Long call opties en dividend Long call opties en dividend Long call opties en dividend

Long call opties en dividend

Starten met beleggen 4 minuten leestijd
Peter Siks

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  De dividenden komen er weer aan. Voor een hoop aandelenbeleggers is dit een reden om te beleggen: de jaarlijkse dividenduitkering. Maar wist u ook dat de dividenduitkering voor u als optiebelegger negatief kan zijn? In dit artikel wordt uitgelegd hoe het werkt.


Level: Ervaren


Allereerst laat ik nog even zien hoe u binnen onze platformen kan zien welke fondsen de komende maand ex-dividend zullen gaan.

Binnen SaxoTraderGO:

NL-TraderGO-dividendkalender

Op SaxoInvestor gaat u naar het overzicht van ‘Macro-economisch’ en klikt u rechtsboven op ‘Toon alles’. 

NL-INV-dividendkalender-1
Dividendkalender binnen SaxoInvestor - stap 1
Dan verschijnt het overzicht van alle events, waarbinnen u kunt selecteren op ‘Dividenden’. 
NL-INV-dividendkalender-2
Dividendkalender binnen SaxoInvestor - stap 2

Terug naar hoe de dividenduitkering voor u als optiebelegger ook negatief kan zijn. 


Callopties en dividend  

Een calloptie-bezitter heeft geen recht heeft op dividend. Gelukkig houden de computermodellen die optieprijzen berekenen hier rekening mee. Dit betekent dat bij fondsen die dividend uitkeren calls in principe wat goedkoper zullen zijn en de put is iets duurder. Maar zit het nu met callopties die diep in the money zijn net voor het dividend? 

Het is mogelijk dat een in-the-money calloptie de dag voordat het fonds ex dividend gaat meer waard is dan de dag waarop het fonds ex-dividend noteert. Als u geen actie onderneemt kan dit verlies opleveren. 


Uitoefenen (= exercisen) of verkopen 

Dit hangt er vanaf wat u wilt. Als u de callopties hebt gekocht om daarmee de aandelen daadwerkelijk te kopen, is het helder wat u moet doen. U gaat uw recht dan uitoefenen en u krijgt de aandelen binnen. Daarmee heeft u recht op het dividend. U moet dit trouwens wel voor 17:30 doen op de dag voordat het aandeel ex-dividend gaat.  

Als u de callopties enkel en alleen heeft gekocht om te profiteren van een stijging van het aandeel kan het verstandiger om de callopties voor de dividenduitkering te verkopen.  


Voorbeeld 

Het aandeel XYZ noteert € 25. Nu is er een calloptie op dit aandeel met een uitoefenprijs van € 20 en een looptijd van zes maanden. De prijs die op het scherm staat voor deze: optie is € 4,95 bieden en € 5,05 laten. De calloptie noteert dus intrinsieke waarde. De put, met dezelfde uitoefenprijs van 20, noteert € 0,40. Morgen gaat het aandeel € -1,-dividend. Wat betekent dit voor de calloptie met uitoefenprijs 20? 


Theoretische callprijs 

Nu moeten we gaan kijken hoe normaal gesproken de prijs van een calloptie is opgebouwd. Deze is opgebouwd uit de intrinsieke waarde (dit is het verschil tussen de uitoefenprijs en de beurskoers) en de tijd en verwachtingswaarde. Deze tijd en verwachtingswaarde is opgebouwd uit een rentecomponent en een volatiliteitcomponent. Met deze gegevens kunnen we gaan bepalen wat de volgende dag de theoretische prijs van de calloptie zou moeten zijn. 

De intrinsieke waarde van de calloptie is € 4,-geworden als het aandeel op € 24 opent. Wat we hierbij op moeten tellen is de rente over de uitoefenprijs gedurende de looptijd.  Met een rentepercentage van nul kunnen we dit wegstrepen. Wat echter niet weggestreept kan worden is de volatiliteit. En door een mechanisme dat put-callpariteit genoemd wordt, weet u dat dit € 0,40 waard is. Dit is namelijk de premie van de 20 put!  

Dus, 

  • Intrinsieke waarde       € 4,00 
  • Rente                            € 0,00 
  • Volatiliteit                     € 0,40  + 
  • Theoretische callprijs  € 4,40 
 

In dit voorbeeld ga ik ervan uit dat het aandeel opent op de spotprijs minus het dividend; dit is de beste schatting die u kunt maken. U ziet dat de calloptie, die gisteren nog € 5,- waard was, nu nog maar € 4,40 waard is. Dit betekent dat het niet verkopen van deze optie (of uitoefenen zodat u de stukken binnenkrijgt en dus recht op dividend heeft) u € 60 per optie kost.  


Wat moet u onthouden? 

Een in the money calloptie is een early exerciser als de premie van de put (met de gelijke uitoefenprijs en looptijd) plus de rentekosten over de uitoefenprijs gedurende de looptijd kleiner is dan het dividend. Kortom: Premie van de put  +  rentekosten < het dividend? Verkopen of exercisen! 

Dit klinkt ingewikkelder dan het is. In het voorbeeld wordt het sommetje: € 0,40 + € 0,00 = € 0,40. Dit is minder dan € 1,- dividend dus is het een exercisen of verkopen. 


Meer leren over opties?

In het webinar Beginnen met Opties – bedoeld voor beleggers met basiskennis van opties - bespreekt beleggerstrainer Peter Siks de basis van opties en hoe u ze kunt gebruiken. Uiteraard staat Peter ook stil bij de risico’s van veelzijdige maar toch ook risicovolle en complexe beleggingsinstrument.U kunt zich nu aanmelden voor dit webinar op dinsdag 17 mei.


Tot slot over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland