Obligaties: Wat te doen tot de inflatie stabiliseert Obligaties: Wat te doen tot de inflatie stabiliseert Obligaties: Wat te doen tot de inflatie stabiliseert

Obligaties: Wat te doen tot de inflatie stabiliseert

Althea Spinozzi

Strateeg vastrentende beleggingen

Samenvatting:  Ontdek strategieën voor het beheer van obligaties nu de rente in de VS en Europa tussen de bandbreedtes blijft als gevolg van de onzekere inflatie en het veranderende monetaire beleid.


Liquiditeitsinspanningen in de markt om de rente te verlagen, waarbij inflatie de sleutel blijft

In juni begon de Fed het tempo van haar Quantitative Tightening (QT) te verlagen, terwijl het ministerie van Financiën begon met het opkopen van Amerikaanse schatkistpapier om de liquiditeit van de markt te verbeteren. Ondanks deze inspanningen zal de rente op Amerikaanse staatsobligaties naar verwachting hoog blijven totdat de inflatietrends duidelijk terugkeren in de richting van de doelstelling van 2%. Als de economie afkoelt, kan de steun voor Amerikaanse Treasuries toenemen, maar de terughoudendheid van de Fed om significante renteverlagingen door te voeren, zal deze vraag waarschijnlijk tegenwerken. Ondertussen is de inflatie in Europa gedaald tot onder die in de VS, waardoor de ECB mogelijk een minder restrictief monetair beleid kan voeren, ook al blijft de inflatie boven haar doelstelling. 

Dit zet de toon voor het komende kwartaal, met mogelijk toenemende verschillen tussen de VS en Europa. Hoewel het renteverschil tussen de twee regio's dit jaar aanzienlijk is toegenomen, voorspellen de swapmarkten dat deze spreads de komende drie jaar zullen convergeren, wat suggereert dat een steeds divergenter monetair beleid onwaarschijnlijk is. Als de inflatie in de eurozone echter blijft matigen ten opzichte van de VS, kunnen de renteverschillen terugkeren naar niveaus van vóór de pandemie, wat leidt tot steilere rentecurves in Europa.

Ondanks de langverwachte en goed voorbereide renteverlaging in juni lijken de beleidsmakers van de ECB te aarzelen om verder af te wijken van het monetaire beleid. Ze blijven datagedreven in plaats van zich vast te leggen op een specifiek rentepad voor de rest van het jaar. Bijgevolg kunnen we verwachten dat de kortetermijnrente stabiel blijft en dat de rentecurves iets steiler worden naarmate de Europese economie herstelt en de desinvesteringen in het kader van PEPP in juli beginnen.

Sterke vraag ondersteunt bedrijfsobligaties terwijl de rendementen aantrekkelijk blijven

Ondanks een voortdurende verslechtering van bedrijfsobligaties zullen investment-grade bedrijfsobligaties waarschijnlijk goed geboden blijven nu de richting van de inflatie onzeker blijft en de primaire markten in winterslaap gaan. Nu de Fed de QT vertraagt en de ECB de rente begint te verlagen, is een verdere verkrapping van de credit spreads waarschijnlijk.

Ook hoogrentende bedrijfsobligaties zullen naar verwachting gedurende het derde kwartaal ondersteund blijven. Hoewel de spreads op de junk bonds-markt krap zijn vergeleken met historische gemiddelden, hebben high-yield obligaties de afgelopen twee jaar bewezen een cruciale afdekking te zijn tegen inflatie. Met de aanhoudende onzekerheid over het succes van centrale banken in het bestrijden van de inflatie, wordt verwacht dat hoogrentende bedrijfsobligaties ondersteund zullen blijven ondanks de verzwakkende fundamentals. In deze omgeving worden cherry picking en bottom-up analyse cruciaal.

Gevolgen voor investeringen

De prestaties op de rentemarkten blijven nauw verbonden met het verloop van de inflatie. Aangezien de divergentie tussen de VS en Europa aanhoudt, is het belangrijk om een voorzichtige houding aan te nemen en de durationblootstelling te beperken. Daarom blijven we positief over kwaliteit en looptijden tot vijf jaar, terwijl we voorzichtig blijven over kredietrisico en langere looptijden.

De rente op de ontwikkelde markten heeft in 2023 een piek bereikt, wat een win-winscenario biedt voor obligatiehouders. Bijvoorbeeld, uitgaande van een houdperiode van één jaar, zou het rendement van 2-jaars Amerikaanse Treasuries boven de 10,6% moeten stijgen om te resulteren in een negatief rendement, terwijl het rendement van 2-jaars Duitse Schatz boven de 6% zou moeten stijgen om over dezelfde periode een negatief rendement te bieden.

De langetermijnrente blijft kwetsbaar voor een terugkeer van de inflatie naar 2% en een mogelijke opleving van de termijnpremie, vooral nu de bezorgdheid over de houdbaarheid van de tekorten toeneemt. Als het economisch exceptionalisme van de VS aanhoudt, kan de tienjaarsrente op Amerikaanse staatsobligaties weer stijgen tot boven de 5%, waardoor de rente op Europese staatsobligaties ook hoger komt te liggen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.  

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo België alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo België niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo België is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België