Makro: Ekonomika hradu z písku Makro: Ekonomika hradu z písku Makro: Ekonomika hradu z písku

Makro: Ekonomika hradu z písku

Peter Garnry

Hlavný investičný stratég

Summary:  Ve třetím čtvrtletí roku 2024 je hospodářský růst stále silný, odvětví jako obrana, umělá inteligence a výroba léků proti obezitě jsou na vzestupu a ceny aktiv jsou na historickém maximu. Mohou však naši křehkou ekonomiku písečného hradu zničit faktory, jako jsou neudržitelné fiskální výdaje v USA, geopolitické otřesy nebo chmurné demografické trendy? V tomto výhledu na třetí čtvrtletí se můžete dozvědět, proč evropské akcie a krátkodobé kvalitní dluhopisy vypadají zajímavě. Můžete si také přečíst, proč se energetické komodity mohou dostat do popředí zájmu a kam se v rámci forexu podívat.


Postavili jsme pěkný hrad z písku

Kombinace nadměrné fiskální politiky USA po pandemii a silných investic do umělé inteligence, obrany, polovodičů a výroby léků proti obezitě vytvořila překvapivě odolný hospodářský růst. Ekonomický růst USA zůstává robustní a pohybuje se kolem trendového růstu s historicky uvolněnými finančními podmínkami, což se odráží v nízkých úvěrových spreadech, a to i přes agresivní zvýšení měnově-politických sazeb. Trhy práce v Evropě a USA se ochlazují, ale stále jsou stejně napjaté jako před pandemií. Ceny aktiv jsou také na historickém maximu, což poskytuje pocit bohatství a pohodlí.

V Evropě ekonomika konečně vstupuje do fáze růstu poté, co se vyléčila z energetického a inflačního šoku způsobeného válkou na Ukrajině. Čína zavádí řadu podpůrných opatření na podporu hospodářského růstu a řešení problémů v sektoru nemovitostí. Ukázalo se, že inflace v USA a Evropě přetrvává na vyšší úrovni, než se původně předpokládalo. Dochází však k jejímu zmírnění na úroveň, která způsobuje, že lidé získávají zpět část svých reálných příjmů ztracených během prudkého nárůstu inflace a vytváří hospodářský růst založený na příjmech. Jinými slovy, při vstupu do třetího čtvrtletí se jedná o zlatý scénář.

Politický paradox dvouproudé ekonomiky

Ekonomika je od začátku roku 2020 plná překvapení, přičemž největším překvapením byla absence recese v loňském roce. V letošním roce byla velkým překvapením přetrvávající inflace, která neklesá tak rychle, jak se očekávalo, což podporuje názor, že centrální banky plně nerozumějí současné inflační dynamice. Opětovný omyl ohledně vývoje inflace pravděpodobně přiměl Fed k větší opatrnosti, a proto neočekáváme snížení sazeb dříve než koncem letošního roku, pokud globální ekonomika výrazně nezpomalí.

Ukazatele naznačují, že některé části ekonomiky, jako jsou nemovitosti a výroba automobilů, se potýkají s vysokými úrokovými sazbami, ale v jiných odvětvích ekonomiky, jako je obrana, polovodiče, umělá inteligence a výroba léků proti obezitě, se daří. Kapitálové výdaje v těchto částech ekonomiky rostou rychleji než v desetiletí před pandemií. Právě tato "dvouproudá ekonomika" komplikuje měnovou politiku, protože pomoc slabé části ekonomiky může být spojena s dlouhodobou inflací, která je nákladnější.

Všechny hrady z písku jsou zranitelné i malými vlnami.

Stavět hrady z písku je zábavné, ale ze své podstaty křehké, a totéž platí pro globální ekonomiku. Hospodářský růst zůstane stabilní, ale v budoucnu může náš hrad z písku zničit několik faktorů. Fiskální výdaje v USA nejsou dlouhodobě udržitelné a současné výnosy z vládních dluhopisů zvyšují vládní výdaje spojené s jejím zadlužením a ukrajují z prostředků na sociální zabezpečení a infrastrukturu. Americká vláda musí řešit riziko ochlazení ekonomiky, jinak riskuje, že inflace bude trvat déle.

Válka na Ukrajině ukázala, že geopolitika může ekonomiku nečekaně otřást, a tento zdroj rizika bude přetrvávat ještě několik let. Tlak na růst inflace budou vytvářet i další trendy, jako je například "friend-shoring" výroby a rozvíjející se válečná ekonomika nejen v Evropě. Exploze rozpočtů na zdravotní péči, např. kvůli zvýšenému důrazu na léky proti obezitě, nárůst nepředvídatelných výkyvů počasí a chmurné demografické trendy s tím, jak zeměkoule stárne, také naznačují, že bychom si měli užívat naší ekonomiky písečných hradů, dokud trvá.

Alokace investic

Naše výše uvedené makrohodnocení naznačuje, že v krátkodobém horizontu, před klíčovým čtvrtým čtvrtletím, v němž proběhnou volby v USA, bude výhled pozitivní. Navíc období s klidným prostředím finančních turbulencí a inflací pohybující se nad 2% inflačním cílem byla v minulosti pozitivní pro výnosy tříd aktiv a zejména akcie, komodity a podnikové dluhopisy.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.