Obligationer: Bevar roen, grib øjeblikket Obligationer: Bevar roen, grib øjeblikket Obligationer: Bevar roen, grib øjeblikket

Obligationer: Bevar roen, grib øjeblikket

Althea Spinozzi

Obligationsspecialist

Oversigt:  Med den økonomiske afmatning vil kvalitetsaktiver vinde frem, især statsobligationer med en løbetid på op til 5 år. Centralbankernes potentielle rentesænkninger i 2. kvartal tyder på, at varigheden forlænges på trods af bekymringer om politik og inflation.


Rentenedsættelser er på vej for obligationer

En opbremsning i den økonomiske vækst og et gradvist fald i inflationen vil give centralbankerne mulighed for at skrue ned for deres stramme pengepolitik og gennemføre rentesænkninger allerede i årets andet kvartal, hvilket taler for en forlængelse af porteføljens varighed.

På trods af dette bør investorer afholde sig fra at eksponere sig for meget mod obligationer med ultra-lange løbetider, da inflationen fortsat ligger over målet på 2 %. Pengepolitikkerne på de udviklede markeder vil begynde at divergere med hensyn til afvikling af balancer. Derudover vil Fed sænke tempoet i den kvantitative stramning (QT) for at undgå en likviditetsklemme, og ECB vil fremskynde den og begynde at afvikle det pandemiske nødopkøbsprogram (PEPP) i juni. Det vil sandsynligvis resultere i højere volatilitet i obligationsrenterne, især i den længere del af rentekurverne.

Efter et bredt rally på tværs af markederne i løbet af de seneste to kvartaler undervurderer markederne måske både de opadgående og nedadgående risici for økonomien. Den gode nyhed er, at rentemarkederne i øjeblikket giver en række muligheder, der kan modstå flere makroøkonomiske scenarier, takket være attraktive værdiansættelser af obligationer og renter, der ligger omkring deres højeste niveau i 15 år.

På trods af finanspolitiske bekymringer viser statsobligationer fortsat deres værdi som en porteføljeafdækning mod vækst og finansielle risici, hvor den forreste del af rentekurven tilbyder en win-win-løsning.

Udsigt til renteindtægter

Fed og ECB vil sandsynligvis begynde at sænke renten omkring sommer. Alligevel vil politikerne forstærke budskabet om, at de fortsat er datadrevne og vil gå langsomt frem, da inflationen forbliver over målet på 2 %.

Hvis rentesænkningerne udebliver, bliver en hård landing mere sandsynlig, især i euroområdet, hvor økonomien har været stagnerende siden december 2022.

Virksomhedsobligationer af høj kvalitet

Kreditforringelsen vil accelerere i takt med, at økonomien aftager, hvilket vil resultere i nedgraderinger af kreditværdigheden. Hvis man ser bort fra pandemiske op- og nedture, har investment grade-virksomhedsobligationer i øjeblikket den højeste gearing nogensinde og den laveste investeringsdækning siden den globale finanskrise, hvilket gør bottom-up-analyse og cherry picking afgørende.

Virksomhedsobligationer med højt afkast

Virksomheder med højt afkast står over for en dobbelt forhindring: forværrede fundamentale forhold og stigende refinansieringsrisiko, når de nærmer sig en mur af forfald i 2025. Men da centralbankerne forbereder sig på at lette finansieringsbetingelserne, vil junk bonds sandsynligvis forblive understøttede.

Konsekvenser for investeringer

Da Federal Reserve og ECB forbereder sig på at sænke renten, er der mulighed for at forlænge en porteføljes varighed op til 10 år.

De korte renter på de udviklede markeder har toppet i 2023 og tilbyder et win-win-scenarie for mellem- og langfristede ejere. Som et eksempel skal den 2-årige amerikanske statsrente stige til over 6,1 % for at give et negativt afkast, hvis man antager en 6-måneders periode.

De lange renter i USA er fortsat sårbare over for en inflation, der vender tilbage til 2 %, og et muligt opsving i terminspræmien. Hvis disinflationstendensen bliver langsommere end forventet, kan renterne på amerikanske statsobligationer med en løbetid på over 10 år stige yderligere, selv om Fed er begyndt at sænke renten. I Europa er de lange renter rimelige, men vi er fortsat forsigtige med de ultra-lange løbetider.

Virksomhedsobligationer af høj kvalitet

På trods af at de fundamentale kreditforhold forværres, vil spændet mellem investment grade-kreditter forblive begrænset, da investorerne skifter fra risiko til kvalitet.

Virksomhedsobligationer med højt afkast

Højrentespændet vil sandsynligvis blive udvidet gradvist på grund af den aftagende økonomi. Alligevel vil efterspørgslen sandsynligvis forblive robust, da junk bonds på begge sider af Atlanten i gennemsnit giver et afkast, der ligger over de seneste 14 års gennemsnit.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.