Jak ustalić własne nastawienie emocjonalne Jak ustalić własne nastawienie emocjonalne Jak ustalić własne nastawienie emocjonalne

Jak ustalić własne nastawienie emocjonalne

Mind Over Money key principles

Saxo Group

Podsumowanie:  Zrozumienie, dlaczego psychologia inwestowania ma znaczenie, jest równie ważne, jak ustalenie konkretnych emocji, cech i zachowań wpływających na nasz sposób myślenia podczas inwestowania.


Oto pięć kroków, które pomogą Ci ustalić własne nastawienie emocjonalne: 

Krok pierwszy: rozpoznaj swoje emocje, skłonność do konkretnych błędów i cechy osobowości

Pierwszą rzeczą, którą musisz zrobić, aby rozpoznać jakiekolwiek negatywne emocje lub cechy osobowości mogące wpływać na Twoją zdolność do podejmowania decyzji, jest ustalenie, co odczuwasz, gdy logujesz się na platformie inwestycyjnej. Czy jest to uczucie przytłoczenia? Czy szukasz najlepszych akcji w danym dniu i przyjmujesz założenia dotyczące ich przyszłości bez odpowiedniej analizy? A może automatycznie sprawdzasz cenę akcji, która wcześniej zapewniła Ci dobre wyniki?

Samoświadomość i autoanaliza są kluczowe w psychologii inwestowania. Ustalenie już na samym początku, skąd biorą się te emocje i błędy, zapobiegnie podejmowaniu impulsywnych decyzji lub działaniu z powodu frustracji. Istotne jest rozpoznanie własnych mocnych stron i ich wykorzystanie. Jeśli na przykład cechują Cię spokój i pewność siebie (ale nie nieustępliwość), możesz wykorzystać te cechy w swoich działaniach na rynku.

Krok drugi: przygotuj plan inwestycyjny

Także posiadanie planu inwestycyjnego jest ważne dla zmniejszenia ryzyka nieracjonalnego zachowania na rynku z powodu emocji. Możesz stworzyć taki plan razem ze swoim doradcą lub opracować go samodzielnie. Solidny plan inwestycyjny będzie zawierać zasady wycofania się z inwestycji i odpowiednie przygotowanie psychologiczne, jak na przykład mantrę rynkową, którą będziesz sobie powtarzać, aby zrównoważyć emocje przed rozpoczęciem dnia. Jeśli chodzi o zasady wycofania się z inwestycji, jednym z odpowiednich sposobów w przypadku nieudanych inwestycji jest wdrożenie zleceń stop loss. Zlecenia stop loss ograniczają ryzyko: możesz ustawić zlecenia zamykające pozycję po osiągnięciu określonego poziomu straty. Plany inwestycyjne powinny również obejmować realistyczne cele dotyczące zysku, stosunek ryzyka do zysku oraz zasady rozpoczynania inwestycji. 

Krok trzeci: pracuj nad rozwijaniem pozytywnych cech

Pomocne może być pozbycie się negatywnych emocji i nawyków. Pozwala to wypracować nowe, lepsze nawyki, takie jak cierpliwość i adaptacyjność. Plany inwestycyjne są jednym z najlepszych sposobów uczenia się cierpliwości, ponieważ pomagają oddzielić teraźniejszość od długoterminowych celów finansowych. Jednak cierpliwość wynika również ze zrozumienia, że ​​zmienność rynku to coś normalnego i nie osobistego, a czas jest po naszej stronie. Podobnie uczenie się adaptacyjności ma kluczowe znaczenie dla utrzymania planu inwestycyjnego. Na przykład posiadanie ustalonego planu nie oznacza, że ​​nigdy nie należy go zmieniać ani dostosowywać do nowych trendów i zmian cen na rynku.

Krok czwarty: rozpoznaj moment, w którym warto się wycofać

Podstawową umiejętnością każdego inwestora lub tradera jest dostrzeżenie momentu, kiedy należy uznać poniesienie strat i się wycofać. Poniesienie strat nie oznacza przegranej ani tego, że należy szybko ponownie zainwestować środki, aby odrobić część strat. Czasami inwestycja nie wychodzi i ważne jest, aby zrozumieć, dlaczego tak się stało, a następnie dostosować strategię inwestycyjną. Wykorzystaj stratę jako okazję do dowiedzenia się, co poszło nie tak, a następnie wykorzystaj tę wiedzę do podejmowania lepszych decyzji w przyszłości. 

Podobnie inwestorzy powinni wiedzieć, kiedy należy się wycofać po serii dobrych wyników. Szczęście zawsze się kończy, więc nie warto podejmować niepotrzebnego ryzyka ani grać wypracowanymi zyskami z powodu zbyt dużego optymizmu i pewności siebie. Gniew może prowadzić do podejmowania nierozsądnych decyzji, ale podobny efekt daje też zbytni optymizm. 

Krok piąty: rejestruj wszystko

Ludzie prowadzą dzienniki, aby wyrazić swoje emocje związane z określonymi wydarzeniami życiowymi. Możesz też prowadzić dziennik, aby rejestrować swoje samopoczucie podczas konkretnej inwestycji. Pozwoli Ci to ustalić, co udało Ci się zrobić dobrze lub w jakim punkcie Twoje emocje i sposób podejmowania decyzji sprowadziły Cię na manowce.

Najnowsze informacje z rynków


Mind Over Money key principles

Paraliż decyzyjny. Czym jest i jak go uniknąć?


Mind Over Money key principles

Co musisz wiedzieć: 4 Błędy inwestycyjneZastrzeżenia

Każdy z podmiotów Grupy Saxo Bank świadczy wyłącznie usługi realizacji i dostępu do analiz, umożliwiając użytkownikowi przeglądanie i/lub korzystanie z treści dostępnych w witrynie internetowej lub za jej pośrednictwem. Te treści nie zmieniają ani nie rozszerzają usług polegających wyłącznie na realizacji. Nie są też do tego przeznaczone. Taki dostęp i użytkowanie zawsze podlegają (i) warunkom korzystania z usług; (ii) pełnej wersji zastrzeżeń; (iii) ostrzeżeniu o ryzyku; (iv) zasadom interakcji oraz (v) uwagom dotyczącym centrum Saxo News & Research i/lub jego treści, a także (gdy ma to zastosowanie) warunkom regulującym korzystanie z hiperłączy zawartych w witrynie członka Grupy Saxo Bank, za pośrednictwem której użytkownik uzyskuje dostęp do centrum Saxo News & Research. Treści te są zatem przekazywane wyłącznie jako informacje. W szczególności nie udziela się żadnych porad ani nie można polegać na nich jako na udzielonych lub zatwierdzonych przez jakikolwiek podmiot z Grupy Saxo Bank; nie należy ich też interpretować jako zachęty do subskrypcji, sprzedaży lub zakupu jakichkolwiek instrumentów finansowych. Wszelkie podejmowane przez użytkownika transakcje i inwestycje muszą opierać się na jego własnej, niewymuszonej i świadomej decyzji. W związku z tym żaden podmiot Grupy Saxo Bank nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku jakiejkolwiek decyzji inwestycyjnej podjętej w oparciu o informacje dostępne w centrum Saxo News & Research lub w wyniku korzystania z tego centrum. Składane zlecenia i realizowane transakcje uważa się za dotyczące rachunku klienta u podmiotu z Grupy Saxo Bank działającego w jurysdykcji, w której klient zamieszkuje i/lub w której klient otworzył i prowadzi swój rachunek inwestycyjny. Centrum Saxo News & Research nie zawiera (i nie należy przyjmować, że zawiera) porad finansowych, inwestycyjnych, podatkowych ani handlowych, ani porad jakiegokolwiek rodzaju oferowanych, rekomendowanych czy polecanych przez Grupę Saxo Bank. Nie należy go traktować jako rejestru naszych cen ani jako oferty czy zachęty do sprzedaży lub zakupu jakiegokolwiek instrumentu finansowego. W zakresie, w jakim jakiekolwiek treści mogą być interpretowane jako analizy inwestycyjne, użytkownik uznaje i akceptuje, że te treści nie zostały przygotowane zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych oraz nie były jako takie zamierzone i w związku z tym będą zgodnie z odpowiednimi przepisami uważane za komunikację marketingową.

Zapoznaj się z zastrzeżeniami:
Powiadomienie dotyczące analiz inwestycyjnych, które nie są niezależne (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Pełna wersja zastrzeżeń (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)


Philip Heymans Alle 15
2900 Hellerup
Dania

Skontaktuj się z Saxo

Wybierz region

Polska
Polska

Poznaj ryzyko
Kazda transakcja wiąże się z ryzykiem (dowiedz się więcej). Aby pomóc Ci w jego zrozumieniu, udostępniliśmy dokumenty zawierające kluczowe informacje (KID) na temat ryzyka i korzyści związanych z poszczególnymi produktami. Dodatkowe dokumenty zawierające kluczowe informacje znajdziesz na naszej platformie transakcyjnej (dowiedz się więcej).

Ta strona internetowa jest dostępna na całym świecie, jednak informacje na tej stronie są powiązane z Saxo Bank A / S i nie są ściśle określone dla żadnego z podmiotów Grupy Saxo Bank. Wszyscy klienci będą bezpośrednio współpracować z Saxo Bank A / S, a wszystkie umowy z klientem zostaną podpisane z Saxo Bank A / S i tym samym regulowane prawem duńskim.


Apple, iPad i iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc., zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usług firmy Apple Inc.