Fixed Income: Blijf kalm, grijp het moment Fixed Income: Blijf kalm, grijp het moment Fixed Income: Blijf kalm, grijp het moment

Fixed Income: Blijf kalm, grijp het moment

Althea Spinozzi

Strateeg vastrentende beleggingen

Samenvatting:  Met de economische vertraging zullen kwaliteitsactiva aan populariteit winnen, vooral staatsobligaties met een looptijd tot 5 jaar. Potentiële renteverlagingen door centrale banken in het tweede kwartaal suggereren een verlenging van de looptijd, ondanks zorgen over beleid en inflatie.


Level: Enige ervaring


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van Saxo's Quarterly Outlook. Deze serie artikelen is specifiek niet bedoeld als marktvoorspelling noch als beleggingsadvies of -aanbeveling. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Het originele, Engelstalige artikel is gepubliceerd door Saxo A/S op woensdag 3 april 2024 om 08:00 uur. De vertaling vindt u hieronder. Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.In het kort

  • Staatsobligaties met een looptijd tot 5 jaar bieden een win-winsituatie in een gediversifieerde portefeuille.
  • Het afbouwen van de balansen van centrale banken en een inflatie die boven het streefcijfer ligt, zullen blijven zorgen voor risico's bij ultralange obligaties met een looptijd van meer dan twintig jaar.
  • Naarmate de economie vertraagt, zullen beleggers waarschijnlijk overstappen van risicovolle naar kwaliteitsactiva, wat druk zal uitoefenen op de kredietopslagen.


Renteverlagingen staan voor obligaties op het programma

Een vertraging in de economische groei en een geleidelijke daling van de inflatie zullen centrale banken de gelegenheid bieden om terug te schakelen van hun strakke monetaire beleid en renteverlagingen door te voeren, mogelijk al in het tweede kwartaal van het jaar, wat pleit voor een verlenging van de looptijd van de portefeuille.

Ondanks dit zouden beleggers moeten afzien van te veel blootstelling aan obligaties met ultralange looptijden, aangezien de inflatie boven het streefcijfer van 2% blijft.

Het monetaire beleid in ontwikkelde markten zal beginnen te divergeren wat betreft het afbouwen van de balans. Bovendien zal de Fed het tempo van Quantitative Tightening (QT) vertragen om een liquiditeitskrapte te voorkomen, en zal de ECB het versnellen, waarbij het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) in juni wordt afgebouwd. Dit zal waarschijnlijk leiden tot hogere volatiliteit in obligatierendementen, met name in het langere deel van de rendementscurve.

Na een brede, marktbrede rally in de afgelopen twee kwartalen, lijkt de markt zowel de opwaartse als neerwaartse risico's voor de economie te onderschatten. Het goede nieuws is dat de vastrentende markten momenteel een verscheidenheid aan kansen bieden die bestand zijn tegen meerdere macro-economische scenario's, dankzij aantrekkelijke obligatiewaarderingen en rendementen die rond hun hoogste niveau in 15 jaar liggen.

Ondanks fiscale zorgen blijven staatsobligaties hun waarde demonstreren als portefeuillebescherming tegen groei- en financiële risico's, waarbij het voorste deel van de rendementscurve een win-winsituatie biedt.

Visie op vastrentende waarden

De Fed en de ECB zullen naar verwachting rond de zomer beginnen met het verlagen van de rente. Toch zullen beleidsmakers benadrukken dat ze datagestuurd blijven en langzaam zullen handelen zolang de inflatie boven het streefcijfer van 2% blijft.

Als renteverlagingen uitblijven, wordt een harde landing waarschijnlijker, met name in het eurogebied, waar de economie sinds december 2022 stagneert.


Investment-grade bedrijfsobligaties

De verslechtering van het krediet zal versnellen naarmate de economie vertraagt, wat zal leiden tot ratingverlagingen. Met uitzondering van de pandemiepieken/dalen hebben investment-grade bedrijfsobligaties momenteel de hoogste hefboomwerking ooit en de laagste investeringsdekking sinds de wereldwijde financiële crisis, waardoor bottom-up analyse en zorgvuldige selectie cruciaal zijn.


Hoogrentende bedrijfsobligaties

De markt voor hoogrentende bedrijfsobligaties staat voor een dubbele uitdaging: verslechterende fundamentele factoren en toenemend herfinancieringsrisico, aangezien ze in 2025 een muur van aflossingen naderen. Toch, nu centrale banken zich voorbereiden om de financieringsvoorwaarden te versoepelen, zullen junk bonds waarschijnlijk ondersteund blijven.

Beleggingsimplicaties

Nu de Federal Reserve en de ECB zich voorbereiden op renteverlagingen, is er ruimte om de looptijd van een portefeuille te verlengen tot 10 jaar. De korte rentetarieven van ontwikkelde markten hebben hun hoogtepunt bereikt in 2023 en bieden een win-winscenario voor houders op middellange en lange termijn. A ls we bijvoorbeeld uitgaan van een Hold-periode van 6 maanden, moeten de rendementen van 2-jarige Amerikaanse schatkistpapieren boven de 6,1% stijgen om een negatief rendement te bieden.

De lange rentetarieven in de VS blijven kwetsbaar voor het tempo waarin de inflatie terugkeert naar 2%, en een mogelijke opleving van de termijnpremie. Indien de trend van deflatie langzamer is dan verwacht zouden de rendementen van Amerikaanse schatkistpapieren met een looptijd van meer dan 10 jaar verder kunnen stijgen, ondanks de renteverlagingen van de Fed. In Europa zijn de lange rentetarieven redelijk, maar blijven we voorzichtig met ultralange looptijden.


Investment-grade bedrijfsobligaties

Ondanks verslechterende kredietfundamenten zullen de kredietopslagen van investment-grade obligaties binnen een bandbreedte blijven, naarmate beleggers verschuiven van risico naar kwaliteit.


Hoogrentende bedrijfsobligaties

De kredietopslagen van hoogrentende obligaties zullen waarschijnlijk geleidelijk toenemen te midden van een vertragende economie. Toch zal de vraag waarschijnlijk robuust blijven, aangezien gemiddeld junk bonds aan beide zijden van de Atlantische Oceaan een rendement bieden boven het gemiddelde van de afgelopen 14 jaar.


Alle Outlook-links

Lees verder via de landingspagina of ga direct naar de artikelen via de links hieronder. U kunt zich ook nog aanmelden voor het Engelstalige webinar op dinsdag 16 april van beleggerstrainer Peter Siks, samen met Saxo's Fixed Income Strateeg Althea Spinozzi.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland