NLNL-InSpotlight-M NLNL-InSpotlight-M NLNL-InSpotlight-M

Obligaties: twee basisspelers in de schijnwerpers

Obligaties
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Nu de rentes wereldwijd zijn opgelopen, bieden obligaties (vooral kortlopende leningen) weer kansen voor beleggers. Beleggerstrainer Hans Oudshoorn geeft twee voorzetten voor een gespreide blootstelling.


Level: Enige ervaring


Na de stevige koersdalingen van obligaties in 2022 doen zich weer kansen voor. Wereldwijd zijn de korte rentes fors opgetrokken door centrale banken; langlopende rentes blijven achter. De ‘kortlopende buik van de rentecurve’ is dus het meest veelbelovend. Op dit moment noteren veel bestaande leningen – ook korte – onder pari en in de recent gepubliceerde Quarterly Outlook "My name is Bond. Long Bond(s)." valt te lezen dat nieuwe leningen weer (hogere) couponrentes bieden die we in jaren niet hebben gezien.

De laatste tijd heb ik dan ook de nodige vragen gekregen – ook van collega’s en vrienden – welke beleggingsmogelijkheden op het vlak van obligaties er zijn. Met de gedaalde koersen en huidige hogere couponrentes in het achterhoofd wil ik in dit artikel dan ook twee voorzetten geven in de vastrentende hoek met korte looptijden. Ofwel verdedigers in termen van ‘beleggen als een voetbalcoach’.

Ik zoom daarbij eerst kort in op de uitgevende instelling, sta stil bij de beleggingsaanpak van beide fondsen, de kosten, het dividend en de risico’s. Overigens ga ik ervan uit dat u bekend bent met obligaties en obligatiefondsen.


iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF

De in 1988 opgerichte vermogensbeheerder BlackRock uit New York is uitgegroeid tot de grootste vermogensbeheerder ter wereld. Het bedrijf heeft inmiddels 19.800 werknemers en zo’n US$ 8,600 miljard (!!)onder beheer. Men biedt een breed scala aan beleggingsoplossingen waarmee beleggers en cliënten hun financiële doelen kunnen bereiken.

Voor wie dollars te beleggen heeft én valutarisico accepteert biedt BlackRock een interessante ETF uit de iShares-familie: het iShares $ Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF met overkoepelend US$ 9,9 miljard belegd vermogen. Er zijn verschillende valutasmaken van de titel, ook is de titel verhandelbaar op diverse beurzen. Ik bespreek de aan Euronext Amsterdam genoteerde eurovariant die binnenkomende couponrentes halfjaarlijks (maart en september) uitkeert in de vorm van dividend (ISIN IE00B14X4S71).  


De aanpak

De aanpak van deze ETF is vrij eenvoudig. De portefeuille bestaat uit 92 Amerikaanse staatsleningen met een gemiddelde rating van AA, ofwel ‘investment grade’. Valutair is de dollar uiteraard hofleverancier, dus er is sprake van valutarisico. De benchmark is de ICE U.S. Treasury 1-3 Year Bond Index, die ze sinds de oprichting op 2 juni 2006 op een kostenfrictie na keurig weten te volgen.


Kosten, dividend en risico’s

De lopende kosten bedragen voor deze ETF een zeer scherpe 0,07% per jaar (plus eventuele transactiekosten). Het netto yield (effectief rendement) van de titel is onderliggend thans 5,1% en de gemiddelde looptijd van de leningen is ongeveer 2 jaar.

Natuurlijk zou de uitkering in de toekomst lager kunnen uitvallen. Immers: de waarde van uw belegging en de coupons kunnen fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Maar, door de bank genomen biedt het ETF een prima manier om gespreid in kortlopende Amerikaanse staatsleningen te investeren. In het bijzonder voor beleggers die inkomen uit hun vermogen willen halen, meer stabiliteit in de portefeuille willen en (deels) de grillen van de aandelenmarkt willen vermijden. Voeg daar de kennis en ervaring van BlackRock aan toe en de vijf sterren bij Morningstar zijn verklaard. Is dat alles? Nee. De Morningstar Analyst Rating™ heeft de hoogste haalbare status van ‘Gold’.

Wat nog meer? U koopt het beleggingsproduct per stuk, net als een aandeel. Meer weten? Bekijk de infopagina van iShares.


Fresh Fixed Income Fund

De Nederlandse vermogensbeheerder OHV opgericht in 1932 en goed voor ongeveer € 5,2 miljard onder beheer door 55 specialisten, heeft een noemenswaardige obligatietitel op het schap voor beleggers: het Fresh Fixed Income Fund (ISIN NL0012171417) met € 89 miljoen belegd vermogen. Het fonds noteert in euro en is genoteerd aan Euronext Amsterdam.


De aanpak

Er wordt wereldwijd flexibel belegd in staats- en (high yield) bedrijfsobligaties én, uniek voor beleggers, MKB-leningen. Laatstgenoemde categorie is doorgaans niet eenvoudig bereikbaar voor beleggers. De portefeuille kent met 174 onderliggende leningen een zeer goede spreiding. Valutair is de euro met 75,5% hofleverancier, gevolgd door de Verenigde Staten (22,5%). Er is dus sprake van enig valutarisico. Het fonds heeft posities in bedrijven als Prosus, General Energy en McDonald’s, maar ook in Mexicaanse staatsleningen. De gemiddelde rating ligt rond BBB en is daarmee te categoriseren als ‘investment grade’. De benchmark bestaat uit 75% iShares Euro Aggregate Bond UCITS ETF en 25% iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS ETF, die ze overigens sinds de oprichting op 1 juli 2016 daadwerkelijk weten te verslaan (benchmark -5% versus fonds +5,7%).


Kosten, dividend en risico’s

De lopende kosten bedragen 0,75% per jaar, wat voor een actief beheerd fonds acceptabel is. Houdt wel rekening met 0,1% instapkosten (en 0,1% bij uittreding). Dit wordt verwerkt in de koers en komt ten gunste van zittende participanten. Goed om te weten: het is dus geen vergoeding voor de beheerder. De netto yield (effectief rendement) van het fonds is onderliggend zo’n 5,2%. Voor binnenkomende coupons geldt dat deze niet worden uitgekeerd in de vorm van dividend, maar automatisch worden herbelegd. De gemiddelde looptijd van de leningen ligt op 2,3 jaar, ofwel in het meest aantrekkelijke deel van de huidige rentecurve.

Ook al kan de netto yield in de toekomst lager uitvallen, ook dit fonds is een goede manier om gespreid in vastrentende waarden te beleggen. Waarbij geldt dat de portefeuille tactisch kan worden gewijzigd bij een verandering van de rente. Voeg daar het stabiele beheerteam van OHV aan toe en de vijf sterren bij Morningstar zijn verklaard. En de Morningstar Analyst Rating™? Die is met de status van ‘Brons’ op orde.

Ook dit fonds koopt u per stuk, net als een aandeel. Naast enig valutarisico is debiteurenrisico een aandachtspunt, maar vanwege de spreiding speelt dit minder dan bij individuele leningen. Meer weten (bijvoorbeeld ook over de benchmark)? Bekijk de infopagina van OHV.


Meer ideeën opdoen?

Kijk dan het webinar ’De comeback van obligaties?’ van woensdag 22 februari 2023 via deze link terug. Voor onze aankomende webinars kijkt u op onze overzichtspagina. Zo kunt u volgende week meer leren over ETF's in het webinar van collega Peter Siks.

Heeft u vragen op opmerkingen over dit artikel? Stuur dan een e-mail via academy@saxo.nl

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland