Wereldwijd beleggen in small cap bedrijven Wereldwijd beleggen in small cap bedrijven Wereldwijd beleggen in small cap bedrijven

Wereldwijd beleggen in small cap bedrijven

Beleggingskans
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Met de plannen van Joe Biden in het achterhoofd en de kansen die dit biedt voor small caps: welke mogelijkheden zijn er om te investeren in deze "kleinere" bedrijven?


Level: Enige ervaring


‘Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd’ luidt het bekende gezegde. Het bijzondere is dat beleggers zich doorgaans focussen op grotere bedrijven en de kleinere vaak over het hoofd zien. En dat is zonde. Want uit diverse onderzoeken – verderop in dit artikel meer hierover – blijkt dat (Amerikaanse) small caps op lange termijn beter presteren dan large caps.

Ook de Inflation Reduction Act of 2022 – de Amerikaanse wet die tot doel heeft de inflatie te beteugelen – bevat een aantal pijlers die gunstig kunnen uitpakken voor small caps. Zo heeft Joe Biden grote bedragen vrijgemaakt voor infrastructurele projecten die de bouw- en infrastructuursector kunnen stimuleren. Daarnaast komt goedkopere gezondheidszorg dichterbij (impuls voor de medische sector) en wordt ingezet op verduurzaming van de Amerikaanse economie (groene bedrijven kunnen hiervan profiteren). Vanwege de dominante positie van Amerika hebben deze stappen doorgaans direct ook gevolgen voor de rest van de wereld en kunnen ze van invloed zijn op de beurzen.

Met de plannen van de democraat in het achterhoofd en de kansen die dit biedt voor small caps, wil ik u met dit artikel twee ideeën ‘met wereldspreiding en een Amerikaans sausje’ meegeven om op de beurs voor te sorteren op de stappen die het land de komende jaren gaat zetten.


Wat zijn small caps?

Small cap is de term die wordt gebruikt om bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie te classificeren. Over het algemeen wordt een bedrijf als small cap geclassificeerd wanneer het een marktkapitalisatie heeft tussen 300 miljoen en 2 miljard euro.

Soms ligt de grens wat hoger. Zo hanteren fondsenhuizen – met professioneel beheerde portefeuilles van aandelen in kleine beursgenoteerde ondernemingen wereldwijd – bij een initiële aankoop veelal een grens (marktkapitalisatie) van maximaal 5 miljard euro. Een Amerikaanse of Japanse small cap zou dan – vertaald naar de Nederlandse markt – qua beurswaarde zomaar een mid cap of zelfs AEX-aandeel kunnen zijn. Andersom is ook waar, een AEX-bedrijf zou met deze bovengrens op internationale schaal een small cap aandeel kunnen zijn. Hoewel het om kleinere bedrijven gaat, kan de invulling aan de betekenis van small cap per bank, broker, land, regio of werelddeel toch wat verschillen.


Waarom zou je beleggen in small caps?

Kleinere bedrijven bieden de kans op potentieel hogere rendementen, al is dat niet zonder risico. De rendementen van individuele aandelen kunnen erg fluctueren en de markt is redelijk inefficiënt: niet alle beschikbare informatie over het bedrijf is verwerkt in de koers. Er zijn gewoonweg meer analisten die research doen naar AEX-aandelen of Amerikaanse blue chips. Onderbelichte small cap aandelen hebben daarom een vergrote kans op inefficiënte koersvorming en kunnen een actieve belegger die goed zijn huiswerk doet meer kansen bieden op waardevermeerdering.

Daarnaast blijkt uit diverse onderzoeken dat (Amerikaanse) small caps op de lange termijn beter presteren dan large caps. Tuurlijk maken small caps ook perioden van mindere prestaties door. Als financiële markten koersdruk kennen, laten ze op korte termijn regelmatig grotere dalingen zien dan de gevestigde orde met solide balansen en een bewezen track record. Juist deze volatiliteit ‘in bange dagen’ maakt dat beleggers small caps (te vaak) links laten liggen.

Onterecht, want juist small caps kunnen profiteren van de S-curve, ofwel ‘de sweet spot van groei’. Als ondernemingen net begonnen zijn, hebben ze vaak opstartperikelen die risico’s met zich meebrengen en die groei van omzet en winst in de weg staan. Eenmaal beursgenoteerd zijn deze issues (kinderziekten) grotendeels opgelost en breekt doorgaans de sterkste groeifase voor een onderneming aan.

Tevens zijn small caps voor beleggers een manier om vroegtijdig te investeren in een nieuwe technologie of een nieuwe markt. Kleinere bedrijven zijn vaak de drijvende kracht achter disruptie en profiteren van deze trend, in plaats van slachtoffer ervan te worden. Ook hebben ze minder last van verschillende managementlagen waar grote multinationals soms mee kampen, daarnaast is er minder angst om bijvoorbeeld marktaandeel te verliezen door de introductie van nieuwe producten. Met name de kleinere bedrijven die een belangrijke rol spelen in de snelgroeiende markten van ‘Artificial Intelligence’ (AI), robotisering, ‘Internet of Things’ (IoT) en elektrische voertuigen – binnen de financiële wereld vaak aangeduid met de Engelse term e-vehicles – zijn voorbeelden van disruptieve small caps.

Ook zijn small caps vaak meer gericht op de binnenlandse economie. Stel dat de wereldeconomie verslechtert, dan kan dit soort bedrijven vaak nog profiteren van lokale groeifactoren. Zo zagen we afgelopen zomer dat Nederlanders massaal thuisbleven met vakantie en veel outdoor spullen kochten om van te genieten in eigen land. Van hengelsportspullen tot wandelschoenen en fietsen, het vond gretig aftrek en daar hebben kleinere ondernemingen zoals Accell flink munt uit geslagen.


Beleggen in small caps met internationale spreiding

Wie wil investeren in small caps heeft een ruime keuze, het aanbod is groter dan dat van mid of large caps. Vanwege eerder genoemde inefficiëntie betekent het wel dat een grondige fundamentele analyse gemaakt moet worden. Een leuke, maar tijdrovende en uitdagende klus. Mocht u voor individuele aandelen gaan, besef dan dat dat over het algemeen risicovoller is dan gespreid beleggen door middel van een beleggingsfonds of ETF.

Het aanbod van beleggingsfondsen en ETF’s (voor particulieren) is behoorlijk, wel zijn veel titels puur Amerikaans van insteek. Vanwege de dominante economische rol van de Verenigde Staten op het wereldtoneel en de plannen van Joe Biden verdedigbaar, maar internationaal spreiden werkt risicoverlagend werkt, terwijl dit niet ten koste hoeft te gaan van het mogelijke rendement. Want al belegt u overkoepelend in small caps, de ene regio presteert soms beter of juist slechter dan de andere regio. En, hoe internationaler u spreidt, hoe minder last u van valutarisico heeft. Valuta’s bewegen onderling als communicerende vaten, meer valutaire spreiding werkt dus risicoverlagend.


Twee titels met een focus op wereldwijde small caps

Met internationale spreiding ‘met een Amerikaans sausje’ in het achterhoofd ben ik tijdens mijn zoektocht twee beleggingstitels tegengekomen die als goede aanvulling op de portefeuille kunnen dienen:

  • iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF (ISIN IE00BF4RFH31)
  • het Kempen (Lux) Global Small-cap Fund - Class BN (ISIN LU1078127419)

De indexvolger van iShares heeft thans liefst 3.377 (!!) aandelen wereldwijd in portefeuille, die van Kempen 62 aandelen. Op dit moment hebben beide beleggingstitels geld belegd in onder andere Brunswick Corporation (Amerikaanse producent van vrijetijdsproducten, waaronder bowlingballen en -banen en jachten van het merk Bayliner), DeNa (Japanse leverancier van mobiele portaalsites en e-commerce websites), Dialog Semiconductor (Engelse producent van geïntegreerde schakelingen), Fujitec (Japanse producent van liften en roltrappen) en Jabil Circuit (Amerikaanse producent van elektronische apparatuur). De onderliggende portefeuille van Kempen is overduidelijk geconcentreerder.

Voor wat betreft het Amerikaanse sausje: hoewel beide fondsen wereldspreiding kennen, zijn de Verenigde Staten qua aandelenposities hofleverancier (iShares 57,85% en Kempen 52,1%). Ook Japan doet in beide gevallen een duit in het zakje (iShares 11,16% en Kempen 14,9%). De rest is netjes verdeeld over de wereld, met een aardige rol voor Europa.

De lopende kosten zijn respectievelijk circa 0,35% (iShares) en 1% (Kempen) per jaar. Van de indexvolger bestaan verschillende valutavarianten. De variant in dit artikel noteert in euro’s, net als het fonds van Kempen. Voor beide beleggingsproducten geldt dat ze via Saxo Bank verhandelbaar zijn. De eurotitel van iShares via de beurs van Frankfurt, het fonds van Kempen via beleggingsfondsenbeurs FundSettle.

De primaire doelstelling van het ETF van iShares is om de MSCI World Small Cap Index – een index met 4188 small caps – te volgen, het fonds van Kempen wenst de performance van diezelfde index te verslaan. iShares weet de benchmark sinds de oprichting van het ETF 27 maart 2018 zeer nauwkeurig te volgen. De scherpe lezers zien dat er verschil is tussen het aantal aandelen waarin het ETF belegt en de index die ze volgen: 3377 om 4188. iShares past dus optimalisatie toe en volgt met minder aandelen toch het koersverloop van de index. De titel heeft drie sterren bij Morningstar.

En Kempen? Zij krijgen een keurige vier sterren bij Morningstar. Begrijpelijk, want sinds de oprichting 8 juli 2014 scoort het fonds zeer goed ten opzichte van de benchmark: 10,20% versus 9,50% per jaar. Dat maakt de wat hogere kosten van dit fonds verdedigbaar. Noemenswaardig, het fonds van Kempen heeft een Morningstar Analyst Rating™ van Bronze.

En het dividend? Dat is voor de titel van iShares ongeveer 1,80% op jaarbasis en wordt automatisch herbelegd. Voor het fonds van Kempen ligt het rond 2,60% op jaarbasis. Toch een stukje hoger dan die van de indexvolger. Overigens betreft het bij Kempen een keuzedividend: twee keer per jaar vindt er een uitkering plaats – in januari en juli – en u kunt dat cash (handje contantje) ontvangen of als stockdividend gebruiken voor de aankoop van extra stukken in de tijd. U kunt in ons helpcenter lezen hoe u uw keuze kunt wijzigen in het SaxoInvestor.

De waarde- en dus ook het dividend - van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

En de belangrijkste risico’s? Er is sprake van valutarisico. De titels noteren zoals gezegd in euro’s, maar er zitten veel buitenlandse bedrijven in. En u loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. In termen van beleggen als een voetbalcoach zijn het middenvelders met een goed oog voor het doel.

In vogelvlucht zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die een ‘kleine’ nuance aan de portefeuille willen toevoegen met het oog op de Amerikaanse investeringsplannen de aankomende jaren. Meer weten over de titel van iShares? Klik dan hier. Informatie over het fonds van Kempen vindt u hier.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland