Wat zijn perpetuals?

Perpetual is een Engelse term en staat voor eeuwigdurend. Bij beleggen gaat dit vaak over obligaties zonder einddatum. Een belegger leent dan geld uit aan een bedrijf of land. Elk jaar krijgt de belegger rente over de perpetual.

Verschil tussen perpetuals en ‘gewone’ obligaties

Het grootste verschil zit hem in het feit dat de perpetual geen einddatum heeft en hierdoor voor eeuwig kan doorlopen. Een ‘gewone’ obligatie heeft wel een einddatum waarop het bedrijf uw geld teruggeeft. Zijn perpetuals dan echt oneindig? Ja, meestal wel. In sommige gevallen kunnen ze wel een einddatum hebben maar dit is dan vaak 99 jaar. Ook kan het bedrijf wel te allen tijde ervoor kiezen de obligatie terug te betalen en hiermee te stoppen. Daarnaast is het risico maar ook het rendement op een perpetual vaak hoger. Dit komt doordat ze meer van invloed zijn op de marktwerking en bij een faillissement een houder van een ‘gewone’ obligatie eerst worden terug betaald. Dit komt omdat een perpetual in de boeken staat als een achtergestelde lening en een ‘gewone’ obligatie niet.

  • Voordelen en risico's van een perpetual

    Het grootste voordeel van een perpetual is dat u verhoudingsgewijs veel rendement kan behalen. Natuurlijk staat hier tegen over dat u ook meer risico loopt. Tijdens de kredietcrisis zijn er perpetuals die met meer dan 80% daalden in waarde maar stond de couponrente ook op ruim 15% per jaar. Dit geeft duidelijk de verhouding van rendement en risico weer. Wij adviseren u om niet in deze instrumenten te beleggen indien u de risico’s van deze instrumenten niet begrijpt.

  • Is een perpetual echt voor eeuwig?

    Nee, zoals al eerder gezegd kan de uitgever ervoor kiezen het geld terug te betalen. Ook kunt u natuurlijk een perpetual verkopen in de tussentijd. Natuurlijk geldt hiervoor wel dat het afhankelijk is van de situatie van het bedrijf en de markt wat de waarde is. Deze kan behoorlijk fluctueren en anders zijn dan toen u de perpetual heeft gekocht.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.