Hvor bæredygtig er din portefølje? Hvor bæredygtig er din portefølje? Hvor bæredygtig er din portefølje?

Hvor bæredygtig er din portefølje?

ESG
Ida Kassa Johannesen

Head of ESG investments, Saxo Bank.

Find ud af det med ESG-ratings

I takt med at verden står over for presserende klima-, samfunds- og ledelsesmæssige udfordringer, viser flere og flere investorer interesse for bæredygtighed. For at gøre det lettere for vores kunder at identificere bæredygtige virksomheder og hjælpe dem med at træffe investeringsbeslutninger, der er i overensstemmelse med deres værdier, har vi derfor tilføjet ESG-ratings på Saxo Banks platforme. 

  ESG-ratings for aktier - hvad er de, og hvordan bruger man dem?

  ESG-ratings er mål for, hvor godt en virksomhed håndterer væsentlige miljømæssige, sociale og ledelsesmæssige risici, som den er udsat for. Miljørisici (E) er forbundet med udledning af drivhusgasser, affaldshåndtering og forurening. Sociale risici (S) omfatter medarbejdernes sikkerhed og velbefindende samt mangfoldighed, retfærdighed og inklusion. Governance-risici (G) omfatter gennemsigtighed, anti-korruption, forretningspraksis og bestyrelsens sammensætning og uafhængighed

  Sustainalytics, Saxo's valg af ESG-ratings

  De ESG-risikovurderinger, der vises på Saxo Banks platforme, leveres af Morningstar-selskabet Sustainalytics. Bedømmelsen er baseret på to dimensioner: (i) eksponering for væsentlige E-, S- eller G-risici, der er specifikke for virksomheden og dens underindustri, og (ii) hvor godt virksomheden håndterer disse risici. Virksomheder tildeles både en ESG-risikoscore og en ESG-risikokategori.

  • ESG-risikoscoren spænder fra 0 til 100. Jo lavere score, jo bedre: (0) svarer til ingen risiko, og (100) svarer til den mest alvorlige risiko.
  • Der er 5 ESG-risikokategorier:
  1. Ubetydelig
  2. Lav
  3. Medium
  4. Høj
  5. Alvorlig


  Ubetydelige og lave kategorier tildeles virksomheder, der styrer deres ESG-risici godt, mens høje og alvorlige kategorier tildeles virksomheder, der styrer deres ESG-risici dårligt. En medium rating betyder, at nogle risici styres godt, mens andre risici styres dårligt. 

  ESG-risikokategorierne er absolutte, hvilket betyder, at en bank kan sammenlignes direkte med et olieselskab eller en hvilken som helst anden type virksomhed.

  Filtrering efter bæredygtige aktier på Saxo Banks platforme

  Ud over at gennemgå en virksomheds ESG-risikovurdering er det muligt at screene for aktier ved hjælp af en specifik ESG-risikokategori. Screeneren viser så en liste over aktier, der opfylder de angivne kriterier. 

  Udfordringer med ratings

  Da der heller ikke er nogen standarder for vurdering af en virksomheds ESG-praksis, bruger udbydere forskellige metoder, som til tider er subjektive og kan resultere i store forskelle. Ratingkorrelationer mellem de store udbydere er så lave som 0,45 (Kilde: Brandon, R. G., P. Krueger og P. S. Schmidt. 2021. "Uenighed om ESG-rating og aktieafkast." Finansanalytikere Journal 77), hvilket er betydeligt. Til sammenligning er korrelationen mellem kreditbureauernes vurderinger over 0,9, og perfekt korrelation er 1. Denne forskel gør det svært at sammenligne, men den kan også tjene til at fremhæve problemområder, som investorer bør undersøge nærmere.     

  Konklusion

  ESG-ratings er værdifulde, når man skal vurdere, hvordan en virksomhed håndterer sine væsentlige ESG-risici. De skal ses som yderligere due diligence og bruges sammen med traditionel finansiel analyse til at træffe langsigtede, informerede investeringsbeslutninger. Vurderingerne fortæller dog ikke hele historien. De er bagudrettede og bør ikke bruges til at forudsige fremtiden. Endelig anbefales investorer at tjekke ESG-ratings fra tid til anden for at sikre, at de stadig er i overensstemmelse med deres værdier

  Ansvarsfraskrivelse

  Saxo Bank Group leverer hver især "execution-only"-service samt adgang til Analysis, som giver en person mulighed for at se og/eller bruge det indhold, der er tilgængeligt på eller via websitet. Dette indhold er ikke beregnet til og ændrer eller videreudvikler ikke denne execution-only-service. En sådan adgang og brug er til hver en tid underlagt (i) vilkårene; (ii) den generelle ansvarsfraskrivelse; (iii) risikoadvarslen; (iv) spillereglerne og (v) notitser, der gælder for Saxo News & Research og/eller dets indhold ud over (hvor det er relevant) de vilkår, der beskytter brugen af links på websitet tilhørende et medlem af Saxo Bank-koncernen, hvormed der gives adgang til Saxo News & Research. Dette indhold stilles således ikke til rådighed som andet end information. Det er i særdeleshed ikke tiltænkt, at der skal ydes rådgivning, eller at oplysningerne følges uden anden baggrundsinformation eller støttes af nogen enhed i Saxo Bank-koncernen. Oplysningerne skal heller ikke opfattes som en opfordring eller incitament til at sælge eller købe finansielle instrumenter. Alle handler eller investeringer, som du foretager, skal være et resultat af dine egne uopfordrede, informerede og uafhængige beslutning. Som sådan er der ingen enheder i Saxo Bank-koncernen, der har været eller er erstatningspligtige for nogen tab, du måtte lide som følge af nogen investeringsbeslutning, som du foretager på baggrund af oplysninger, der er tilgængelige på Saxo News & Research, eller som følge af brugen af Saxo News & Research. Ordrer, der afgives, og handler, der effektueres, betragtes som værende givet eller effektueret for kundens regning, hvor enheden i Saxo Bank-koncernen agerer i den jurisdiktion, som kunden har bopæl i, og/eller som kunden har åbnet og vedligeholder sin handelskonto i. Saxo News & Research indeholder ikke (og skal ikke opfattes som indeholdende) finansiel, investeringsrelateret, skattemæssig eller handelsrelateret rådgivning eller rådgivning af nogen art, der tilbydes, anbefales eller støttes af Saxo Bank-koncernen, og skal ikke opfattes som en optegnelse af vores handelskurser eller som et tilbud, et incitament eller en opfordring til at tegne abonnement på eller sælge eller købe nogen finansielle instrumenter. I det omfang indhold bliver opfattet som investeringsanalyse, skal du notere og acceptere, at indholdet ikke er beregnet til og ikke er udarbejdet i overensstemmelse med lovkrav, der er udfærdiget til fremme af investeringsanalysers uafhængighed, og ikke som sådan betragtes som markedsføringsmæssig i henhold til den relevante lovgivning.

  Læs vores ansvarsfraskrivelser:
  Meddelelse om ikke-uafhængig investeringsanalyse (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
  Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
  Fuld ansvarsfraskrivelse (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

  Saxo Bank A/S (hovedkontor)
  Philip Heymans Alle 15
  2900
  Hellerup
  Danmark

  Kontakt Saxo Bank

  Vælg region

  Danmark
  Danmark

  Handel og investering indebærer risici
  Alle handler indebærer en risiko. Læs mere. For at hjælpe dig med at forstå risiciene har vi samlet nogle dokumenter med central investorinformation (KID'er), der viser risici og afkast for hvert enkelt produkt. Yderligere KID'er er tilgængelige på vores handelsplatform. Læs mere

  Dette website er tilgængeligt fra ethvert sted i verden, men indholdet på websitet er relateret til Saxo Bank A/S og er ikke specifik for nogen enhed i Saxo Bank gruppen. Alle kunder vil indgå i et kundeforhold med Saxo Bank A/S underlagt dansk lovgivning.