NLNL-solarenergy-M NLNL-solarenergy-M NLNL-solarenergy-M

Duurzaam beleggen in de zonne-energiesector

Beleggingskans
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Na de coronadip is de vraag naar energie inmiddels hersteld. Het snelst groeiende segment? Zonne-energie. Hans Oudshoorn legt uit u hoe in u hierin kan beleggen.


Level: Enige ervaring


Volgens de ‘World Energy Outlook’ van het Internationaal Energieagentschap is de vraag naar energie hersteld van de coronadip. In het onderzoek wordt hernieuwbare energie gezien als snelst groeiende segment, met de grootste verwachte groei in de sector zonne-energie. Om u verder op weg te helpen, maakt u in dit artikel kennis met twee breed gespreide ‘zonnige beleggingen’ die goed scoren op het vlak van duurzaamheid.

Het heeft even geduurd, maar het voorjaar is eindelijk aangebroken. Nu de zon volop schijnt is de tuin in volle bloei en draaien onze zonnepanelen thuis en in de wijk overuren. Het is prettig om op deze manier de hoogte van de energierekening te drukken en een steentje bij te dragen aan een beter milieu. Zeker nu klimaatverandering een steeds vaker terugkerend thema van gesprek en de politieke agenda is. Én de gevolgen hiervan – van recente bosbranden in Spanje tot zware regenval en overstromingen in Italië – steeds vaker merkbaar zijn.

Anders gezegd, we staan voor grote uitdagingen. Zeker met de verwachte flinke groei van de wereldbevolking in het achterhoofd en nu de uitstoot van broeikasgassen – na een tijdelijke coronadip – flink toenemen (bron: rapport Internationaal Energieagentschap). Om het tij te keren en de haalbaarheid van het klimaatakkoord niet in gevaar te brengen, zal schone energie – energie afkomstig van natuurlijke bronnen die niet schadelijk zijn voor het milieu en die constant worden aangevuld en herbruikbaar zijn, zoals aardwarmte, biomassa, waterkracht, windenergie en zonne-energie – het snelst groeiende segment (moeten) worden. Ook toenemende geopolitieke spanningen, met de oorlog tussen Rusland en Oekraïne als pijnlijk voorbeeld, vormen een extra katalysator voor duurzame energie. En dat biedt mogelijkheden voor beleggers.


Beleggen in de sector zonne-energie

Schone energie – ook wel aangeduid als hernieuwbare energie of met de Engelse afkorting ‘renewables’ – kent een gestage groei. Onderzoeks- en adviesbureau Allied Market Research heeft becijferd dat deze markt toeneemt van US$882 miljard in 2020 naar US$1.978 miljard in 2030, ofwel een groeivoet van 8,4% per jaar heeft. In hun rapport ‘Renewable Energy Market’ valt verder te lezen dat ze verwachten dat het gebruik van kolen, olie en gas de aankomende jaren afneemt ten gunste van biomassa, waterkracht en andere hernieuwbare energiebronnen. Én dat één niche binnen de sector het meest lucratief zal zijn: zonne-energie. In dit artikel zoom ik dan ook in op deze specifieke sector.

U kunt natuurlijk aandelen van Brookfield Renewable Partners of Clearway Energy kopen. Maar beleggen in individuele aandelen is over het algemeen risicovoller dan gespreid beleggen. En wie gespreid wil beleggen, kan dit bijvoorbeeld doen door middel van een beleggingsfonds of ETF.


Gespreid beleggen in zonne-energie met ETF's

Tijdens mijn zoektocht ben ik twee noemenswaardige titels tegengekomen die minstens drie uit vijf scoren op de Sustainability Rating van Morningstar. Ze hebben nog geen Algemene Rating bij Morningstar. Dat valt te verklaren: de sector staat nog relatief in de kinderschoenen en het aanbod van beleggingsproducten is nog beperkt. En de beleggingsinstrumenten die er zijn, bestaan nog niet zo lang.

De ETF’s die ik heb gevonden kennen brede wereldspreiding en hebben aanvaardbare kosten: het Invesco Solar Energy UCITS ETF (ISIN IE00BM8QRZ79) en het HANetf Solar Energy UCITS ETF (ISIN IE00BMFNWC33).

De indexvolger van Invesco heeft thans 44 bekende en minder bekende namen als First Solar, Solar Edge en Xinyi Solar in portefeuille, die van HANetf thans 39 aandelen. Onder meer Motech Industries, SMA Solar Technology en Maxeon Solar Technologies. De lopende kosten zijn in beide gevallen 0,69% per jaar. Allebei de fondsen noteren in euro’s en zijn te koop via onder andere de Duitse beurs.

De primaire doelstelling van de titel van Invesco is om de performance van de MAC Global Solar Energy Index te volgen, voor HANetf om de EQM Global Solar Energy Index NTR te volgen. Dat is Invesco sinds de oprichting van het ETF in augustus 2021 goed gelukt. En die van HANetf? Ook die titel blijft sinds de oprichting in juni 2021 in de buurt van de benchmark. Gezien de korte historie van beide titels is dat weinig verrassend en kunnen er nog geen conclusies aan worden verbonden richting de toekomst. Wel doen beide titels tot nu toe wat ze moeten doen: op kosten na, nauwgezet de benchmark volgen.

Het dividendrendement ligt voor beide ETF’s jaarlijks tussen 0,25% en 0,75% en wordt ook in beide gevallen automatisch herbelegd. Het (onderliggende) dividend is logischerwijs niet zo hoog, het is een behoorlijk kapitaalintensieve sector met hoge investeringen.

Daarbij dient natuurlijk te worden gemeld dat beleggingen kunnen fluctueren en dat eerdere resultaten geen garantie bieden voor de toekomst.

Wat nog meer? Beide namen beleggen in aandelen die goed scoren op duurzaam ondernemen én een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten. Overall krijgen ze vier wereldbollen voor wat betreft de Morningstar Sustainability Rating™.

En de belangrijkste risico’s? U loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. Aangezien de sector zonne-energie een niche betreft, loopt u tevens specifiek sectorrisico. Een faillissement van een of meerdere aandelen is natuurlijk mogelijk. Houdt daarnaast rekening met valutarisico: beide titels noteren in euro’s, onderliggend heeft u met veel verschillende valuta’s te maken.

In een notendop zijn de titels interessant voor langetermijnbeleggers die met een schoon geweten aandelenrisico kunnen en willen dragen. En die op zoek zijn naar goede spreiding in een ‘zonnige niche’. Meer weten? Extra informatie over de risico’s, historische rendementen, de kosten en valutaire spreiding van de titel van Invesco vindt u hier, voor de titel van HANetf gebruikt u deze link.

Verder verdiepen in duurzaam beleggen? In een eerder artikel ‘Wereldwijd beleggen in schone energie’ heb ik twee titels besproken die interessant kunnen zijn als u sectorbreed gespreid wilt beleggen in duurzame energie. En tijdens het webinar Sectorbeleggen in thema’s en trends op woensdag 7 juni bespreek ik onder andere ook het sector Klimaat en duurzaamheid. U kunt zich daar nu voor aanmelden!


Haal meer uit uw vakantiegeld!

Voor meer zonnig nieuws wijs ik u ook graag nog op onze vakantiegeld-actie, waarbij u tot wel € 100 euro transactiekostentegoed kunt verdienen. Lees hier verder voor meer informatie, of stort gelijk bij en doe automatisch mee.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden. Hans Oudshoorn heeft geen positie in de genoemde ETF's.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland