren binnen een thema. Saxo’s AutoInvest biedt bovendien een eenvoudig manier om periodiek te beleggen in de thema’s van uw keuze: u kiest zelf de verdeling en de inleg, en bouwt zo elke maand aan uw robuuste portefeuille. Wilt u liever (periodiek) laten beleggen, kijk dan ook eens naar onze vermogensbeheeroplossing SaxoWealthCare.

Meer handige links voor periodieke beleggers

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland