Wereldwijd beleggen in technologie Wereldwijd beleggen in technologie Wereldwijd beleggen in technologie

Wereldwijd beleggen in technologie

Beleggingskans
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Een waardevolle sector als hoeksteen van de portefeuille


Level: Enige ervaring


Medio november 2021 piekten de beurzen wereldwijd, sindsdien hebben aandelenkoersen flink onder druk gestaan. Vooral de eerste helft van 2022 zakten beursindices – en in het bijzonder die van technologie-aandelen zoals de Nasdaq – stevig.

Inmiddels hebben de financiële markten een inhaalslag gemaakt.  Een aantal sectoren heeft in eerste instantie de herstelkar getrokken: healthcare, fintech en I(C)T-bedrijven die onderdeel uitmaken van de digitale economie. Ook de halfgeleiderindustrie (semi-conductor industry) – inclusief de vaderlandse boegbeelden ASML, ASMI en BESI – heeft een positieve duit in het zakje gedaan. Maar de koersen zijn zeker nog niet terug op de eerdere topniveaus. Oplopende rentes wereldwijd treffen met name groeisectoren zoals de techsector.

Overigens is een koershapering van de techsector niet erg, het is voor het rendementspotentieel op lange termijn eerder gezond. Want een adempauze op de techbeurs of niet, de sector technologie blijft ook de komende jaren relevant. Veranderingen in de wereld gaan vandaag sneller dan ooit en daarom moeten bedrijven zich met steeds hogere snelheid aanpassen om te overleven. Technologieën zoals ‘Artificial Intelligence’ (AI), robotisering en ‘Internet of Things’ (IoT) zijn drijvende krachten achter deze (benodigde) transformaties. In een breder perspectief: technologiebedrijven hebben een diepgaande invloed op ondernemingen, de economie, de wereldhandel en op onze levens. Het belang van technologie is groot, dat maakt de groeimogelijkheden van technologiebedrijven nog altijd enorm.

Ik heb de laatste tijd veel vragen van beleggers gekregen over de beleggingsmogelijkheden binnen de sector technologie. Met dit artikel wil u dan ook twee ideeën meegeven om op uw beleggingsradar te houden.


Technologie: een overkoepelend begrip

Technologie is een ruim begrip dat veel omvat: het geheel aan technieken, vaardigheden, methoden en processen die worden gebruikt voor de productie van goederen en diensten, of voor de realisatie van een doel, zoals wetenschappelijk onderzoek. Technologie manifesteert zich in fysieke objecten – van auto’s tot gebouwen – maar ook binnen organisaties. Technologie maakt deel uit van én ontwikkelt zich in nauwe samenhang met onze samenleving.

Technologie heeft belangrijke effecten, zowel positief als negatief. Technische hoogstandjes zoals precisie-robots helpen artsen bij het doen van complexe operaties én natuurlijk zijn we blij met onze smartphone. Diezelfde smartphone is echter slechter voor het milieu dan vaak gedacht. De productie van de toestellen vereist niet alleen veel energie en daardoor uitstoot van CO2, het mijnen naar benodigde materialen zoals goud, yttrium en kobalt zorgt voor vervuiling en haalt regelmatig het nieuws vanwege de erbarmelijke werkomstandigheden en mensenrechtenschendingen van de mijnwerkers. Gelukkig is hiervoor steeds meer aandacht.

Dat technologie een overkoepelend begrip is, blijkt ook uit de vele sectoren – regelmatig gebaseerd op een (disruptieve) innovatieve techniek of trend– die eronder vallen. In willekeurige volgorde - ik gebruik de Engelse termen, omdat die het meest gangbaar zijn binnen de financiële wereld - kunt u denken aan:


Verschillende tech-sectoren
 • Artificial intelligence (AI)
 • Augmented reality
 • Biotech
 • Big data
 • Blockchain
 • Semiconductors
 • Social media
 • Software and licensing
 • Virtual reality
 • 3D printing


Als belegger kunt u tegenwoordig vrij gemakkelijk breed gespreid in veel van deze ‘individuele’ thema’s beleggen. Wie liever kiest voor een brede aanpak heeft ook goede keuzemogelijkheden.


Beleggen in technologie met internationale spreiding

Het Duitse Statista– een van de leidende dataspecialisten ter wereld – heeft onderzoek gedaan naar de totale mondiale uitgaven voor technologie voor het tijdvak 2014-2019. In onderstaande grafiek ziet u de gegevens terug.
wereldwijd-beleggen-in-technologie
In de meetperiode zijn de uitgaven gestegen van US$ 2.959 miljard naar US$ 3.360 miljard. Duizelingwekkende bedragen en er zit nog meer groei in het vat voor de diverse sectoren en daarmee technologie als geheel de komende jaren. Overigens is het onderzoek verschenen vóórdat de wereld met het coronavirus te maken kreeg. De huidige situatie met het vele thuiswerken en de ontwikkeling van de digitale economie heeft vrijwel zeker een extra impuls aan de uitgaven voor technologie gegeven.

Wie wil investeren in de technologiesector kan natuurlijk eerdergenoemde ‘semiconductors’ of het Nederlandse fintech-bedrijf Adyen of CM.com kopen. Of instappen in het eveneens Nederlandse Ctac of Ordina. Ook de Amerikaanse klassieker Microsoft en relatieve nieuwkomer Slack passen in het techrijtje, evenals de FAANG-aandelen: FAANG is een acroniem voor Facebook, Amazon, Apple, Netflix en Google. Mocht u voor individuele aandelen gaan, besef dan dat dat over het algemeen risicovoller is dan gespreid beleggen door middel van een beleggingsfonds of ETF.


Beleggen in tech via ETF’s en beleggingsfondsen

Het aanbod van beleggingsfondsen en ETF’s (voor particulieren) is behoorlijk, wel zijn veel titels Amerikaans georiënteerd. Wie voor de pure Amerikaanse insteek kiest, mist een belangrijk werelddeel dat toonaangevend is op het gebied van technologie: Azië. Het kan dus zinvol zijn uw blikveld te verruimen. Ook omdat (nog verder) internationaal spreiden risicoverlagend werkt, terwijl dit niet ten koste hoeft te gaan van het mogelijke rendement. Want al belegt u in de sector technologie, de ene regio presteert soms beter of juist slechter dan de andere regio. Wat nog meer? Hoe internationaler u spreidt, hoe minder last u van valutarisico heeft. Valuta’s bewegen onderling als communicerende vaten, meer valutaire spreiding werkt dus risicoverlagend.

Met internationale spreiding in het achterhoofd ben ik tijdens mijn zoektocht twee beleggingstitels tegengekomen die – naar mijn mening uiteraard - een basisplek in de portefeuille verdienen én waarmee u kunt inspelen op de ontwikkeling van de sector technologie in de breedte:

 • het SPDR MSCI World Technology UCITS ETF (ISIN: IE00BYTRRD19), en
 • het BlackRock World Technology Fund (ISIN: LU0376438312).

Voor wie de naam SPDR nog niets zegt: deze ETF series zijn onderdeel van State Street Global Advisors, een van de grotere Amerikaanse financials. De indexvolger van SPDR heeft thans 177 aandelen wereldwijd in portefeuille, die van BlackRock 115 aandelen. Op dit moment hebben beide beleggingstitels geld belegd in onder andere Apple, Microsoft en PayPal. Het fonds van BlackRock heeft daarentegen ook positie in Alibaba en Tencent, het ETF van SPDR in Hitachi en Fujitsu. Naast overeenkomsten zijn er dus verschillen. Ook is de onderliggende portefeuille van BlackRock wat geconcentreerder.

De lopende kosten zijn respectievelijk circa 0,30% (SPDR) en 1,07% (BlackRock) per jaar. Van beide titels bestaan verschillende valutavarianten. De varianten in dit artikel noteren in euro’s. Ze zijn beide via SaxoBank verhandelbaar. De eurotitel van SPDR via de beurs van Amsterdam, het fonds van BlackRock via beleggingsfondsenbeurs FundSettle.

De primaire doelstelling van het ETF van SPDR is om de MSCI World Information Technology Index te volgen, het fonds van BlackRock wenst de performance van diezelfde index te verslaan. SPDR weet de benchmark sinds de oprichting van het ETF in het voorjaar van 2016 zeer nauwkeurig te volgen. Ze scoren dan ook vijf sterren bij Morningstar. En BlackRock? Zij krijgen vier sterren bij Morningstar. Begrijpelijk, want sinds de oprichting van deze aandelenklasse in 2008 scoort het fonds zeer goed ten opzichte van de benchmark: 19,11% versus 16,66%. Dat maakt de wat hogere kosten van dit fonds verdedigbaar. Noemenswaardig, het fonds van BlackRock heeft een Morningstar Analyst Rating™ van Silver.

Wat nog meer? Beide namen beleggen in aandelen die goed scoren op duurzaam ondernemen én een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten. Wat heet, overall krijgt SPDR liefst vijf wereldbollen voor wat betreft de Morningstar Sustainability Rating™, BlackRock drie. Het dividend is voor beide titels ongeveer 1% op jaarbasis en wordt in beide gevallen automatisch herbelegd.

En de belangrijkste risico’s? Er is sprake van valutarisico. Het titels noteren in euro’s, maar er zitten veel buitenlandse bedrijven in. En u loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. In termen van beleggen als een voetbalcoach zijn het middenvelders met aanvallende impulsen.

In vogelvlucht zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die een waardevolle sector als hoeksteen van de portefeuille willen. En die oog (willen) hebben voor duurzaamheid. Meer weten over de titel van SPDR? Klik dan hier. Informatie over het fonds van BlackRock vindt u hier.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland