Wereldwijd beleggen in schone energie Wereldwijd beleggen in schone energie Wereldwijd beleggen in schone energie

Wereldwijd beleggen in schone energie

Aandelen
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Hoe kunt u beleggen in renewables? Hans Oudshoorn bekijkt twee fondsen die interessant kunnen zijn als u gespreid wil beleggen in schone energie.


Level: Enige ervaring


Afgelopen week is de internationale klimaattop in Glasgow begonnen. Regeringsleiders uit landen wereldwijd, maar ook hoge bestuurders uit bijvoorbeeld de Europese Commissie en bekende personen als Greta Thunberg en prins Charles schuiven aan om verschillende klimaatproblemen te bespreken.

Klimaatverandering is een steeds vaker terugkerend thema van gesprek en op de politieke agenda's. Én de gevolgen hiervan – van bosbranden tot overstromingen – zijn steeds vaker merkbaar . Anders gezegd, we staan voor grote uitdagingen. Zeker met de verwachte flinke groei van de wereldbevolking in het achterhoofd. Tegelijkertijd biedt dit ook kansen voor de belegger - hoe kunt u inspelen op de klimaattrends en wellicht zelfs bijdragen aan een groenere toekomst? In dit artikel haal ik twee fondsen aan die breed gespreid beleggen in schone energie.


Bevolkingsgroei en verstedelijking: druk op haalbaarheid klimaatakkoord

De Amerikaanse website Worldometer biedt veel interessante data. Zo heeft het becijferd dat de wereldbevolking groeit van 7,8 miljard inwoners in 2020, naar zo’n 9,75 miljard in 2050. Wat ook flink zal stijgen is het aantal stedelingen: nu woont 56% van de wereldbevolking in de stad, volgens het in 2050 ruim 68%. En die mensen willen allemaal schone lucht in blijven ademen.

Capgemini heeft in hun World Energy Markets Observatory een aantal uitdagingen geformuleerd die de bevolkingsgroei en verstedelijking met zich meebrengt. Zo zien ze een toename van de verwevenheid tussen geopolitieke spanningen en het energievraagstuk. Een voorbeeld: voorheen kocht de VS flinke hoeveelheden olie van onder andere Saudi-Arabië, tegenwoordig produceert de VS steeds meer schalieolie. Dit aanbod heeft mogelijk niet alleen een drukkend effect op de olieprijs, het betekent ook minder vraag naar olie uit Saudi-Arabië en beïnvloedt op die manier de onderlinge (handels)relatie.

Daarnaast voorziet International Energy Agency dat de uitstoot van broeikasgassen – na een tijdelijke coronadip – flink zal toenemen en de haalbaarheid van het klimaatakkoord in gevaar (kan) brengen. Om het tij te keren zal hernieuwbare energie – biomassa, waterkracht, windenergie, zonne-energie en aardwarmte – het snelst groeiende segment (moeten) worden. En dat biedt mogelijkheden voor beleggers.


Beleggen in de sector ‘schone energie’ met internationale spreiding

Wie met schone energie – ook wel aangeduid als hernieuwbare energie of met de Engelse afkorting ‘renewables’ – duurzaam wil scoren op de beurs, kan dat via de beurs van Frankfurt breed gespreid doen met de iShares Global Clean Energy UCITS ETF (ISIN: IE00B1XNHC34). Een tweede mogelijkheid staat genoteerd aan de beurs van Parijs: het Lyxor New Energy (DR) UCITS ETF (ISIN: FR0010524777). Beide titels beleggen fysiek in aandelen wereldwijd uit de sector ‘duurzame energie’, in de breedste zin van het woord. Het ETF van iShares heeft thans 82 aandelen in portefeuille, die van Lyxor 40. Er is enige overlap voor wat betreft de beleggingen: onder andere NextEra Energy, Iberdrola, Ørsted en Enphase Energy komen in beide onderliggende portefeuilles voor. Maar er zijn ook verschillen. Zo vinden we Schneider Electric terug bij de titel van Lyxor, maar niet bij die van iShares. Overall kent het ETF van iShares duidelijk een bredere spreiding en dat voor slechts 0,05% aan hogere kosten op jaarbasis.

Voor wat betreft de fondsprestaties doen beide titels wat ze moeten doen: op een kostenfrictie na de benchmark volgen. IShares volgt daarbij de S&P Global Clean Energy Index, Lyxor de World Alternative Energy Total Return Index. Op basis van de prestaties scoort iShares een keurige drie sterren bij Morningstar, Lyxor komt zelf tot vier sterren bij Morningstar.

Wat nog meer? Lyxor scoort noemenswaardig voor wat betreft de Morningstar Analyst Rating&trade: Gold. Ook beleggen ze allebei in aandelen die goed scoren op duurzaam ondernemen én een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten. Wat heet, overall krijgt iShares vier wereldbollen voor wat betreft de Morningstar Sustainability Rating™, Lyxor zelfs vijf.

En het dividendrendement? Dat ligt voor beide titels rond 0,65% op jaarbasis. iShares doet doorgaans in mei en november een uitkering, Lyxor meestal in juli. Let wel dat de waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

In vogelvlucht zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die met een schoon geweten duurzaam vermogen op willen bouwen. Meer weten over de ETF’s? Klik dan hier voor de titel van iShares en hier voor die van Lyxor.


Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland