terug
Details Cookies
Nederland
Belangrijke informatie over margeproducten

Turbo’s zijn complexe instrumenten en brengen vanwege het hefboomeffect een hoog risico mee van snel oplopende verliezen. 66% van de retailbeleggers lijdt verlies op de handel in turbo’s met deze aanbieder. Het is belangrijk dat u goed begrijpt hoe turbo’s werken en dat u nagaat of u zich het hoge risico op verlies kunt permitteren.

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om u een betere browse-ervaring te bieden. Dit is nodig om het functioneren van de site mogelijk te maken, te optimaliseren en te analyseren, maar ook om u gepersonaliseerde advertentie-inhoud te kunnen bieden en u in staat te stellen verbinding te maken met sociale media. Als u 'Alles accepteren' kiest, stemt u in met het gebruik van cookies en de daarmee gepaard gaande verwerking van persoonlijke gegevens. Selecteer 'Instemming beheren' om uw instemmingsvoorkeuren te beheren. U kunt te allen tijde uw voorkeuren wijzigen of uw instemming intrekken op de pagina met cookiebeleid. U kunt ons cookiebeleid hier en ons privacybeleid hier bekijken

NLNL-voortschrijdend-rendement-M NLNL-voortschrijdend-rendement-M NLNL-voortschrijdend-rendement-M

Voortschrijdend rendement (of: het belang van de lange termijn)

Starten met beleggen 4 minuten leestijd
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Een vuistregel bij beleggen is: hoe langer de beleggingshorizon, hoe beter het rendement zal zijn. Want een van de zaken die - zeker op de lange termijn - een belangrijke rol speelt is 'compound interest' ofwel 'samengesteld rendement'.


Level: Enige ervaring


De beleggingshorizon van een belegger is zeer bepalend voor het uiteindelijke rendement. Er geldt: hoe langer de beleggingshorizon, hoe beter het rendement zal zijn. Want een van de zaken die - zeker op de lange termijn - een belangrijke rol speelt is 'samengesteld rendement'. Dat betekent dat het ontvangen dividend (of coupon) opnieuw wordt geïnvesteerd en niet wordt onttrokken. En volgens Einstein was dat het achtste wereldwonder.


"Compound interest is het achtste wereldwonder. Wie het begrijpt, verdient het ... wie het niet begrijpt ... betaalt het." - Einstein

Maar wat bedoelde Einstein precies? Hij doelde op het feit dat rente op rente uiteindelijk leidt tot een exponentiële groei van de rijkdom. (En er staat rente, maar lees: rendement op rendement).

Om dit te illustreren, bekijk de onderstaande tabel. We kijken naar een startbedrag van € 5.000 dat wordt belegd in aandelen. Het rendementspercentage dat in de berekening wordt gebruikt is 7% per jaar. Dit bestaat enerzijds uit koerswinst en anderzijds uit dividenden. Daarbij worden dividenden jaar na jaar opnieuw worden geïnvesteerd.

 Na ... jaarEindbedrag 
 1
€ 5.350
 10€ 9.836 
 25€ 27. 137 
 50€ 147.285 
 75€ 799.380 
 100€ 4.338.581 

Een startbedrag van € 5.000 groeit in 100 jaar uit tot een bedrag van ruim € 4,3 miljoen bij een rendement van gemiddeld 7% per jaar. "Ja", zult u zeggen, allemaal geweldig, maar ik heb geen 100 jaar. Wat is het verwachte rendement als ik 10 jaar in aandelen zou willen beleggen? "Een zeer interessante vraag die zo dadelijk beantwoord zal worden.


Wat is voortschrijdend rendement?

Alvorens met de uitleg te beginnen is het goed te beseffen dat het gaat om resultaten uit het verleden. Er zijn gevaren verbonden aan het stoeien met historische gegevens. Mensen zijn van nature geneigd om resultaten uit het verleden te extrapoleren naar de toekomst. Dat is heel begrijpelijk, maar voorzichtigheid blijft geboden bij een dergelijke rekenexercitie. Vooral wanneer wordt gekeken naar een (zeer) beperkte dataset uit het verleden, die wordt "vertaald" naar een veel langere toekomst. Immers, in het verleden behaalde rendementen bieden geen garantie voor de toekomst. 

Maar nu terug naar de voortschrijdende rendementen: stel dat er een reeks historische rendementen is voor 150 jaar. Daarmee kan van alles worden berekend. Het totale rendement, het gemiddelde rendement per jaar enzovoort. Maar wat ook een interessante vraag is: wat is het gemiddelde rendement geweest voor een beleggingsperiode van 10 jaar? Dus vanaf 2 januari 1950 tot 31 december 1959. En dan de volgende periode van 10 jaar: 1 februari 1950 tot 31 januari 1960. En dit wordt gedaan voor alle periodes van 10 jaar die beschikbaar zijn. (In dit voorbeeld wordt het op maandelijkse basis gedaan, maar het zou zelfs op dagelijkse basis kunnen worden berekend).

Deze berekening kan worden uitgevoerd over de hele dataset en dat zou resulteren in een hele reeks rendementen over 10 jaar. En dit is het voortschrijdend rendement.

Met andere woorden, het voortschrijdend rendement is het rendement van een periode (zeg 10 jaar) over de beschikbare dataset. Dit betekent dat elke opeenvolgende periode van 10 jaar in aanmerking wordt genomen.

Dan kun je bijvoorbeeld berekenen:

  • Een gemiddeld rendement
  • Een mediaan (de waarneming van het rendement met evenveel waarnemingen erboven als eronder)
  • Het maximaal behaalde rendement
  • Het minimaal behaalde rendement

Dit levert zeer interessante informatie op omdat het geen "gold plating" toelaat. Niet de beste periode van 10 jaar wordt doorzocht, maar alle periodes van 10 jaar in de beschikbare dataset.


Voortschrijdend rendement in de praktijk

Veel meer historische gegevens over de Amerikaanse aandelenmarkt zijn beschikbaar en op de website dqydj.com kan worden gevonden hoe de voortschrijdende rendementen van de laatste 150 jaar van 's werelds belangrijkste aandelenindex, de S&P500 index.

Hieronder volgt het overzicht en er is gekeken naar perioden van 10 jaar, 20 jaar, 25 jaar en 15,3 jaar.


Rendement25 jaar20 jaar15 jaar, 3 maanden10 jaar
Gemiddeld9,381%9,274%9,185%9,187%
Mediaan8,991%8,068%8,338%8,494%

Maximum

17,115%17,948%19.062%21.172%
Minimum3,788%2,048%-0,016%-4,021%
Standaarddeviatie2,654%3,257%4,036%5,016%

De bovenste rood omkaderde lijn geeft het gemiddelde rendement weer. Opvallend is dat het gemiddelde langetermijnrendement (langer dan 10 jaar) iets boven de 9% ligt en dat het voor het gemiddelde rendement weinig uitmaakt of men 10, 20 of 25 jaar belegt.

Maar als we de minimale rendementen vergelijken, wordt het beeld plotseling heel anders! De slechtste periode van 10 jaar gaf een negatief rendement van 4,021% (per jaar). Werd de periode echter verlengd tot 25 jaar, dan was het slechtste 3,78% plus. Beleggen op lange termijn loont!

Het omslagpunt - uit de historische gegevens over de S&P500 - ligt op 15 jaar en 3 maanden. Beleggen in deze index voor een langere periode leidt tot winst. Beleggen voor een kortere periode kan leiden tot een verlies in een negatief scenario.

 

Wat kunnen we hiervan leren

Het belangrijkste inzicht is dat hoe langer de periode waarin u kunt beleggen, hoe kleiner de kans op aanzienlijke negatieve rendementen. Dit is goed te zien in de volgende grafiek, waar de perioden veel korter zijn.

Rendement1 jaar3 jaar5 jaar10 jaar
Gemiddeld10,764%9,553%9,342%9,187%
Mediaan10,810%9,714%9,382%8,494%

Maximum

138,806%39,669%33.567%21.172%
Minimum-62,683%-40,200%-17,310%-4,021%
Standaarddeviatie19,133%10.509%8,009%5,016%

Mensen die 'een jaartje willen proberen te beleggen' hebben in het verleden te maken gehad met een achtbaan. Van plus 139% tot min 62% voor "een jaar beleggen" als meest extreme voorbeelden. Maar hoe langer de periode, hoe kleiner de bandbreedte aan mogelijke uitkomsten. De slechtste periode van 5 jaar uit de S&P500 dataset lag tussen min 17% en plus 33%. Bij 10 jaar werd het bereik kleiner tot min 4% en plus 21%. (En bij meer dan 15 jaar en 3 maanden lag het bereik tussen 0% en plus 19%).


Hoe dit in de praktijk te brengen

De toepassing van dit inzicht kan eigenlijk maar op één manier in praktijk worden gebracht. En dat is door te beleggen voor de lange termijn. De historische gegevens van de S&P500 laten zien dat hoe langer de termijn, hoe groter de kans op een positief rendement. Er is zelfs een omslagpunt van iets meer dan 15 jaar- althans voor de gegevens van de S&P500 - waar altijd winst wordt gemaakt.


AutoInvest - Maandelijks beleggen zonder transactiekosten

Periodiek beleggen is ideaal voor (beginnende) beleggers met een langere beleggingshorizon die graag geleidelijk een portefeuille opbouwen. Over het algemeen geldt: hoe langer de termijn, des te beter. Met AutoInvest regelt u dit in een paar klikken, daarna belegt u op de automatische piloot. Lees hier meer over periodiek beleggen met AutoInvest of ontdek hier hoe u gelijk aan de slag met AutoInvest kunt binnen uw eigen beleggingsrekening.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland