Sådan identificerer du dit følelsesmæssige mindset Sådan identificerer du dit følelsesmæssige mindset Sådan identificerer du dit følelsesmæssige mindset

Sådan identificerer du dit følelsesmæssige mindset

Mind Over Money key principles

Saxo Group

Oversigt:  En forståelse af, hvorfor handelspsykologi har så stor en betydning, er lige så vigtig som at kunne identificere de følelser og handelsmønstre, der påvirker dit mindset, når du investerer.


Her er fem trin, der kan hjælpe dig med at genkende dit følelsesmæssige mindset: 

Første trin: Genkend dine følelser, fordomme og karaktertræk

For at genkende eventuelle negative følelser eller karaktertræk, der kunne påvirke din evne til at træffe beslutninger, bør du først lægge mærke til, hvad du føler, når du logger ind på en investeringsplatform. Føler du dig overvældet? Søger du efter de aktier, der klarer sig bedst på den pågældende dag, og gør du dig nogleovervejelser om deres fremtid uden en ordentlig analyse? Eller tjekker du automatisk prisen på en aktie, du tidligere har haft succes med?

Selvbevidsthed og et indadrettet blik er afgørende for din handelspsykologi, og ved fra starten at kunne identificere, hvor disse følelser og fordomme stammer fra, vil du kunne undgå at træffe impulsive beslutninger eller handle ud fra frustrationer. Det er vigtigt at genkende og gøre brug af dine styrker. Hvis du for eksempel er rolig og sikker i dig selv uden at være overbærende, kan du bruge disse karaktertræk på markedet.

Andet trin: Lav en investeringsplan

Det er vigtigt, at du har en investeringsplan, da dette hjælper med at reducere risikoen for, at du handler irrationelt på markedet på grund af dine følelser. Du kan tale med din mægler om at lave en investeringsplan sammen, eller du kan lave den selv. En god investeringsplan vil omfatte exit-regler og mentale forberedelser i stil med et markedsmantra, som du gentager for at få kontrol over din følelser, inden dagen starter. Hvad exit-regler angår, så kan stop loss-ordrer være en god måde at komme ud af en investering på, hvis den begynder at gå dårligt for dig. Stop loss-ordrer begrænser din risiko, og du kan give din mægler besked om at lukke en position, når den når et vist tabsniveau. Investeringsplaner bør også inkludere realistiske profitmål, risiko/afkastforhold og indtrædelsesregler. 

Tredje trin: Arbejd på at udvikle positive handelsmønstre

Det kan være en hjælp at skille dig af med negative følelser eller vaner. Dette giver dig mulighed for at udvikle nye og mere positive vaner, såsom tålmodighed og tilpasning. Investeringsplaner er én af de bedste måder, hvorved du kan fremme tålmodighed, da de hjælper dig med at holde nuet adskilt fra dine langsigtede finansielle målsætninger. Du kan også fremme din tålmodighed ved at forstå, at markedsvolatilitet er normalt og ikke personligt, og at tiden er på din side. Det er ligeledes afgørende for vedligeholdelsen af din investeringsplan, at du får styrket dine tilpasningsevne. For eksempel betyder det faktum, at du har udarbejdet en plan, ikke, at du aldrig bør gennemgå den eller tilpasse den til nye trends og markedsbevægelser.

Fjerde trin: Lær, hvornår du bør trække dig

En grundlæggende færdighed for enhver investor eller trader er at vide, hvornår man bør acceptere sine tab og trække sig ud. Bare det, at du har pådraget dig et tab, betyder ikke, at du er en fiasko, eller at du med det samme bør foretage en ny investering for at opveje nogle af dine tab. Nogle gange mislykkes investeringer, og det er vigtigt at anerkende, hvorfor dette skete, og tilpasse dine handelsstrategier derefter. Lær af dine tab, og forstå, hvad der gik galt, og brug den viden til at træffe bedre beslutninger i fremtiden. 

Investorer bør ligeledes vide, hvornår de bør trække sig efter en række succeser og gode afkast. Du vil på et eller andet tidspunkt opleve at være uheldig, og det er bedst at undgå at tage unødvendige risici eller gamble med din indtjening, blot fordi du er for selvsikker og glad. Vrede kan også få dig til at træffe irrationelle beslutninger, men glæde har en lignende effekt. 

Femte trin: Skriv alt ned

Folk fører dagbøger for at udtrykke deres følelser om særlige livsbegivenheder. Du kan også skrive ned, hvad du følte, da du foretog en bestemt investering. Dette vil give dig en fornemmelse af de punkter, hvor du klarede dig godt, og de punkter, hvor dine følelser og beslutninger måske førte dig på vildspor.

Ansvarsfraskrivelse

Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

Læs vores ansvarsfraskrivelser:
Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S (hovedkontor)
Philip Heymans Alle 15
2900
Hellerup
Danmark

Kontakt Saxo Bank

Vælg region

Danmark
Danmark

Handel og investering indebærer risici
Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.