Wat is een future?

Een future is een overeenkomst om een onderliggende waarde te verhandelen tegen een prijs die nu overeengekomen is. Bij een beurstransactie in een future is alles op voorhand vastgesteld. Denk hierbij aan de prijs, de onderliggende waarde, de looptijd van de future, de bepaling van de uiteindelijke afrekenprijs (settlement) en de valuta waarin de future genoteerd staat. Verder moet er bij futures margin (een borgstelling) aangehouden worden om überhaupt positie in te mogen nemen. Dankzij de margin weet uw bank dat u bij tegenvallers aan uw verplichtingen kunt voldoen.

 • Waarom handelen in futures?

  Futures kunnen om meerdere redenen interessant zijn voor beleggers:

  • Met futures kunt u snel inspelen op actuele gebeurtenissen. Met één transactie creëert u een positie in de markt;
  • Andere – grote - markten komen binnen handbereik; denk bijvoorbeeld aan Japanse Nikkei 225 Index of de Amerikaanse S&P500 index;
  • Futures kennen ruime handelstijden. U kunt bijvoorbeeld al vanaf 08:00 uur handelen in futures - waaronder de AEX-future – tot 22:00 uur. U kunt dus nabeurs nog eenvoudig positie innemen;
  • Futures zijn zowel offensief als defensief te gebruiken.
 • Risico's

  Het grootste risico van een future is de grootte van de onderliggende positie in de markt die een future vertegenwoordigt. In het voorbeeld van de AEX-index is het 200 maal de stand van de index. Dus bij een indexstand van 550 is de daadwerkelijke positie in de markt € 110.000 (200 x 550 = 110.000). Anders gezegd: een future is een hefboomproduct dat bij kleine bewegingen in de onderliggende waarde al grote uitslagen, zowel positief als negatief, kan laten zien in geld. In tegenstelling tot veel andere beleggingsproducten waar verlies beperkt is tot maximaal de initiële investering, is er bij futures geen enkel vangnet. Als uw margin ontoereikend is om de verliezen op te vangen, dan zal u moeten bijstorten. Elke dag wordt uw winst of verlies direct verrekend. 

  Andere mogelijke risico’s zijn:

  • Liquiditeitsrisico: in futures waar minder in gehandeld wordt kan het verschil tussen de bied- en laatprijzen aanzienlijk zijn. Ook kan het sluiten van een positie in een future met weinig liquiditeit negatief zijn voor de uiteindelijke prijs.
  • Valutarisico: futures die noteren in een andere valuta dan de euro dragen valutarisico.

De risico's van futures

Futures zijn risicovolle beleggingsproducten en vereisen kennis, beleggingservaring en een hoge risicoacceptatie. Wanneer u short posities in futures aangaat wordt u blootgesteld aan een restschuldrisico. U kunt dan dus meer verliezen dan uw inleg.  Wij adviseren u, voordat u in futures belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument (Eid) van de future raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in futures als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten.

Een voorbeeld van een future-trade

Stel, u denkt dat de AEX gaat stijgen en u wilt daar via een future op inspelen. De koers in dit voorbeeld is een index-stand van 525. Even de contractspecificaties van de AEX future op rij:

Voorbeeld AEX-futures (FTI)
Onderliggende waardeAEX index
SymboolFTI
Contractgrootte200 x de index
Minimale tick size0,05 ( = € 10,-)
Handelstijden08:00 – 22:00 uur
SettlementCash
Expiratie3e vrijdag van de afloopmaand
ValutaEURO
BeursEuronext

De contractgrootte van deze future is 200. Dit betekent dat als u deze future koopt u bij iedere punt stijging in de index € 200,- verdient. Maar dit betekent ook dat u voor 200 x de indexstand positie inneemt. In dit voorbeeld (index-stand 525) komt dit neer op een positie van € 105.000 (200 x 525)! Dit bedrag wordt de exposure genoemd en kunt u vertalen als blootstelling aan marktrisico.

Als uw visie uitkomt en de index stijgt met 1% naar 530,25, dan verdient u 5,25 punten en dat maal 200 geeft een winst in geld van € 1.050.  Anderzijds, als de AEX met 5,25 punten daalt, verliest u € 1.050.

Alle beleggingsinstrumenten

Bij Saxo Bank is het mogelijk om in bijzonder veel beleggingsinstrumenten te beleggen waarbij elk instrument zijn eigen, unieke, kenmerken heeft. Leer meer over aandelen, beleggingsfondsen, ETF's, turbo's, opties, futures, obligaties en warrants.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland