Wat zijn perpetuals?

Perpetual is een Engelse term en staat voor eeuwigdurend. Bij beleggen gaat dit vaak over obligaties zonder einddatum. Een belegger leent dan geld uit aan een bedrijf of land. Elk jaar krijgt de belegger rente over de perpetual.

Verschil tussen perpetuals en ‘gewone’ obligaties

Het grootste verschil zit hem in het feit dat de perpetual geen einddatum heeft en hierdoor voor eeuwig kan doorlopen. Een ‘gewone’ obligatie heeft wel een einddatum waarop het bedrijf uw geld teruggeeft. Zijn perpetuals dan echt oneindig? Ja, meestal wel. In sommige gevallen kunnen ze wel een einddatum hebben maar dit is dan vaak 99 jaar. Ook kan het bedrijf wel te allen tijde ervoor kiezen de obligatie terug te betalen en hiermee te stoppen. Daarnaast is het risico maar ook het rendement op een perpetual vaak hoger. Dit komt doordat ze meer gevoeliger zijn voor marktwerking en bij een faillissement een houder van een ‘gewone’ obligatie eerst wordt terug betaald. Dit komt omdat een perpetual in de boeken staat als een achtergestelde lening en een ‘gewone’ obligatie niet.

  • Voordelen en risico's van een perpetual

    Het grootste voordeel van een perpetual is dat u verhoudingsgewijs veel rendement kan behalen. Natuurlijk staat hier tegen over dat u ook meer risico loopt. Tijdens de kredietcrisis waren er perpetuals die met meer dan 80% daalden in waarde maar stond de couponrente ook op ruim 15% per jaar. Dit geeft duidelijk de verhouding van rendement en risico weer. Wij adviseren u om niet in deze instrumenten te beleggen indien u de risico’s van deze instrumenten niet begrijpt.

  • Is een perpetual echt voor eeuwig?

    Nee, zoals al eerder gezegd kan de uitgever ervoor kiezen het geld terug te betalen. Ook kunt u natuurlijk een perpetual verkopen in de tussentijd. Natuurlijk geldt hiervoor wel dat het afhankelijk is van de situatie van het bedrijf en de markt wat de waarde is. Deze kan behoorlijk fluctueren en anders zijn dan toen u de perpetual heeft gekocht.

Zelf beleggen of laten beleggen?

U kiest wat bij u past. Onze expertise, intuïtieve techniek en het brede scala aan beleggingsmogelijkheden staan tot uw beschikking. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland