NLNL-KleinKind-PL NLNL-KleinKind-PL NLNL-KleinKind-PL

Periodiek beleggen voor uw (klein)kind - hoe eerder, hoe beter

Starten met beleggen
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Elke (groot)ouder heeft natuurlijk het beste voor met zijn of haar (klein)kind voor. Daarom wilt u ze ook iets meegeven of financieel op weg helpen wanneer ze volwassen worden. Maar hoe pakt u dat aan?


Level: Enige ervaring


Dit artikel is origineel gepubliceerd in 2020 en laatst bijgewerkt op 1  februari 2024.

Saxo verstrekt geen fiscaal advies. Uw fiscale behandeling hangt mogelijk ook af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn. Voor meer informatie over uw fiscale situatie adviseren wij u contact op te nemen met een fiscaal adviseur.


Dit artikel is onderdeel van ons thema 'De kracht van periodiek beleggen.' U vindt het volledige thema hier op SaxoInvestor.

Als ouder of grootouder heeft u het beste met uw (klein)kind voor. Daarom wilt u ze ook iets meegeven of financieel op weg helpen wanneer ze volwassen worden. Zo kunt u bijdragen aan hun toekomstdromen. Nu sparen door de zeer lage rente bijna niets oplevert is beleggen een aantrekkelijk alternatief.

In dit artikel laat ik aan de hand van een paar rekenvoorbeelden de verschillen zien tussen beleggen en sparen, en help u op weg met het opzetten van een kinderrekening.


Beleggen versus sparen

Het feit dat u er als ouder of grootouder voor kiest om kort na de geboorte een begin te maken met een financiële start voor uw nazaat kan op veel bijval rekenen. Zeker in het licht van een zich steeds verder terugtrekkende overheid, waarbij men steeds meer zelf moet financieren.

De keus voor een spaarrekening is weliswaar begrijpelijk, maar is dit op de lange termijn wel de verstandigste? Kijkend naar de langetermijnrendementen van beleggen versus sparen, wint beleggen. Bij “lange termijn” gaat het hier over een periode van 20 jaar of langer. Dit lijkt misschien lang, maar dat valt alles mee wanneer u dit in perspectief zet: ouders die een spaarrekening openen voor hun kind bij hun geboorte, doen dat ook niet met het idee om het geld uit te keren als hun spruit zijn of haar vijfde verjaardag viert.

Beleggen is risicovoller dan sparen. Er is altijd een kans dat het minder goed gaat dan gepland. Zo kan het rendement lager uitvallen dan verwacht. Ook kunt u met beleggen een deel van uw inleg verliezen. Het is zelfs mogelijk dat u uw gehele inleg verliest. Beleg daarom niet met geld dat u niet kunt missen. 


Hulp van de Belastingdienst: jaarlijks belastingvrij schenken

Ieder jaar mogen ouders hun kinderen (ook pleeg- of stiefkinderen) een bepaald bedrag belastingvrij schenken. Dit bedrag kan elk jaar veranderen; op deze pagina van de Belastingdienst vindt u de laatste info: in 2023 was dit € 6.035 per kind, en voor 2024 is dit € 6.633 per kind. In 2024 betekent dat dus per maand € 552,75Voor kleinkinderen is het vrijgestelde bedrag per jaar in 2024 € 2.658 (of €221,50).

Ouders worden in dezen overigens als één schenker gezien, en grootouders ook.


Vermogensrendementheffing niet per se omlaag

Bovenstaande gegevens zien er mooier uit dan dat het is. Want het lijkt alsof de te betalen vermogensrendementsheffing van de ouders door het schenken wordt verlaagd. Helaas is dat niet in alle gevallen zo. Het spaargeld/vermogen van kinderen onder de 18 wordt opgeteld bij het vermogen van de ouders in box 3.

Waar het wel voor zorgt is een verlaging van de toekomstige erfbelasting. Kinderen betalen over de eerste € 25.187 (d.d. 2024) van een erfenis namelijk geen erfbelasting. Bedragen boven deze vrijstelling worden tot € 152.368 belast met 10% en alles daarboven met 20%.

Let u wel op dat fiscale situaties per persoon afhankelijk kunnen zijn. Houd u daarom bij deze voorbeelden altijd rekening met uw persoonlijke situatie of vraag het na bij uw fiscaal adviseur. Saxo verstrekt geen fiscaal advies. 


Beleggen of sparen voor je kind: een verhelderend voorbeeld

Aan de hand van een - volledig hypothetisch - voorbeeld wil ik bovenstaande illustreren.

Chris (35 jaar en doktersassistent) en Diana (29 en ingenieur) zijn sinds kort trotse ouders van Mike. Ze hebben altijd rustig geleefd en zijn in staat om de maximale vrijstelling wat betreft schenken aan hun kind (€5.515) te benutten. Alleen weten ze nog niet of het verstandig is om te gaan sparen of om te gaan beleggen voor hun kind. De natuurlijke keus is sparen, maar ze willen ook de mogelijkheid ‘beleggen’ onderzoeken. Ze gaan uit van de volgende aannames:

 • Voor de komende 21 jaar rekenen ze op een gemiddelde spaarrente van 2,5%.
 • Het rendement van beleggen in een wereldwijd gespreid aandelenmandje schatten ze in op 5%. Ze weten dat dit beneden het historisch gemiddelde is, maar ze zijn voorzichtig ingesteld.
 • Ze willen optimaal gebruik maken van de schenkingsvrijstelling. Per maand is er daardoor een bedrag beschikbaar van € 552.

Gedurende 21 jaar maandelijks € 552 op de spaarrekening storten en daar gemiddeld 2,5% rendement op maken, levert na belasting € 182.304 op. Beleggen levert bij 5% rendement na 21 jaar € 239.159 op. Het verschil – bijna € 58.000 - is groter dan ze dachten, en ze besluiten te kiezen voor beleggen.


En een horizon van 40 jaar?

Stel nu dat de looptijd niet op 21 jaar wordt gezet, maar op 40 jaar (de maximale leeftijd waar op dit moment het belastingvrij schenken geldt). Hoe zien de bedragen er dan uit?

40 jaar lang maandelijks € 552 inleggen levert na belasting op:

 • Sparen: € 430.501
 • Beleggen: € 693.185      

Kortom, een verschil van zo’n € 262.684.

Zoals u begrijpt zijn deze voorbeelden gebaseerd op aannames en zijn ze ter illustratie opgenomen. Ze zijn niet representatief voor toekomstige resultaten of rendementen. Bovendien zijn de hier gehanteerde aannames discutabel: wellicht is de spaarrente te pessimistisch geschat, wellicht is het rendement op aandelen te positief geschat (of andersom). Wilt u zelf ook eens meerekenen, dan kan dit bijvoorbeeld via de website Berekenhet.nl.**


Hoe nu verder?

Voor Chris en Diane is de keus voor beleggen snel gemaakt. Maar hoe moeten ze dit vorm geven? Gaan ze nu zelf aandelen uitkiezen en zo een portefeuille samenstellen? Of is het verstandig om voor een beleggingsfonds te kiezen waarin dat eigenlijk voor hen gedaan wordt? Of een ETF (Exchange Traded Fund), dat een index volgt)? Of om het uit handen te geven aan een vermogensbeheerder die alles voor hen regelt?

Chris en Diana hebben zich samen verdiept in de mogelijkheden die er zijn. Ze hebben goed gekeken naar kosten, de tijd die ze er zelf in moeten steken en het gemak.

Ze besluiten het maandelijks beschikbare bedrag via een periodieke order te beleggen in een wereldwijd gespreid aandelenindexvolger, een ETF. Ze weten dat ze met het kiezen voor één asset class (aandelen) voor wat meer risico kiezen dan bij een mixfonds dat in verschillende asset classes (bijvoorbeeld obligaties, deposito’s, onroerend goed) belegt. Maar gezien de lange tijd dat de belegging loopt, is dat een bewust genomen risico. Ook het feit dat het bedrag geleidelijk wordt opgebouwd spreekt hen aan. Ze kennen immers de voordelen van beleggen voor de lange termijn.


Samenvattend

Vroeg beginnen met beleggen voor uw (klein)kind heeft zin. Want hoe langer de horizon is, hoe beter het “rendement-op-rendement-effect” (ookwel voortschrijdende rendement) werkt. Daarnaast helpt de fiscus de (groot)ouders ook nog een klein beetje. De mogelijke erfbelasting kan worden verminderd door nu al optimaal gebruik te maken van de schenkingsvrijstelling die geldt voor kinderen. Wilt u meer weten? Kijk dan ook het webinar 'AutoInvest: beleggen voor u of uw (klein)kind' terug van beleggerstrainer Peter Siks.

Beginnen met periodiek beleggen?

Speciaal voor wie zelf periodiek wil beleggen heeft Saxo 'AutoInvest' ontwikkeld. Met deze beleggingstool, die inbegrepen is binnen uw Zelf Beleggen rekening, kunt u maandelijks automatisch ETF's en beleggingsfondsen aankopen. Wanneer u een rekening opent voor uw kind of kleinkind beschikt u automatisch ook over AutoInvest. Lees hier meer over hoe u AutoInvest activeert binnen uw bestaande Saxo-rekening.

Laat u het liever over aan de experts, lees dan hier verder over onze Laten Beleggen-oplossing SaxoWealthCare. Nog geen klant? Open dan een rekening en krijg automatisch ook toegang tot de AutoInvest tool.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

Meer handige links voor periodieke beleggers**Narekenen van de sommen

Wilt u de bovengenoemde sommen narekenen? Ga dan naar de website Berekenhet.nl website en vul de volgende gegevens in:

 • Startkapitaal bij aanvang: € 0.
 • Periodieke inleg: € 552 per maand.
 • Looptijd: 21 jaar / 40 jaar
 • Verwacht jaarlijks rendement 2,50% / 5%.
 • Belast in box 3: Ja, huidige wetgeving.
 • Heffingsvrij vermogen: met Fiscaal Partner

 

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland