Beleggen in water Beleggen in water Beleggen in water

Beleggen in water

Aandelen
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Een veel gehoord goed voornemen is Dry January. Voor wie wil doorpakken en 'water' ook onderdeel wil maken van de portefeuille, doet Hans Oudshoorn twee voorzetten om breed gespreid te beleggen in dit thema.


Level: Enige ervaring


Een jaarlijks veelgehoord goed voornemen voor het nieuwe jaar is het drinken van minder alcohol. Zelf heb ik het ook meerdere keren gedaan, maar een aantal van mijn vrienden doet steevast mee aan Dry January en laat de alcohol een maand lang helemaal staan. Niet moralistisch bedoeld, maar een biertje of wijntje minder en vaker een glas water drinken komt de gezondheid ten goede.

We staan er niet dagelijks bij stil als we de kraan opendraaien voor een glaasje, maar water is (misschien wel) het meest schaarse ‘goed’ in ons leven. Al het leven op aarde is afhankelijk van water. Het is een primaire levensbehoefte van mens, dier en gewassen. En het interessante is dat u als belegger op de beurs uw financiële dorst kunt lessen met water. In dit artikel sta ik daarom stil bij de kansen van beleggen in water.


Beleggen in water is beleggen in schaarste 

Water bedekt zo’n 71% van het aardoppervlak. In onderstaand overzicht is te zien dat van al dat water zo’n 97,5% zilt of zout is (zeeën, oceanen en zoutmeren) en slechts 2,5% zoet. Dat zoete water is niet allemaal even toegankelijk. Slechts een klein gedeelte is oppervlaktewater (1,2%), een belangrijk deel betreft grondwater (30,1%) en het grootste gedeelte is bevroren: van gletsjers tot ijskappen (68,7%). En al dat ijs is niet direct te gebruiken voor mens, dier, gewas of productieproces. Voor genoemde en meer data over water kunt u terecht bij deze bron van de Water Science School (leerzaam om eens te bezoeken).

Waar vind je al het water op aarde?

Dat water – en schoon water in het bijzonder – schaars is blijkt ook uit een onderzoek dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2019 heeft gepubliceerd. Wereldwijd hebben 785 miljoen mensen geen toegang tot schoon water en 2 miljard mensen gebruiken water dat besmet is met uitwerpselen. Dat leidt tot zo’n 800.000 doden per jaar. 

In hetzelfde onderzoek stelt de WHO dat in 2025 de helft van de bevolking in een ‘water stressed area’ leeft. Ofwel in een gebied waar de vraag naar water de beschikbare hoeveelheid gedurende een bepaalde periode overschrijdt of wanneer slechte waterkwaliteit het gebruik ervan beperkt. De sector industrie is hierbij een factor van betekenis. Veel productieprocessen vereisen (zoet) water en dat zet de beschikbare hoeveelheid (schoon) drinkwater onder druk. In cijfers: het waterverbruik door de industrie vormt ongeveer 20% van de totale watervraag wereldwijd.

Ook heeft het veranderende klimaat een duidelijke relatie met water. De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met extremen. Van langdurige hitte en droogte tot overstromingen en aardverschuivingen, het leidt tot gebrek of overvloed aan water met voedseltekorten en/of zware overlast als gevolg. 

Kortweg, er is dus genoeg te doen en lezen over water. En ondanks of misschien juist wel dankzij de schaarste kan ‘water’ als thema ook kansen bieden voor beleggers. 


Beleggen in de sector ‘water’ met internationale spreiding

Wie zicht verdiept in het thema water komt uit bij bedrijven die zich bezighouden met waterdistributie en -beheer, waterzuivering, vraagefficiëntie en het vraagstuk van ‘water en voedsel’. Genoeg keuze voor wie interesse heeft in individuele aandelen, maar het kan ook eenvoudig breed gespreid.

Voor een belegging met internationale spreiding kunt u via de Duitse beurs terecht voor het iShares Global Water UCITS ETF (ISIN: IE00B1TXK627). Deze titel staat op de beursvloer bekend onder de naam ‘IH2O’. Een tweede mogelijkheid is verhandelbaar via beleggingsfondsenbeurs FundSettle: het Pictet - Water - I EUR beleggingsfonds (ISIN: LU0104884605). Beide titels beleggen fysiek in aandelen wereldwijd uit de sector ‘water’, in de breedste zin van het woord. Het ETF van iShares heeft thans 50 aandelen in portefeuille, die van Pictet 56. Er is enige overlap voor wat betreft de beleggingen. Onder andere American Waterworks, Veolia Environment, United Utilities Group en Xylem komen in beide onderliggende portefeuilles voor. Maar er zijn ook verschillen. Zo vinden we Trimble Navigation en Ferguson terug bij de titel van Pictet, maar niet bij die van iShares.

De lopende kosten zijn respectievelijk circa 0,65% (iShares) en 1,10% (Pictet) per jaar. Van beide titels bestaan verschillende valutavarianten. De varianten in dit artikel noteren in euro’s. Voor wat betreft de prestaties volgt iShares sinds de introductie in 2007 op een kostenfrictie na de S&P Global Water 50 Index (de benchmark). Ze scoren dan ook vijf sterren bij Morningstar. En Pictet? Zij krijgen vier sterren bij Morningstar. Stevige sterren, want sinds de oprichting van deze aandelenklasse in 2006 scoort het fonds goed ten opzichte van de benchmark (de MSCI ACWI Index (EUR)): 8,46% versus 5,05% per jaar. Dat maakt de wat hogere kosten van dit fonds verdedigbaar.

Noemenswaardig, de titel van iShares heeft een Morningstar Analyst Rating™ van Silver, die van Pictet Neutral. Ook beleggen ze allebei in aandelen die goed scoren op duurzaam ondernemen én een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten. Overall krijgt iShares drie wereldbollen voor wat betreft de Morningstar Sustainability Rating™, Pictet vier. Het dividendrendement ligt voor iShares tussen de 0,75% en 1,5% op jaarbasis en doorgaans vindt er halfjaarlijks in mei en november een uitkering plaats. Voor Pictet ligt het onderliggende dividend een fractie lager en wordt het automatisch herbelegd. Het (onderliggende) dividend is logischerwijs niet zo hoog, het is een behoorlijk kapitaalintensieve sector met hoge investeringen. Natuurlijk kan de waarde van uw beleggingen fluctueren en bieden in het verleden behaalde resultaten geen garantie voor de toekomst.

En de belangrijkste risico’s? Er is sprake van valutarisico. De titels noteren zoals gezegd in euro’s, maar er zitten veel buitenlandse bedrijven in. En u loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. In vogelvlucht zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die met een stukje van hun portefeuille hun ‘financiële dorst willen lessen op de beurs’. Meer weten over de besproken titels? Klik dan hier voor de titel van iShares en hier voor die van Pictet, of bekijk de fondsen in onze platforms.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland