Beleggen in biotech Beleggen in biotech Beleggen in biotech

Beleggen in biotech

Beleggingskans
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Met de wereldwijde vergrijzing en het coronavirus is (beleggen in) biotech een hot topic. Naast individuele aandelen als Galápagos en Pharming kunt u ook beleggen in deze ETF's en fondsen.


Level: Enige ervaring


Een stijging van bijna 2.900 procent? Het gebeurde in 2020 bij de aandelen van Novacyt, een Brits-Frans biotech bedrijf. Het aandeel koerste 30 januari nog rond € 0,20, maar begon de dag erna aan een flinke opmars: 17 februari stond het tussentijds al even op € 2,675, op 9 april noteerde het aandeel al € 5,98. De reden? De lancering van een moleculaire test voor het nieuwe coronavirus. Lange tijd werd getwijfeld over het voortbestaan van de biotech-onderneming, tegenwoordig staat het positief op de kaart en geniet het aandeel de volle aandacht van beleggers. Het is exemplarisch voor de soms plotselinge opmars van biotechspelers.

Met de wereldwijde vergrijzing, het coronavirus en de daarmee gepaarde aandacht voor de sector in het achterhoofd én de vele vragen die ik recent van beleggers, collega’s en vrienden heb gekregen over de beleggingsmogelijkheden binnen het thema biotech wil ik u met dit artikel op weg helpen.


Wat is biotech?

Biotech – een afkorting van biotechnologie, of biotechnology in het Engels – is een sector die zich bezighoudt met de technologische toepassing van biologische kennis. Of in bredere zin: technologie die wordt gebruikt om met behulp van biologische processen producten te maken.

We staan er niet dagelijks bij stil, maar het bestaat al heel lang. Denk bijvoorbeeld aan het maken van kaas (brie en camembert) of speciaalbier waarbij gisten en schimmels worden gebruikt om smaak te geven. Ook het veredelen van planten en het ontwikkelen van nieuwe (grond)stoffen – zoals Kaumera Nereda® Gum – valt onder de noemer biotech.

Nu wereldwijd veel bedrijven ‘op jacht zijn’ naar een coronavaccin, denken veel beleggers bij biotech aan een andere relevante bijdrage van de sector: het doen van wetenschappelijk onderzoek naar en de ontwikkeling en productie van geneesmiddelen. En naar geneesmiddelen was, is en zal ook in de toekomst vraag zijn. Niet in de laatste plaats vanwege de groei van het aantal senioren wereldwijd.


Gestage groei aantal senioren wereldwijd

In een groot onderzoek van de Verenigde Naties (VN) valt te lezen dat de internationale organisatie verwacht dat het aantal zestigers gestaag groeit van 1 miljard in 2017 naar ongeveer 2,1 miljard in 2050. Ook ziet de VN de levensverwachting van de wereldbevolking oplopen van zo’n 65 jaar nu, naar ruim 72 jaar in 2050. Uiteraard verschillen de verwachtingen per regio, maar de trend is overal stijgend.


Toename verwachte zorguitgaven

Een belangrijke reden voor deze trend is de wereldwijde aandacht voor hygiëne (handen wassen) door onder andere Unicef. Ook hun inspanningen op het gebied van schoon drinkwater en het toegang bieden tot een toilet dragen bij aan de ingezette ontwikkeling van ‘vergrijzing’.

Maar, voor deze groeiende groep ouderen neemt de behoefte aan gezondheidszorg en medicijngebruik op latere leeftijd toe. En dat heeft uitdagende consequenties. Zo becijferde de OESO dat de uitgaven voor gezondheidszorg als percentage van het Bruto Binnenlands Product (afgekort BBP, een uitleg vindt u hier) van alle OESO landen tezamen, stijgt van 8,8% in 2018 naar 10,2% in 2030. Naast deze verwachte stijging, neemt het totale BBP waarschijnlijk ook toe.


Expansie biotech sector

De verwachte toename van de zorguitgaven vertoont gelijkenissen met de ontwikkeling van de biotech sector. Grand View Research – een Amerikaans en Indiaas onderzoeksbureau met het hoofdkantoor in San Francisco  – heeft in hun ‘Market Analysis Report’ (u kunt het rapport opvragen) becijferd dat de grootte van de markt in 2016 US$ 369,62 miljard bedroeg en naar een omvang van US$ 727,1 miljard in 2025 groeit. Kortom, een duidelijke expansie voor deze markt met een verwachte jaarlijkse stijging van zo’n 7,4%. En dat biedt kansen voor beleggers.


Hoe kan ik beleggen in biotech bedrijven?

U kunt natuurlijk Nederlandse aandelen van Galápagos, Kiadis Pharma of Pharming kopen. Of van het Brits-Franse Novacyt (notering te Parijs), het Deense Genmab of het Amerikaanse Biogen. Beleggen in individuele aandelen is echter over het algemeen risicovoller dan gespreid beleggen door middel van bijvoorbeeld een beleggingsfonds. Helemaal in de wetenschap dat veelbelovende kandidaat-medicijnen soms met grote vertragingen of uiteindelijk zelfs niet worden goedgekeurd door autoriteiten. Én dus niet op de markt gebracht worden. Het komt dan ook regelmatig voor dat aandelenkoersen van biotechbedrijven fors dalen of – erger nog – ondernemingen de eindstreep niet halen. Kortom, koersrisico is een aandachtspunt en daarom is spreiding essentieel.

Tijdens mijn speurtocht ben ik twee beleggingstitels tegengekomen om binnen de portefeuille een accent aan te brengen én in te inspelen op de verwachte groei van de biotech sector: het Candriam Equities L Biotechnology -R- Acc fonds (ISIN LU0942225912) en het iShares NASDAQ US Biotechnology UCITS ETF (ISIN IE00BYXG2H39).

Het fonds van Candriam heeft gewoonlijk 20-50 aandelen wereldwijd in portefeuille, die van iShares ruim 200 Amerikaanse aandelen. Op dit moment hebben beide beleggingstitels onder andere Amgen, Vertex Pharmaceuticals en Regeneron Pharmaceuticals – allen Amerikaans bedrijven– in portefeuille. Het grote verschil tussen de twee fondsen zit hem in het feit dat de samenstelling van Candriam meer geconcentreerd is en dat de fondsmanager verder kijkt dan ‘biotech hofleverancier’ de VS. Er wordt bijvoorbeeld ook belegd in het eerdergenoemde Deense Genmab, maar ook in het Franse Sanofi. De aanpak is dus internationaler.

De lopende kosten zijn respectievelijk circa 1,10% (Candriam) en 0,35% (iShares) per jaar. Het fonds van Candriam noteert in dollars, die van iShares is beschikbaar in euro’s en dollars. Ze zijn beide via SaxoInvestor verhandelbaar. Het fonds van Candriam via beleggingsfondsenbeurs FundSettle, de eurotitel van iShares via de beurs van Frankfurt en de dollarvariant via de beurs van Londen.

De primaire doelstelling van het fonds van Candriam is om de performance van de NASDAQ Biotechnology Index (Net Return) te verslaan. Dat lukt Candriam sinds de oprichting van het fonds in 2013, ze scoren dan ook vier sterren bij Morningstar. Blijft de performance zo, dan vallen vijf sterren in de toekomst niet uit te sluiten. Zeker ook wanneer gekeken wordt naar de Morningstar Analyst Rating™. Die is namelijk dik op orde voor het fonds: Silver. Overall keurige rapportcijfers op meerdere vlakken.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Het ETF van iShares heeft dezelfde benchmark. Het bestaat pas sinds de herfst van 2017, dus vanwege het korte bestaan heeft het logischerwijs nog geen sterrenrating bij Morningstar. Wel doet de titel wat deze moet doen: op een hele lichte kostenfrictie na, keurig de benchmark volgen.

Wat nog meer? Beide namen beleggen in aandelen die goed scoren op duurzaam ondernemen én een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten. Overall krijgen beide fondsen drie wereldbollen voor wat betreft de Morningstar Sustainability Rating™.

Het dividend is voor beide titels ongeveer 0,5%-1,5% op jaarbasis en wordt in beide gevallen automatisch herbelegd.

En de belangrijkste risico’s? U loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. In termen van beleggen als een voetbalcoach zijn het aanvallende middenvelders. Verder is sprake van valutarisico. Beide titels hebben veel overzeese bedrijven in portefeuille.

In vogelvlucht zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen. En die een portefeuille-accent willen aanbrengen door te investeren in een interessante groeimarkt mét essentiële spreiding. Meer weten? Klik hier voor meer informatie over het fonds van Candriam en hier voor die van iShares.


Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland