Obligationer: Hvad skal vi gøre, indtil inflationen stabiliserer sig? Obligationer: Hvad skal vi gøre, indtil inflationen stabiliserer sig? Obligationer: Hvad skal vi gøre, indtil inflationen stabiliserer sig?

Obligationer: Hvad skal vi gøre, indtil inflationen stabiliserer sig?

Althea Spinozzi

Obligationsspecialist

Oversigt:  Find strategier til at forvalte obligationer, da amerikanske og europæiske renter fortsat ligger inden for et bestemt interval på grund af usikker inflation og skiftende pengepolitikker.


Markedslikviditet skal sænke renterne, mens inflationen fortsat er afgørende

I juni begyndte den amerikanske centralbank at lette tempoet i sine kvantitative stramninger (QT), mens finansministeriet indledte tilbagekøb af amerikanske statsobligationer for at øge markedslikviditeten. På trods af denne indsats forventes de amerikanske statsrenter at forblive høje, indtil inflationstendenserne vender afgørende tilbage mod målet på 2 %. Hvis økonomien afkøles, kan støtten til amerikanske statsobligationer øges, men FED's modvilje mod at foretage betydelige rentesænkninger vil sandsynligvis modvirke denne efterspørgsel. I mellemtiden er Europas inflationsrate faldet til under USA's, hvilket giver ECB mulighed for at føre en mindre restriktiv pengepolitik, selv om inflationen fortsat ligger over målet.

Dette sætter scenen for det kommende kvartal med potentielt voksende forskelle mellem USA og Europa. Selv om renteforskellen mellem de to regioner er vokset betydeligt i år, forudsiger forward swap-markederne, at disse forskelle vil konvergere i løbet af de næste tre år, hvilket tyder på, at det er usandsynligt, at pengepolitikken bliver stadig mere divergerende.  Men hvis inflationen i eurozonen fortsætter med at falde i forhold til USA, kan renteforskellene vende tilbage til niveauet før pandemien og føre til stejlere rentekurver i Europa.

På trods af den forventede og veltilrettelagte rentesænkning i juni synes ECB's beslutningstagere at tøve med at afvige yderligere fra pengepolitikken. De forbliver datadrevne i stedet for at lægge sig fast på en bestemt rentekurve for resten af året. Derfor kan vi forvente, at de korte renter forbliver stabile, og at rentekurverne bliver en smule stejlere, efterhånden som den europæiske økonomi kommer sig, og PEPP-disinvesteringerne begynder i juli.

Stærk efterspørgsel vil understøtte erhvervsobligationer, da renterne fortsat er attraktive

På trods af en fortsat forværring af virksomhedsobligationer vil obligationerne af investeringskvalitet sandsynligvis forblive attraktive, da inflationsretningen fortsat er usikker, og de primære markeder går i dvale. I takt med at Fed sænker QT, og ECB begynder at sænke renten, vil der sandsynligvis ske en yderligere indsnævring af kreditspændene.

På samme måde forventes "high yield"-virksomhedsobligationer at forblive understøttede i hele tredje kvartal. Mens spændene på markedet for uønskede obligationer er snævre sammenlignet med historiske gennemsnit, har disse obligationer vist sig at være en afgørende sikring mod inflation i løbet af de sidste to år. Med den fortsatte usikkerhed om centralbankernes succes med at bekæmpe inflationen forventes obligationerne at forblive understøttet på trods af svækkede fundamentale forhold. I dette miljø bliver "cherry-picking" og "bottom-up"-analyse afgørende.

Konsekvenser for investeringer

Udviklingen på rentemarkederne er fortsat tæt knyttet til inflationsudviklingen. Da forskellene mellem USA og Europa fortsætter, er det vigtigt at bevare en forsigtig holdning og begrænse varigheden af eksponeringen. Derfor er vi fortsat positive over for kvalitet og løbetider på op til fem år, mens vi er forsigtige over for kreditrisiko og længere løbetider.

Renterne på de udviklede markeder har toppet i 2023, hvilket giver et win-win-scenarie for obligationsejere. For eksempel skal den 2-årige amerikanske statsrente stige til over 10,6 % for at resultere i et negativt afkast, mens den 2-årige tyske Schatz-rente skal stige til over 6 % for at give et negativt afkast i samme periode, hvis man antager en etårig investeringsperiode.

De lange renter er fortsat sårbare over for en inflation, der vender tilbage til 2 %, og et muligt opsving i løbetidspræmien, især i takt med at bekymringerne over underskuddenes bæredygtighed vokser. Hvis USA's økonomiske exceptionalisme fortsætter, kan de tiårige amerikanske statsrenter stige til over 5 % igen, hvilket også vil trække de europæiske statsrenter op.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.