Otřesy v evropských bankách - co se děje a jaké jsou příležitosti Otřesy v evropských bankách - co se děje a jaké jsou příležitosti Otřesy v evropských bankách - co se děje a jaké jsou příležitosti

Otřesy v evropských bankách - co se děje a jaké jsou příležitosti

Macro
Adam Seagrave

Global Head of Sales Trading

Shrnutí:  Po pádu banky SVB v USA se evropské banky dostaly pod nový prodejní tlak, protože rostou obavy z nákazy a index bank EuroStoxx klesá o více než 8 %. V tomto článku se podrobněji podíváme na to, co nás vedlo k tomuto bodu, spolu s tím, na co se zaměřit v cenové akci a proč Saxo jako finanční instituce poskytuje bezpečí i jistotu.


Co se nyní děje na trzích?

Když minulý týden došlo ke krachu americké banky SVB, úřady zakročily, aby zmírnily následky a zabránily širšímu dopadu na finanční sektor. Nová likviditní opatření Federálního rezervního systému a oznámení, že vkladatelé SVB i Signature Bank budou odškodněni, měly bankovní sektor ochránit před riziky nákazy.

Nyní jsme však svědky dalších otřesů, protože trhy se potýkají se zhoršujícími se finančními podmínkami a obavami z nákazy mimo americké banky. To vše na pozadí příliš vysoké inflace, kterou centrální banky na celém světě stále musí řešit.

V systému je stále velké množství pákového efektu a na mezibankovních trzích dochází k vysychání likvidity. Volatilita živí další volatilitu v podobné smyčce zpětné vazby, jakou jsme viděli během turbulencí na kovidovém trhu, a klienti by se na to měli připravit.

Z pohledu napříč aktivy se akcie a úvěry držely mnohem lépe, než by měly během celého cyklu výkyvů.  Zejména ocenění finančního sektoru bylo na vzestupu, což tento sektor učinilo zranitelným vůči přecenění. Od minulého týdne, kdy se objevil příběh SVB, klesl index bank Stoxx 600 o 15 %, ale od konce září 2022 je index stále v plusu +23 % (jak ukazuje graf). Svým způsobem by se dokonce dalo říci, že to bylo dávno opožděné, a tudíž potřebné, i když způsob, jakým se to odehrává, není zdaleka optimální.

Zdroj: Bloomberg

Jaké příležitosti máte v současné situaci na trhu?

Pokud chcete získat výnosy ze svých peněz nejjednodušším způsobem s nízkým rizikem, můžete je prostě držet v hotovosti u Saxo Bank. Saxo Bank nabízí vysoce konkurenceschopné úrokové sazby napříč několika měnovými páry.

Pro ty akciové investory, kteří chtějí jednoduše snížit celkové riziko, by měly být zváženy krátkodobé dluhopisy nebo držení hotovosti na účtu Saxo. Klienti, kteří se zajímají o to, co jsou dluhopisy a co mohou nabídnout portfoliu z hlediska výnosů (zejména z nečinné hotovosti) a diverzifikace portfolia, mohou najít mnoho užitečných informací v našem publikovaném průvodci pro začátečníky.  Další možností, jak přidat diverzifikaci s fixním příjmem, je prostřednictvím dluhopisového ETF; iShares 20+ Year Treasury Bond Fund a iShares USD Treasury 7-10 Year UCITS ETF, který kopíruje výkonnost koše dluhopisů.

Analytik společnosti Saxo Peter Garnry ve své poznámce napsal, že malé společnosti jsou vždy větším rizikem, když se finanční podmínky zpřísňují, takže investoři by měli zvážit snížení expozice vůči malým společnostem. Přednost by měly dostat kvalitní společnosti s nízkou úrovní zadlužení, vysokou návratností investovaného kapitálu a vedoucím postavením na trhu. Příklady ETF, které poskytují expozici vůči různým variantám kvality, jsou FCF US Quality ETF, VanEck Morningstar Wide Moat a iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF.

John Hardy, vedoucí oddělení měnové strategie společnosti Saxo, se více zamyslel nad "bezpečnými útočišti" a poukázal na japonský jen a zlato jako na dvě nejvýznamnější bezpečná úložiště hodnoty, která vylétla vzhůru, protože trhy zatížila pozornost věnovaná slabým bankám.

Ti, kteří se domnívají, že se situace zhoršuje, než aby se zlepšila, se mohou poohlédnout po zajišťovacích strategiích přidáním krátké expozice. K tomu jsou na platformě Saxo k dispozici různé nástroje, včetně inverzních indexových trackerových fondů, které poskytují krátkou expozici vůči určitému sektoru nebo indexu, nákupu put opcí na jednotlivé akcie nebo akciový index, což je jako nákup pojištění, nebo konečně použití jednoduchého indexového CFD. Přidání těchto nástrojů do dlouhého akciového portfolia zajistí zisky, které kompenzují ztráty během poklesu trhu, mezi několik inverzních trackerů patří: Lyxor S&P500 Daily Inverse UCITS ETF (DSP5:xpar), Lyxor CAC40 Daily 2x Inverse UCITS ETF (BX4:xpar), Xtrackers S&P500 2x Inverse Daily Swap UCITS ETF (DBPK:xetr), Lyxor EuroStoxx 50 Daily 2x Inverse UCITS ETF (LSK8:xetr).

Pokud se současná situace nevymkne kontrole, je předním ukazatelem pohled na korelace mezi pohyby cen bankovních akcií. Dokud jsou všechny pohyby extrémně korelované, je trh řízen makrem/obavami/odhalováním rizik. Jakmile se korelace začnou snižovat, je to první známka toho, že za volantem opět stojí chytré peníze a fundamenty.

Proč mohou klienti svěřit své peníze Saxo Bank

Saxo Bank nabízí velmi konkurenceschopné úrokové sazby z klientských vkladů a přijala strategická rozhodnutí, která nám umožňují být v silné finanční pozici se zdravou rozvahou a velmi nízkou expozicí vůči pohybům dlouhodobých úrokových sazeb. Společnost Saxo nemá portfolio hypotečních ani komerčních úvěrů, a proto není vystavena inherentnímu riziku úvěrových ztrát z těchto činností. Klienti a partneři mohou a měli by i nadále důvěřovat Saxo Bank jako bezpečnému přístavu pro uložení svých vkladů během této krize.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.