Beleggen in water Beleggen in water Beleggen in water

Beleggen in water

Aandelen
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Een veel gehoord goed voornemen is Dry January. Voor wie wil doorpakken en 'water' ook onderdeel van maken van de portefeuille, doet Hans Oudshoorn twee voorzetten om breed gespreid te beleggen in dit thema.


Level: Any experience


Een jaarlijks veel gehoord goed voornemen voor het nieuwe jaar is het drinken van minder alcohol. Zelf heb ik het ook meerdere keren gedaan, maar een aantal van mijn vrienden doet steevast mee aan Dry January en laat de alcohol een maand lang helemaal staan. Niet moralistisch bedoeld, maar een biertje of wijntje minder en vaker een glas water drinken komt de gezondheid ten goede.

We staan er niet dagelijks bij stil als we de kraan opendraaien voor een glaasje, maar water is (misschien wel) het meest schaarse ‘goed’ in ons leven. Al het leven op aarde is afhankelijk van water. Het is een primaire levensbehoefte van mens, dier en gewassen. En het interessante is dat u als belegger op de beurs uw financiële dorst kunt lessen met water. In dit artikel sta ik daarom stil bij de kansen van beleggen in water.


Beleggen in water is beleggen in schaarste 

Water bedekt zo’n 71% van het aardoppervlak. In onderstaand overzicht is te zien dat van al dat water zo’n 97,5% zilt of zout is (zeeën, oceanen en zoutmeren) en slechts 2,5% zoet. Dat zoete water is niet allemaal even toegankelijk. Slechts een klein gedeelte is oppervlaktewater (1,2%), een belangrijk deel betreft grondwater (30,1%) en het grootste gedeelte is bevroren: van gletsjers tot ijskappen (68,7%). En al dat ijs is niet direct te gebruiken voor mens, dier, gewas of productieproces. Voor genoemde en meer data over water kunt u terecht bij deze bron van de Water Science School (leerzaam om eens te bezoeken).

Waar vind je al het water op aarde?

Dat water – en schoon water in het bijzonder – schaars is blijkt ook uit een onderzoek dat de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in 2019 heeft gepubliceerd. Wereldwijd hebben 785 miljoen mensen geen toegang tot schoon water en 2 miljard mensen gebruiken water dat besmet is met uitwerpselen. Dat leidt tot zo’n 800.000 doden per jaar. 

In hetzelfde onderzoek stelt de WHO dat in 2025 de helft van de bevolking in een ‘water stressed area’ leeft. Ofwel in een gebied waar de vraag naar water de beschikbare hoeveelheid gedurende een bepaalde periode overschrijdt of wanneer slechte waterkwaliteit het gebruik ervan beperkt. De sector industrie is hierbij een factor van betekenis. Veel productieprocessen vereisen (zoet) water en dat zet de beschikbare hoeveelheid (schoon) drinkwater onder druk. In cijfers: het waterverbruik door de industrie vormt ongeveer 20% van de totale watervraag wereldwijd.

Ook heeft het veranderende klimaat een duidelijke relatie met water. De laatste jaren worden we steeds vaker geconfronteerd met extremen. Van langdurige hitte en droogte tot overstromingen en aardverschuivingen, het leidt tot gebrek of overvloed aan water met voedseltekorten en/of zware overlast als gevolg. 

Kortweg, er is dus genoeg te doen en lezen over water. En ondanks of misschien juist wel dankzij de schaarste kan ‘water’ als thema ook kansen bieden voor beleggers. 

Beleggen in de sector ‘water’ met internationale spreiding

Wie zicht verdiept in het thema water komt uit bij bedrijven die zich bezighouden met waterdistributie en -beheer, waterzuivering, vraagefficiëntie en het vraagstuk van ‘water en voedsel’. Genoeg keuze voor wie interesse heeft in individuele aandelen, maar het kan ook eenvoudig breed gespreid.

Populair bij Saxo Bank

Hieronder zet Saxo Bank tien van deze bedrijven op een rij. Een selectie die niet gemaakt is omdat wij vinden dat u daar direct in moet investeren, maar waarbij gekeken is waar Saxo Bank beleggers op dit moment vooral in handelen.

Onderstaande bedrijven zijn daarbij momenteel populair!

  1. American Water Works Co
  2. Xylem
  3. Veolia Environement
  4. Halma
  5. Geberit
  6. Essential Utilities
  7. Pentair
  8. United Utilities
  9. Severn Trent
  10. Suez

En de belangrijkste risico’s? Er is sprake van valutarisico. De titels noteren zoals gezegd in euro’s, maar er zitten veel buitenlandse bedrijven in. En u loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. In vogelvlucht zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die met een stukje van hun portefeuille hun ‘financiële dorst willen lessen op de beurs’.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België