NLNL-dividend-article-M NLNL-dividend-article-M NLNL-dividend-article-M

De kracht van dividend - hoe beleg je breed gespreid in sterke dividendaandelen?

Beleggingskans 4 minuten leestijd
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Dividend heeft voor veel beleggers een grote aantrekkingskracht, want het is prettig als een investering een bepaalde kasstroom genereert. Sterker nog, wie zoekt naar extra inkomsten uit zijn beleggingen of vermogensgroei op lange termijn kán niet om sterke dividendaandelen heen toont onderzoek aan. In dit artikel leest u hier meer over, ook maakt u kennis met twee breed gespreide beleggingsproducten met aandacht voor (hoog) dividend.


Level: Enige ervaring


De eerste helft van 2022 zakten beursindices en in het bijzonder die van technologie-aandelen stevig. Na de zomerse inhaalslag van financiële markten haperen de koersen als gevolg van de hoge inflatie en is er de nodige koersturbulentie. Het maakt dat beleggers – die regelmatig zweven tussen hoop en vrees – op zoek zijn naar bakens op de beurs. In het artikel ‘Alles wat u moet weten over dividend’ van mijn collega Peter Siks, heeft u kunnen lezen wat dividend is. In dit artikel duiken we verder in de wereld van dividend, hoe het historisch een baken voor beleggers is geweest en delen we twee interessante beleggingsideeën.


Het belang van dividend

Als een beursgenoteerd bedrijf nettowinst maakt, kan het ervoor kiezen een gedeelte van die nettowinst uit te keren aan de aandeelhouders. Zo’n winstuitkering wordt dividend genoemd en vindt minimaal één keer per jaar plaats. Sommige ondernemingen keren maandelijks, per kwartaal of halfjaar dividend uit. Op lange termijn wordt het totaalrendement van aandelen (binnen de portefeuille of een index) voor een belangrijk deel bepaald door het dividend. Zo becijferde Hartford Funds voor de S&P 500 Index dat dividend – gemeten over de periode van 1930 tot en met 2021 – voor 40% bijdroeg aan het totaalrendement.

In het onderzoek valt verder te lezen dat vermogensontwikkeling wordt versterkt als het dividend wordt herbelegd in de onderliggende aandelen, zoals te zien is in onderstaande grafiek (beginbedrag $ 10.000).

NLNL-KrachtDividend
Bron: Hartford Funds

Teruggaand tot 1960 kan nu zo’n 85% van het totale rendement van de S&P 500 Index toe worden geschreven aan herbelegde dividenden. Hieruit blijkt duidelijk de kracht van ‘dividend op dividend’, ook wel samengesteld dividend genoemd. Een belangrijke les is in ieder geval dat het bij beleggen zeker niet alleen om koerswinst draait.

Volgens het onderzoek van Hartford Funds betrof het gemiddelde dividendrendement in genoemde periode 2,90% per jaar. De NYU Stern School of Business (de MBA-faculteit van de Universiteit van New York) komt tot eenzelfde percentage. Met de aantekening dat de dividend yield tot midden jaren negentig (van de vorige eeuw) boven het gemiddelde lag, daarna onder het gemiddelde. Meer weten over de jaarlijkse historische dividenden van de S&P 500 index? Klik dan hier.


Wat kenmerkt sterke dividendspelers?

Historisch gezien levert de S&P 500 Index jaarlijks dus bijna drie procent dividend op. Binnen de index zijn er bedrijven, zoals ExxonMobil en Pfizer, die steevast boven dit percentage zitten. Ook dichtbij huis in de AEX Index zitten bedrijven met een relatief hoog en stabiel dividend, zoals Shell en Unilever. Wie inzoomt op deze ondernemingen, ontdekt een aantal kenmerken die overeenkomen.

De bedrijven zijn financieel gezond en hebben een sterke balans. Daarnaast hebben ze vaak een robuust businessmodel met een of meerdere voordelen ten opzichte van concurrenten, ook wel competitieve voordelen genoemd. Denk daarbij aan kostenvoordelen (bijvoorbeeld: Unilever en Procter & Gamble kunnen door hun grootte flinke kortingen bedingen bij de inkoop) of het zogenaamde ‘netwerkeffect’ (denk aan: creditcardbedrijven profiteren ervan als steeds meer winkeliers hun kaart accepteren). Ook immateriële activa (het hebben van bijzondere patenten of octrooien) of ‘switching costs’ (een voorbeeld: als je eenmaal klant bent van Medtronic, gespecialiseerd in onder andere het maken van pacemakers, zul je niet zo snel wisselen) vormen een slotgracht rondom de business.

De competitieve voordelen in combinatie met een of meerdere sterke merken zorgen ervoor dat deze bedrijven doorgaans een groot marktaandeel hebben. Dat maakt dat ze de kracht hebben om prijzen te laten stijgen zonder dat dit het verkoopvolume aantast. Dat leidt er weer toe dat ze solide presteren qua winstgevendheid in goede en slechte economische tijden en dividend kunnen blijven uitkeren.

Ten slotte: de bedrijven hebben vaak een goed bestuur, communiceren helder en open richting aandeelhouders en keren een aantrekkelijk, maar niet té hoog dividend uit.


De hoogte van het dividend

Beleggers staren zich nog wel eens blind op de hoogte van het dividend. Op het eerste gezicht lijkt een belegging met een hoog dividend(rendement) interessant. Bedrijven die echter te veel dividend uitkeren, kunnen dit geld niet herinvesteren om te groeien. Daarmee remmen ze eventueel de ontwikkeling van de winst en de aandelenkoers af. Een vuistregel in dit kader: het is goed als een bedrijf niet meer dan 75% van de nettowinst uitkeert. Op die manier blijft minstens 25% van de nettowinst over voor de toekomstplannen die de winst op peil houden…en daarmee uiteindelijk ook het dividend.

Het is als belegger dus slim om te lezen wat het dividendbeleid van een onderneming is, ofwel hoe ze omgaan met winstuitkeringen. In het kort presteren bedrijven die een goede balans hebben tussen rendabele investeringen en winstuitkeringen het beste. Deze zogenaamde ‘dividend aristocraten’ leveren ongeveer 3-5% dividendrendement op.

Ligt het dividend ruim boven de 5%, dan is het zinvol waakzaam te zijn als belegger. Het is namelijk maar de vraag of een dergelijk uitkeringspercentage houdbaar is. Zo staat het dividendrendement van Philips op dit moment boven de 6,5%. Na meerdere winstwaarschuwingen en een aangekondigde reorganisatie heerst twijfel over de toekomst van het bedrijf. Dit vertaalt zich in een dalende beurskoers en leidt dus automatisch tot een hoger dividendrendement. Gegeven de storm waar het bedrijf zich in is het de vraag of er voorlopig überhaupt dividend wordt uitgekeerd.


Vermogen opbouwen met aandacht voor dividend?

U kunt natuurlijk aandelen van Johnson & Johnson, Rio Tinto, Taylor Wimpey of eerdergenoemde aandelen uit dit artikel kopen. Beleggen in individuele aandelen is echter over het algemeen risicovoller dan gespreid beleggen door middel van een beleggingsfonds of ETF.

Tijdens mijn zoektocht ben ik twee efficiënte bouwstenen tegengekomen voor een portefeuille met brede spreiding, aanvaardbare kosten en aandacht voor dividend:  het iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF (ISIN: IE00BYYHSM20) en het SPDR S&P Global Dividend Aristocrats ESG UCITS (ISIN: IE00BYTH5S21).

Het ETF van iShares heeft op dit moment 68 Europese largecapaandelen (onder andere ASML, Diageo, Novo Nordisk, SAP en Zurich Insurance) in portefeuille, die van SPDR nu 98 aandelen wereldwijd (onder meer Cardinal Health, H&R Block, IBM, South Jersey Industries en Unum Group). De lopende kosten zijn respectievelijk 0,28% (iShares) en 0,45% (SPDR) per jaar. Beide fondsen noteren onder andere in euro’s en zijn verhandelbaar via meerdere beurzen, waaronder de Duitse (iShares) en Euronext Amsterdam (SPDR).

De primaire doelstelling van de titel van iShares is om de performance van de MSCI Europe High Dividend Yield ESG Reduced Carbon Target Select Index te volgen, voor SPDR om de S&P Global ESG Dividend Aristocrats Quality Income Index te volgen. Dat lukt iShares prima, de titel scoort dan ook vijf sterren bij Morningstar. En SPDR? Zij hebben nog geen rating bij Morningstar, omdat de titel pas sinds juni 2021 bestaat. Om een indruk te krijgen van de fondsprestatie tot nu toe, zoom ik als alternatief oordeel in op de factsheet om de ontwikkeling van het fonds ten opzichte van de benchmark te bekijken. De conclusie: tot nu toe lukt het de indexvolger zeer goed deze bij te benen. Dat is geen garantie voor de toekomst, maar de voortekenen mogen er zijn.

Het dividendrendement, voor iShares ongeveer 4,25% op jaarbasis, wordt doorgaans in mei en november uitgekeerd. Voor de indexvolger van SPDR ligt het op 4,3% per jaar, met uitkeringen in februari, mei, augustus en november.

Wat nog meer? Beide namen beleggen in aandelen die goed scoren op duurzaam ondernemen én een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten. Overall krijgen beide dividendbeleggingen drie wereldbollen voor wat betreft de Morningstar Sustainability Rating™.

En de belangrijkste risico’s? U loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. En hoe robuust de geselecteerde aandelen ook zijn, een faillissement van een of meerdere aandelen is natuurlijk mogelijk. Ook kan het toekomstige dividend lager uitvallen. Houdt daarnaast bij de titel van SPDR rekening met valutarisico. In een notendop zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen. En die op zoek zijn naar goede spreiding met aandacht voor dividend. Meer weten? Klik hier voor meer informatie over het ETF van iShares en hier voor die van SPDR.

Verder verdiepen in dividendbeleggen? Kijk dan het webinar 'De kracht van dividend' of ‘Kansen op de beurs’ terug.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland