NLNL-dividend-M NLNL-dividend-M NLNL-dividend-M

Alles wat u moet weten over dividend

Starten met beleggen 4 minuten leestijd
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Het is een essentieel onderdeel voor elke (langetermijn)belegger: dividend. Maar wat is dividend precies en waar moet u rekening houden wanneer u wil dividendbeleggen? We zetten alles wat u over dividend moet weten op een rijtje.


Level: Starter


Voor ervaren beleggers geldt dat dividend vrijwel geen geheimen meer kent. Het kan zelfs zo zijn dat ‘het dividendbeleggen’ de hoeksteen van de beleggingsstrategie vormt. Maar niet iedere belegger is helemaal thuis in de wereld van het dividend. Daarom worden hier de belangrijkste facetten van het dividend voor u onder de loep genomen.


Wat is dividend?

Dividend is een uitkering van het bedrijf aan de kapitaalverschaffers. Anders gezegd, de aandeelhouders van een bedrijf kunnen in de vorm van dividend een vergoeding ontvangen voor het kapitaal dat zei geïnvesteerd hebben in het bedrijf.


Wat is dividendrendement?

Dividendrendement is het rendement dat het dividend vertegenwoordigt in relatie tot de beurskoers. Stel een aandeel noteert € 100 en het keer € 3 dividend uit. Dan is het dividendrendement 3%. De rekensom gaat als volgt: 3 gedeeld door 100 maal 100% is 3%.


Wat is dividendbeleid?

Het dividendbeleid van de onderneming beschrijft de voorgenomen omgang met winstuitkeringen aan de aandeelhouders. Hier zou bijvoorbeeld in kunnen staan dat ernaar gestreefd wordt om 50% van de nettowinst na belastingen uit te keren aan de aandeelhouders.


Is dividend een recht?

Er zijn beleggers die er vanuit gaan dat zodra een bedrijf winst maakt, ze dit ook uit moeten keren aan de aandeelhouders. Dit is echter niet het geval. Het beleid rondom de dividenduitkering is vastgelegd in het dividendbeleid maar hier kan in uitzonderlijke omstandigheden van afgeweken worden. Het ontvangen van dividend is dus geen recht.


Wat betekent ex-dividend?

Ex-dividend is de dag waarop het aandeel noteert zonder het uit te keren dividend. Alle eigenaren van het aandeel op het slot van de dag voor de ex-dividenddatum zijn gerechtigd het uitgekeerde dividend te ontvangen.


Wat betekent declaration date?

Dit is de datum waarop het bedrijf uitspreekt wanneer ze het dividend uitkeren en hoe groot het is.


Betaalbaarstelling dividend (ook wel payment date)

Dit is de datum waarop het dividend daadwerkelijk wordt bijgeschreven op uw beleggersrekening.


Wat is keuzedividend?

Een keuzedividend geeft u de keuze om het dividend in cash of aandelen (stockdividend) te ontvangen. Over cashdividend wordt dividendbelasting ingehouden.


Wat betekent cum-dividend?

Dit is het aandeel inclusief het uit te keren dividend. De dag voor de dividenduitkering noteert het aandeel dus cum-dividend, en op ex-datum noteert het aandeel zonder het uitgekeerde dividend. Als u het aandeel op het slot van de cum-datum in bezit heeft, dan heeft u recht op het dividend.


Wat is dividendbelasting?

Dividend wordt in Nederland uitgekeerd onder inhouding van 15% dividendbelasting. Deze ingehouden belasting is voor u als particuliere belegger terug te vorderen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Voor buitenlandse aandelen kan dit belastingpercentage, dat ingehouden wordt, hoger zijn. Ter illustratie: dividendbelasting in Duitsland is 25%, in Frankrijk 30% en in Zwitserland zelfs 35%. Daarbij is het proces om in het buitenland betaalde dividendbelasting terug te vorderen redelijk complex. Er zijn dienstverleners die dit kunnen doen voor u, maar vragen hier uiteraard wel een fee voor. Zorg dus als dividendbelegger dat u weet hoe het zit met het dividend op de aandelen waar u in belegd.


Hoe komt een dividend van het bedrijf uiteindelijk op mijn rekening?

Het bedrijf checkt 1 dag na de ex-dividenddatum, op de record date, de aandeelhouders die recht hebben op het dividend. Waar dat vroeger regelmatig de uiteindelijke aandeelhouders betrof, gaat het nu meestal om de totale posities van custodians, oftewel bewaarbanken.

Die bewaarbanken nemen aandelen in bewaring namens aandeelhouders, maar ook namens andere financiële instellingen, zoals brokers. De bewaarbank stelt op haar beurt dus vast hoeveel dividend elke aangesloten partij ontvangt. Zo’n aangesloten partij, bijvoorbeeld Saxo, herhaalt die procedure om ervoor te zorgen dat het dividend bij de daadwerkelijke aandeelhouder uitkomt.


Is dividend vestzak-broekzak?

Er zijn beleggers die vinden dat dividend een sigaar uit eigen doos is. De ene dag noteert het aandeel € 25 cum-dividend (van € 1), en de volgende dag noteert het aandeel € 24 en wordt er € 0,85 ingeboekt als ‘ontvangen dividend’. (En de € 0,15 ingehouden dividendbelasting is terug te vorderen). Per saldo is de belegger er dus niets mee opgeschoten.

Ondanks het feit dat het vestzak-broekzak lijkt te zijn, is het beeld genuanceerder. Met het dividendbeleid spreekt het management ook een verwachting uit naar de toekomst. Bij een handhaving – en liever nog verhoging – van het dividend, is er sprake van een positieve visie op de toekomst. Maar wat wellicht nog wel belangrijker is, is de inkomstenbron die het oplevert voor de belegger. Vanuit het oogpunt van de belegger is het prettig om cash flow te genereren vanuit een investering.


Waarom kiest een belegger ervoor dividend te herbeleggen?

Voor veel beleggers is het ontvangen van cashdividend interessant als inkomstenbron. Heeft u de kasstroom echter niet nodig? Dan kan herbeleggen interessant zijn. Door te herinvesteren breidt u uw positie op voordelige wijze uit. Nieuwe koerswinst (dat geldt natuurlijk ook voor eventueel verlies) zou u dan over een grotere hoeveelheid aandelen behalen.


Wat is de invloed van een dividendverhoging of verlaging?

Er is wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact van een dividendverandering. Het blijkt dat een (onverwachte) dividendverhoging een positief effect heeft op de koers van het onderliggende aandeel. Dit is ook wel logisch want het verhogen van het dividend duidt op vertrouwen in de toekomst.

Het verlagen van het dividend – en zeker als dit onverwacht is – heeft een negatief effect op de koers van het aandeel. En als vuistregel mag u aanhouden dat de impact van een dividendverlaging driemaal groter is dan de impact van een dividendverhoging.


Wat is een dividend future?

De Eurostoxx50-index en de S&P500 index bieden de mogelijkheid om te beleggen in een dividendfuture. Hiermee participeert u dus in het dividend dat uitgekeerd gaat worden in de toekomst. Als u verwacht dat de dividenden de komende jaren fors zullen gaan stijgen, dan zou u een dividendfuture kunnen kopen. Als u juist verwacht dat de markt te optimistisch is over de toekomstige dividenden, dan kunt u een dividendfuture short gaan.

Een future is weliswaar een mogelijkheid om te anticiperen op de Europese en Amerikaanse dividenden, maar dit is zeker geen product voor beginners. Futures zijn zeer risicovolle producten en alleen geschikt voor de ervaren belegger. U kunt meer dan uw inleg verliezen. Lees meer over de werking en risico's van futures op onze productpagina of in de informatiebrochure futures.


Wat is de impact van dividend op optieprijzen bij aandelen?

Het dividend dat uitgekeerd gaat worden gedurende de looptijd van een optie is een van de variabelen die de prijs beïnvloedt. Een aandeelhouder krijgt wel dividend, de bezitter van een call optie niet. Er wordt in de optieprijzen rekening gehouden met dividenden gedurende de looptijd. In het algemeen geldt dat een (hoger) dividend negatief is voor calls en positief voor puts.

Echter wordt dat allemaal iets gecompliceerder kort voor de daadwerkelijke dividenduitkering. Simpel gezegd kunt u stellen dat de invloed van dividend op optieprijzen zich beperkt tot de call opties met veel intrinsieke waarde. Daar is namelijk de waarde van de call op het aandeel cum-dividend mogelijk hoger dan morgen als het aandeel ex-dividend noteert.

De opties die door bovenstaand fenomeen negatief geraakt kunnen worden door een dividenduitkering zijn de deep in the money call opties. Dit komt doordat bij aandelenopties altijd de mogelijkheid bestaat om deze altijd gedurende de looptijd uit te oefenen. Er zit dus eigenlijk een minimumbedrag aan de optie vast en dat is de intrinsieke waarde. Maar die intrinsieke waarde van de call-optie kan door de uitbetaling van het dividend lager worden. Daarom kan het voor een bezitter van een call optie op een aandeel dat morgen ex-dividend gaat, verstandig de optie vandaag te verkopen, of te exercisen.

Als bezitter van zo'n optie kan het ex gaan betekenen dat de waarde van de deep in the money calls daalt. Voor de schrijver van zo'n optie kan het betekenen dat u wordt aangewezen om de aandelen te moeten leveren. Een indicatie hiervoor is een biedprijs van de in the money call opties die een paar cent lager ligt dan de intrinsieke waarde.


Wat is de impact van dividend op optieprijzen bij een index?

Het dividend dat uitgekeerd gaat worden gedurende de looptijd van een optie is een van de variabelen die de prijs beïnvloedt. In het algemeen geldt dat een dividend negatief is voor calls en positief voor puts.

Dit geldt ook bij aandelenindices. Echter, de opties op een index worden vrijwel altijd aan het einde cash gesettled en kunnen tussentijds niet uitgeoefend worden. (In het jargon worden dit Europese stijl opties genoemd).

Dit kan tot ogenschijnlijk rare situaties leiden. Een deep in the money call op een index kan onder zijn intrinsieke waarde noteren! Dit kan alleen omdat er tussentijds niet uitgeoefend kan worden.

NLNL-Dividend-opties-screenshot-1
Bron: Saxo, 10 oktober 2022
NLNL-Dividend-opties-screenshot-2
Bron: Saxo, 10 oktober 2022

U ziet in het screenshot dat de index 644,47 noteert maar dat de C AEX dec '23 200 € 438,65 kost terwijl de intrinsieke waarde € 444,47 bedraagt. Dit wordt veroorzaakt door het dividend dat er de komende 14 maanden ‘uit de index zal vallen'. (Let trouwens ook op de spread: deze is zeer wijd. In series zoals dit dus niet bestens handelen. Altijd limiteren).

Let wel: opties zijn risicovolle en complexe instrumenten die niet voor elke belegger geschikt zijn. U kunt meer dan uw inleg verliezen. Zorg dus dat u zich voldoende verdiept in de werking en risico's van handelen in opties. U kunt bijvoorbeeld meer lezen in de Informatiebrochure Opties of ons webinar Beginnen met opties terugkijken.

Wilt u meer lezen over dividend bij optietraden, leest u dan verder met deze twee artikelen:


Conclusie

Kortom, dividend is voor veel beleggers een belangrijke en welkome periodieke bijschrijving van geld op de beleggingsrekening. Het is wel zaak om als belegger na te denken over de vraag hoe u hiermee om moet gaan. Ontvangen dividend direct weer investeren en optimaal gebruik maken van het rendement-op-rendement-effect? Of het zien als een prettig zakcentje dat periodiek binnenkomt? Afhankelijk van uw persoonlijke situatie, kunt u de optie kiezen die het beste bij u past. 

Verder verdiepen in dividendbeleggen? In het terugkijkwebinar De kracht van Dividend hoort u meer over hoe u dividendtoppers kunt selecteren. En in dit artikel geeft beleggerstrainer Hans Oudshoorn twee ideeën voor wie slim wil spreiden met aandacht voor dividend.

Veel succes met uw (dividend)beleggingen.


Over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

 

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland