Wat is een obligatie?

Een obligatie is een schuldbewijs van een uitgevende instantie aan de geldverstrekker. U kunt het ook zien als een lening. Vaak wordt een obligatie uitgegeven door een overheid of onderneming. Het doel is om financiële middelen aan te trekken. Obligaties keren vaak jaarlijks een vast bedrag uit aan rente, ook wel coupon genoemd. Obligaties worden over het algemeen gezien als het defensieve gedeelte van een beleggingsportefeuille. Echter zitten er ook aan obligaties risico's, die vooral samenhangen met de kredietwaardigheid van de uitgevende instelling.  

Obligatie

Uitgelegd door Peter Siks, Beleggerstrainer bij Saxo Bank.

Bij Saxo Bank delen we onze kennis graag met u, vandaar deze video. Kijk en lees echter gerust verder en leer meer over de geheimen van de financiële wereld.

Nominale waarde, couponrente en coupondatum

De nominale waarde van een obligatie is het bedrag dat de overheid of onderneming met de lening wil ophalen. Dit bedrag wordt in stukjes geknipt die bekend staan als coupures. Die kunt u op de beurs kopen, vaak in eenheden van € 1000 of een veelvoud daarvan. Als u een coupure heeft gekocht, krijgt u daar couponrente over. Vaak is dit een vaste rente, maar deze kan ook variabel zijn. Deze rente wordt altijd uitgekeerd op de coupondatum. Obligaties hebben een beurskoers die wordt uitgedrukt in een percentage van de nominale waarde. Als de koers exact gelijk is aan de nominale waarde is deze 100%, dit ook wel ‘a pari’ genoemd. De obligatie is onder pari als de beurskoers onder de 100%, en boven pari als deze boven de 100% noteert.

Naast de bekende bedrijfs- en staatsobligaties, zijn er op de beurs ook converteerbare obligaties, reverse convertibles, zero-coupon bonds en perpetuele obligaties te vinden. Dit zijn obligaties die een hoger risico met zich mee kunnen brengen. Wij raden u aan om niet in deze instrumenten te beleggen indien u de risico’s van deze instrumenten niet begrijpt.

 • Rekenvoorbeeld obligatie

  We kijken naar een bedrijfsobligatie die jaarlijks op 1 mei een couponrente uitkeert van 6% met een vervaldatum op 1 mei 2020. Deze obligatie kent op dit moment een beurskoers van 102%. U wilt een coupure van € 1000 van deze obligatie aankopen. Wat betaalt u voor deze aankoop, hoeveel rente wordt er jaarlijks op uw rekening bijgeschreven en wat is dan uw rendement?

  1000 nominaal x 102% = 1020. U betaalt dus € 1020 om één coupure van 1000 nominaal aan te kopen. De couponrente krijgt u uitgekeerd over het nominale bedrag dat u in bezit heeft van de obligatie. U krijgt dus jaarlijks 1000 x 6% = 60 euro rente uitgekeerd.

  Het couponrendement houdt rekening met de aankoopkoers van de obligatie en is 60/1020 = 5,88%. Als u ook rekening houdt met de resterende looptijd van de obligatie, spreken we over het effectief rendement. Dit zal iets lager liggen dan het couponrendement, aangezien de obligatie in 2020 wordt afgelost tegen € 1000. Omdat u de obligatie heeft gekocht voor € 1020, betekent dit een verlies van EUR 20 dat u in mindering moet brengen op de rente die u jaarlijks ontvangt tijdens de looptijd.

 • Marktrente en kredietwaardigheid

  Als een overheid of onderneming een obligatie uitgeeft, zal de rente onder andere afhangen van de marktrente, de looptijd van de obligatie en de perceptie van de markt van de kredietwaardigheid van de overheid of onderneming. Normaliter geldt: Hoe minder kredietwaardig de uitgevende instantie is, hoe hoger de rente. En hoe langer de looptijd van de lening is, hoe hoger de rente.

  Als de obligatie eenmaal op de beurs wordt verhandeld, kunnen de marktrente en kredietwaardigheid de koersvorming sterk beïnvloeden. Zo kan de koers van een obligatie door veranderingen in de marktrente behoorlijk schommelen. Stijgt de marktrente, dan daalt de koers van de obligatie en andersom. Ook kan de obligatiekoers fluctueren op basis van een gewijzigde inschatting van de kredietwaardigheid van de uitgevende instantie. Tijdens de Eurocrisis daalden de koersen van staatsobligaties van landen als Griekenland, Spanje en Italië. Beleggers vreesden dat deze landen niet in staat waren om aan hun verplichtingen te voldoen.

 • Waarom beleggen in obligaties?

  Obligaties zijn geschikt voor beleggers die tevreden zijn met het vooraf bekende effectief rendement mits ze bereid zijn de obligatie tot het einde van de looptijd in portefeuille te houden. Het is vooral interessant voor wie op zoek is naar meer rendement op zijn spaargeld, maar de stap naar de aandelenmarkt niet durft te maken. Let wel: ook met obligaties loopt u een risico, net als bij elke vorm van beleggen. De uitgevende partij (bedrijf of overheid) kan namelijk in de problemen komen of zelfs failliet gaan. In dat geval zal uw investering minder waard worden, of zelfs zijn gehele waarde verliezen.

 • Beleggen in obligaties bij Saxo Bank

  Saxo Bank kent een uitgebreid aanbod van obligaties. U kunt alels over beleggen in obligaties lezen op onze productpagina.

Alle beleggingsinstrumenten

Bij Saxo Bank is het mogelijk om in bijzonder veel beleggingsinstrumenten te beleggen waarbij elk instrument zijn eigen, unieke, kenmerken heeft. Leer meer over aandelen, beleggingsfondsen, ETF's, turbo's, opties, futures, obligaties en warrants.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland