Hvor bærekraftig er porteføljen din? Hvor bærekraftig er porteføljen din? Hvor bærekraftig er porteføljen din?

Hvor bærekraftig er porteføljen din?

ESG
Ida Kassa Johannesen

Head of ESG investments, Saxo Bank.

Finn ut av det med ESG-ratinger


Da verden står ovenfor presserende utfordringer knyttet til klima, samfunn og forretningsetiske forhold, viser stadig flere investorer interesse for bærekraft. For å gjøre det enklere for kundene våre å identifisere bærekraftige selskaper og hjelpe dem med å ta investeringsbeslutninger som er i tråd med verdiene deres, har vi derfor lagt til ESG-ratinger på Saxos plattformer.  

  ESG-ratinger for aksjer - hva er de og hvordan kan de brukes?

  ESG-ratinger er mål på hvor godt et selskap håndterer vesentlige miljømessige, sosiale og forretningsetiske risikoer det er utsatt for. Miljørisiko (E) er knyttet til klimagassutslipp, avfallshåndtering og forurensning. Sosial risiko (S) involverer ansattes sikkerhet og velvære, samt mangfold, rettferdighet og inkludering. Forretnings-etisk risiko (G) omfatter åpenhet, antikorrupsjon, forretningspraksis og styrets sammensetning og uavhengighet

  Sustainalytics, Saxo's valg av ESG-rating

  ESG-risikovurderingene som vises på Saxos plattformer leveres av Sustainalytics, et Morningstar-selskap. Rangeringen er basert på to dimensjoner: (i) eksponering for vesentlige E-, S- eller G-risikoer tilknyttet selskapet og dets underindustri og (ii) hvor godt selskapet håndterer disse risikoene. Selskapene tildeles både en ESG-risikoscore og en ESG-risikokategori.

  • ESG-risikoscore varierer fra 0 til 100. Jo lavere poengsum, jo bedre: (0) tilsvarer ingen risiko og (100) tilsvarer den mest alvorlige risikoen.
  • Det er 5 ESG-risikokategorier:
  1. Ubetydelig
  2. Lav
  3. Middels
  4. Høy
  5. Veldig


  Ubetydelige og lave kategorier tilordnes selskaper som håndterer sin ESG-risiko godt, mens høye og alvorlige kategorier tilordnes selskaper som håndterer sin ESG-risiko dårlig. En middels rating betyr at noen risikoer håndteres godt, mens andre risikoer håndteres dårlig. 

  ESG-risikokategorier er absolutte, noe som betyr at en bank kan sammenlignes direkte med et oljeselskap, eller en hvilken som helst annen type selskap.

  Filtrering etter bærekraftige aksjer på Saxos plattformer

  I tillegg til å gjennomgå et selskaps ESG-risikovurdering, er det mulig å screene for aksjer ved hjelp av en bestemt ESG-risikokategori. Screeneren vil da returnere en liste over aksjer som oppfyller de angitte kriteriene. 

  Utfordringer med vurderinger

  Vurderinger er vanligvis basert på historiske data, så de er bakoverskuende og bør ikke brukes til å forutsi avkastningspotensial. Siden det ikke finnes standarder for å vurdere et selskaps ESG-praksis, bruker tilbyderne ulike metoder, som til tider er subjektive og kan resultere i store forskjeller. Ratingkorrelasjonene mellom de store leverandørene er så lave som 0,45 (Kilde: Brandon, R. G., P. Krueger og P. S. Schmidt. 2021. "ESG Rating: Uenighet og aksjeavkastning." Financial Analysts Journal 77), ), noe som er betydelig. Til sammenligning er korrelasjonen mellom kredittbyråenes vurderinger over 0,9, og perfekt korrelasjon er 1. Denne divergensen gjør sammenligning vanskelig, men det kan også tjene til å markere problemområder som bør undersøkes videre av investorer.     

  Konklusjon

  ESG-ratinger er verdifulle for å vurdere hvordan et selskap håndterer sin vesentlige ESG-risiko. De bør betraktes som ekstra due diligence og brukes sammen med tradisjonell finansiell analyse for å ta langsiktige informerte investeringsbeslutninger. Rangeringene forteller imidlertid ikke hele historien. De er bakoverskuende og bør ikke brukes til å forutsi fremtiden. Til slutt anbefales investorer å sjekke ESG-ratinger fra tid til annen for å sikre at de fortsatt er i tråd med verdiene

  Latest Market Insights


  Saxo Bank A/S (hovedkontor)
  Philip Heymans Alle 15
  Hellerup
  Danmark

  Kontakt Saxo

  Velg region

  Norge
  Norge

  Kjenn risikoen
  All handel innebærer risiko. Les mer. Derfor har vi utarbeidet en serie med nøkkelinformasjonsdokumenter (Key Information Document – KID) som forklarer hva slags risiko og gevinst som er knyttet til de enkelte produktene. Andre nøkkelinformasjonsdokumenter finner du på handelsplattformen vår. Les mer

  Saxo Bank A/S er inkorporert i Danmark som en lisensiert bank (lisensnr. 1149) og er regulert av det danske Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100, København Ø, Danmark.

  Du kan se flere detaljer om Finanstilsynet og lisensen til Saxo Bank A/S på www.finanstilsynet.dk. Som medlem av EU har Danmark inkorporert EU-direktivene for bank og investering i de danske lovene.