Weet u hoe duurzaam uw portefeuille is? Weet u hoe duurzaam uw portefeuille is? Weet u hoe duurzaam uw portefeuille is?

Weet u hoe duurzaam uw portefeuille is?

ESG

Saxo Nederland

Samenvatting:  Vanaf vandaag kunt u de “ESG Risk Ratings” van Sustainalytics zien bij de belangrijkste aandelen in uw Saxo-platform. Zo wordt het makkelijker om duurzame bedrijven te identificeren of te controleren hoe duurzaam een aandeel is. We leggen uit hoe het werkt!


Level: Enige ervaring


Krijg meer inzicht dankzij ESG Risk Ratings

De economische en maatschappelijke discussie over verduurzaming is actueler dan ooit. Ook in beleggingsland. Daarom kunt u nu de “ESG Risk Ratings” van Sustainalytics zien bij de belangrijkste aandelen in uw Saxo-platform. Zo wordt het makkelijker om duurzame bedrijven te identificeren of te controleren hoe duurzaam een aandeel is.

In dit artikel leggen we u graag meer uit over deze ratings, hoe u ze kunt gebruiken en waar op te letten. Én hoe u ze kunt vinden.

NLNL-ESGrisk-AlfenExamplev2
Voorbeeld ESG Risk Rating bij willekeurig aandeel in SaxoInvestor

Wat zijn ESG Risk Ratings en hoe gebruik je ze?

ESG Risk Ratings zijn maatstaven voor hoe goed een bedrijf omgaat met materiële risico's (schade die direct in geld is uit te drukken) op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur. Milieurisico's (Environment) houden verband met de uitstoot van broeikasgassen, afvalbeheer en vervuiling. Sociale risico's (Social) hebben betrekking op de veiligheid en het welzijn van werknemers, evenals diversiteit, gelijkheid en inclusie. Governancerisico's (‘goed bestuur’) hebben betrekking op transparantie, anticorruptie, bedrijfspraktijken en de samenstelling en onafhankelijkheid van de raad van bestuur.


Sustainalytics, Saxo's keuze voor ESG-ratingprovider

De ratings die worden getoond op Saxo's platforms worden geleverd door Sustainalytics. Sustainalytics heeft al 30 jaar ervaring in verantwoord beleggen en is een toonaangevend wereldwijd ESG-onderzoeks- en analysebureau. Haar moederbedrijf Morningstar kent u wellicht al van hun ratings voor ETF’s en beleggingsfondsen: de Morningstar Rating™ en de Morningstar Sustainability Rating™.


Hoe komt de ESG Risk Rating tot stand?

De ESG Risk rating van Sustainalytics is gebaseerd op twee variabelen:

  1. de blootstelling aan materiële E-, S- of G-risico's die specifiek zijn voor de onderneming en haar subsector, en
  2. hoe goed de onderneming deze risico's beheert. Bedrijven krijgen zowel een ESG-risicoscore als een ESG-risicocategorie toegewezen.

De ESG-risicoscore loopt van 0 tot 100. Hoe lager de score, hoe beter: (0) staat gelijk aan geen risico en (100) komt overeen met het hoogste risico. Sustainalytics hanteert 5 ESG-risicocategorieën:

  • Neglectible (Verwaarloosbaar)
  • Low (Laag)
  • Average (Gemiddeld)
  • High (Hoog)
  • Severe (Ernstig)

De categorieën Neglectible en Low worden toegekend aan bedrijven die hun ESG-risico's goed beheren, terwijl de categorieën High en Severe worden toegekend aan bedrijven die hun ESG-risico's slecht beheren. Een gemiddelde rating betekent dat sommige risico's goed worden beheerd, terwijl andere risico's slecht worden beheerd.

ESG-risicocategorieën zijn absoluut, wat betekent dat u Sustainalytics’ rating voor een bank direct kan vergelijken met die van een oliemaatschappij of een ander type bedrijf.


Filteren op duurzame aandelen met de screener

Naast het bekijken van de ESG-risicoclassificatie van een bedrijf, is het mogelijk om aandelen te filteren op basis van een specifieke ESG-risicocategorie. Onze handige screener geeft u dan alleen de lijst met aandelen die aan de opgegeven criteria voldoen. (U kunt hier zien hoe de screener werkt.)

NLNL-ESGrisk-Screener
Voorbeeld ESG Risk Rating screener in SaxoTraderGO

Waar u rekening mee moet houden bij ESG-ratings

Het belangrijkste is dat u kunt de ratings niet gebruiken om het rendementspotentieel van een aandeel te voorspellen. Gaat u als belegger aan de slag met de ESG-ratings, houd er dan ook rekening mee dat de ratings gebaseerd zijn op historische gegevens. Ratings lopen dus altijd achter op de huidige stand van zaken, of die nu is verbeterd of verslechterd. Een bedrijf kan zich snel ontwikkelen op het gebied van ESG en die ontwikkelingen kunnen dan nog niet zijn meegenomen in de rating.


Conclusie

ESG-ratings kunnen waardevolle inzichten geven bij het evalueren van een bedrijf met betrekking tot (het beheer van) risico's op het gebied van mens, milieu en behoorlijk bestuur. Ze moeten worden gezien als extra ‘due diligence’ en kunnen worden gebruikt in combinatie met een traditionele fundamentele of technische analyse. Het helpt om een meer weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen. Zoals vaker met ratings het geval is, is het zinvol een aantal zaken in het achterhoofd te houden. Ze zijn op het verleden gericht en zijn niet bedoeld om de toekomst te voorspellen. Tot slot: het is slim ESG-ratings van tijd tot tijd te controleren om er zeker van te zijn dat ze nog steeds in lijn zijn met hun waarden.

Wilt u meer weten over duurzaam beleggen? Een poosje geleden ging Saxo’s beleggerstrainer Peter Siks in gesprek met Ronald van Genderen van Morningstar. Kijk hier terug.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland