Herken uw emotionele mindset Herken uw emotionele mindset Herken uw emotionele mindset

Herken uw emotionele mindset

Mind Over Money key principles

Saxo Group

Samenvatting:  Inzien waarom handelspsychologie belangrijk is, is even belangrijk als de emoties, eigenschappen, en gedragingen herkennen die uw mindset beïnvloeden wanneer u belegt.


Vijf stappen om u te helpen uw emotionele mindset te herkennen: 

Stap 1: Herken uw emoties, vooroordelen en karaktereigenschappen

Het eerste dat u zou moeten doen om negatieve emoties of karaktereigenschappen te herkennen die een impact zouden kunnen hebben op uw beslissingsvermogen, is noteren hoe u zich voelt wanneer u inlogt op een beleggingsplatform. Bent u overweldigd? Kijkt u naar de aandelen die op die dag het best presteren en maakt u aannames over hun toekomst zonder behoorlijke analyse? Of kijkt u automatisch naar de prijs van een aandeel dat u in het verleden succes heeft gebracht?

Zelfkennis en zelfreflectie zijn cruciaal in handelspsychologie. Vanaf het begin herkennen waar deze emoties en vooroordelen vandaan komen zal u beletten impulsieve beslissingen te maken of te handelen uit frustratie. Het is belangrijk om uw sterke punten te herkennen en ze te gebruiken. Als u bijvoorbeeld kalm en zelfzeker bent zonder arrogant te zijn, kunt u deze eigenschappen gebruiken op de markt.

Stap 2: Stel een beleggingsplan op

Een beleggingsplan hebben kan ook belangrijk zijn om de kans te verkleinen dat u door uw emoties irrationeel handelt op de markt. U kunt met uw effectenmakelaar werken om een beleggingsplan te maken, of u kunt zelf een opstellen. Een degelijk beleggingsplan zal een uitstapregeling en mentale voorbereiding bevatten, zoals een marktmotto dat u tegen uzelf blijft herhalen om uw emoties in balans te brengen voor de dag begint. Wat de uitstapregeling betreft, is de uitvoering van stoplossorders een manier om uit een belegging te stappen wanneer deze tot verliezen leidt. Stop-loss-orders beperken risico's, en u kunt uw effectenmakelaar de opdracht geven een positie te sluiten eenmaal het een bepaald niveau van verlies heeft bereikt. Een beleggingsplan zou ook een realistisch winstdoel, risico/rendement-ratio's en toetredingsregels moeten bevatten. 

Stap 3: Werk aan het ontwikkelen van positieve eigenschappen

Het elimineren van negatieve emoties en gewoontes kan u hierbij helpen. Zo kunt u nieuwe en positievere gewoontes ontwikkelen, zoals geduld en aanpassingsvermogen. Beleggingsplannen zijn een van de beste manieren om geduld aan te moedigen, omdat ze helpen de huidige situatie los te zien van uw financiële doelen op lange termijn. Geduld komt echter ook voort uit het begrijpen dat marktvolatiliteit normaal is, niet persoonlijk, en dat tijd aan uw kant staat. Tegelijkertijd is het cruciaal om flexibeler te worden om uw beleggingsplan te kunnen handhaven. Het is bijvoorbeeld niet omdat u een plan heeft vastgelegd dat u dit nooit moet herzien of aanpassen aan nieuwe trends of marktbewegingen.

Stap 4: Leer wanneer weg te stappen

Een essentiële vaardigheid voor elke belegger of trader is weten wanneer verlies te erkennen en weg te stappen. Het is niet omdat u verloren heeft dat u gefaald heeft, of dat u overhaast een andere beleggingen moet maken om te compenseren voor uw verlies. Soms zal een belegging niets worden, maar het is belangrijk om te beseffen waarom dit is gebeurd en het is ook belangrijk om uw beleggingsstrategie aan te passen. Gebruik een verlies als een kans om te leren wat er mis is gegaan. Gebruik deze kennis om in de toekomst betere beslissingen te maken. 

Omgekeerd moeten beleggers ook weten wanneer ze moeten wegstappen na een reeks winsten. Geluk is niet voor eeuwig, en u wilt geen onnodige risico's nemen of uw verworven winsten vergokken door overmoed en blijdschap. Boosheid kan ervoor zorgen dat u irrationele beslissingen maakt, maar ook blijdschap kan dit effect hebben. 

Stap 5: Schrijf alles op

Mensen houden dagboeken bij om hun emoties te uiten over bepaalde levensgebeurtenissen. U kunt ook een logboek bijhouden om te noteren hoe u zich voelt tijdens een bepaalde belegging. Dit zal u meer informatie geven over wat u goed heeft gedaan, of waar uw emoties en besluitvorming u heeft doen afdwalen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België