NLNL-LangeTermijn-PL NLNL-LangeTermijn-PL NLNL-LangeTermijn-PL

De zes voordelen van lange termijn beleggen

Starten met beleggen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Level: Starter


Dit artikel is onderdeel van ons thema 'De kracht van periodiek beleggen.' U vindt het volledige thema hier op SaxoInvestor.


Voor de meeste mensen die gaan beleggen geldt: ze willen rendement maken en het liefste in zo’n kort mogelijke tijd. Dit verklaart waarom actief beleggen zo populair is. Individuele aandelen kunnen soms in korte tijd forse bewegingen maken en het juist inschatten daarvan kan veel rendement opleveren. De praktijk leert echter dat het geen sinecure is om steeds de goede aandelen te selecteren. Het gevolg? Deze mensen maken een negatief rendement en stoppen daarom met beleggen. En dat is doodzonde want beleggen is juist een van de mogelijkheden om een gezonde financiële toekomst veilig te stellen.

Daarom is voor 95 van de 100 beleggers het hebben van een lange termijn portefeuille een veel succesvollere keuze. In dit artikel vindt u zes redenen waarom het hebben van een lange termijnperspectief – en de bijbehorende lange termijn aandelenportefeuille - de sleutel tot succes is. En wat is dan lange termijn? Eigenlijk geldt: hoe langer hoe beter. Dus liever een beleggersrekening voor de pasgeborene dan een spaarrekening.

Data laat daarbij zien dat een belegger met een horizon langer dan 15 jaar op de Amerikaanse markt nooit een verliesgevende periode heeft gekend in de laatste 150 jaar.


Verwacht rendement aandelen lange termijn 

Het gemiddeld rendement van een wereldwijd gespreid mandje aandelen is op de lange termijn rond de 10%. Nu verschilt het wel van periode tot periode, maar de wereldindex van aandelen (MSCI World) laat zien dat dit zo is. Met data vanaf 1 januari 1979 ziet het rendement van ieder op zichzelf staand decennium er als volgt uit:

Op zichzelf staand decennium

Gemiddeld rendement per jaar *

€ 1.000 inleg wordt**

Januari 1979 – december 1988

20,74%

€ 6.479

Januari 1989 – december 1998

10,34%

€ 2.653

Januari 1999 – december 2008

-2,16%

€ 769

Januari 2009 – december 2018

12,45%

€ 3.201

Januari 2019 t/m augustus 2022

13,96%

€ 1.597 (4,5 jaar)

Januari 1979 t/m augustus 2022

10,64%

€ 81.855

*De ontvangen dividenden worden herbelegd 
**Er is rekening gehouden met de 0,20% kosten per jaar voor de ETF. Verder is de uitkomst voor belasting en niet gecorrigeerd voor inflatie  

U ziet dat de rendementen per decennium verschillen waarbij januari 1999 – december 2008 veruit het slechtste resultaat laat zien. Maar gemiddeld over de gehele periode van 44 jaar is het rendement boven de 10%.

En precies bovenstaande tabel brengt ons bij de titel van dit artikel.


De zes voordelen van lange termijn beleggen

 • Voordeel 1: Lange termijn beleggen verslaat sparen 

  Het rendement van beleggen in aandelen voor de lange termijn verslaat sparen. (Hier vindt u de link naar de cijfers van de New York Universiteit die dit onderschrijven).

  Gouden regels hierbij zijn veel spreiding en lage kosten. Gelukkig is dit heel goed te realiseren met een ETF (lees: aandelenmandje) die de MSCI World volgt, zoals te zien was in de tabel met rendementen. Daarbij is de spreiding van de MSCI World Index-ETF wereldwijd en zijn de kosten zijn laag.

 • Voordeel 2: Langetermijnbeleggen kost vrijwel geen tijd 

  Langetermijnbeleggen is te realiseren in slechts enkele minuten per jaar. U hoeft niet dagelijks, wekelijks of maandelijks in te loggen om te zien “hoe het met uw beleggingen gaat”. Een keer per jaar inloggen is voldoende. Het managen van uw beleggingen kost dus geen tijd.

 • Voordeel 3: U hoeft het nieuws niet van minuut tot minuut te volgen 

  Omdat u belegt voor de lange termijn hoeft u zich niet uit balans te laten brengen door de waan van de dag. Hierdoor zullen uw beleggingen uw gemoedsrust niet beïnvloeden want u weet dat de beurs van dag tot dag beweegt. Maar u leunt op het positieve lange termijn gemiddelde en dat geeft u de tijd om iedere dag de dingen te doen die veel belangrijker zijn dan naar knipperende cijfertjes te kijken.

 • Voordeel 4: U slaapt rustig 

  Juist omdat u belegt voor de lange termijn hoeft u er niet dagelijks mee bezig te zijn. En dit geeft rust. U kunt dus rustig slapen. Ook omdat u weet dat – terwijl u slaapt – er rustig verder wordt gebouwd aan een gezonde financiële toekomst.

 • Voordeel 5: U heeft geen keuzestress 

  Als u kiest voor een wereldwijd aandelenmandje (met de MSCI World als onderliggende index) als belegging, hoeft u verder geen keuzes te maken. U belegt in ruim 1.500 bedrijven wereldwijd. Alle sectoren zijn vertegenwoordigd. U weet dus dat u goed gespreid belegt.

 • Voordeel 6: U houdt de kosten laag 

  Als lange termijn belegger zult u weinig transacties doen. Dit houdt de kosten laag en wat daar nog aan bijdraagt is de ETF zelf. Kosten bij ETFs zijn laag, denk bij een MSCI World ETF aan 0,2% - 0,4% op jaarbasis. Dit is een stuk lager dan actief beheerde beleggingsfondsen met de MSCI World als benchmark. En weet dat kosten op de lange termijn van grote impact zijn. Een voorbeeld waarbij een bedrag van € 10.000 wordt belegd voor 15 jaar. Het rendement van de index is over die periode 8,5% gemiddeld. De kosten bij de ETF zijn 0,2% en bij het actieve beleggingsfonds 0,8% waarbij beide de benchmark (voor kosten!) exact volgen.

  • ETF: € 10.000 * (1,083)15 = € 33.069 
  • Beleggingsfonds: € 10.000 * (1,077)15 = € 30.425 

  De ETF laat over deze periode van 15 jaar een rendement zien dat bijna 9% hoger is dan dat van het beleggingsfonds. En dit verschil is geheel toe te schrijven aan de hogere kosten.

   

Tijdens de lange termijn 

Het is goed om u te realiseren dat er tijdens die lange termijn er een hoop kan gebeuren. Een van de dingen die gaat gebeuren in de komende decennia is een forse correctie op de beurs. U gaat een periode meemaken waarin u beleggingen substantieel minder waard zullen zijn. En juist dan is het zaak om de lange termijn voor ogen te houden en gewoon rustig te blijven zitten. Een paar voorbeelden van de MSCI World om dit te staven (en weet dat er veel meer zijn). Als u € 10.000 had belegd op 1 januari 1987 zou dat in augustus 1987 aangegroeid zijn tot € 12.500. Black Monday vond plaats in oktober 1987. U belegging van € 12.500 duikelde naar € 9.047. Dit is een daling van 28% in een paar maanden tijd. Echter, de markt stond in februari 1988 alweer boven de € 10.000 en in december 1989 alweer boven de € 12.500.

Als u op 1 januari 2006 € 10.000 had belegd zou dat in de Great Financial Crisis van 2008/2009 flink minder waard geworden zijn. Dat klopt. Op het dieptepunt was er nog € 5.400 van over en dit was in februari 2009. Maar in juli 2012 was de investering weer terug op de € 10.000 om vervolgens in anderhalf jaar tijd uit te groeien naar €12.400

Kortom, in uw leven als belegger gaat er sprake zijn van mindere periodes. Dit zijn juist de tijden waarin het belangrijk is vast te houden aan uw langetermijnvisie. Zal dit altijd eenvoudig zijn? Nee, want in periodes van stress zal de berichtgeving negatief zijn waarbij het einde van de wereld nabij lijkt. Maar honderden jaren van beurshistorie hebben wel bewezen dat ‘de beurs’ er altijd weer bovenop komt.


Het einddoel is (zeer) nabij 

De eerste vraag die u hierbij kunt stellen: ”Ga ik op pensioendatum al mijn beleggingen verkopen, het geld op een spaarrekening zetten en daar vervolgens ieder kwartaal geld van opnemen als aanvulling op mijn pensioen?"

Dit kan, maar het is veel waarschijnlijker dat u (groot) gedeelte van uw beleggingen aan zult houden. Daarbij is de kans wel aanwezig dat de portefeuille meer defensief inricht. Groei zal niet de ‘main driver’ zijn maar veel eerder behoud van het kapitaal en daar inkomen uit genereren. Dit is te bereiken door te kiezen voor meer waarde-aandelen in plaats van groeiaandelen en meer nadruk te leggen op dividendrendement.


Conclusie 

Door bij beleggen te kiezen voor een lange termijn aanpak voorkomt u (onnodige!) stress en wordt het een stuk eenvoudiger en overzichtelijker. Want met deze aanpak volgt u exact de drie pijlers voor succesvol beleggen:

 • Veel spreiding 
 • Lage kosten 
 • Lange termijn 

Dit betekent niet dat uw beleggingen niet zullen fluctueren; dat zal dagelijks het geval zijn. Het gaat echter om het rendement op de lange termijn en het is zaak – juist in tijden van stress – die goed voor ogen te houden. 

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Nederland alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Nederland niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Nederland is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s. 

Saxo Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland