Je už „vyvážené“ portfolio 60 % akcií / 40 % dluhopisů minulostí? Je už „vyvážené“ portfolio 60 % akcií / 40 % dluhopisů minulostí? Je už „vyvážené“ portfolio 60 % akcií / 40 % dluhopisů minulostí?

Je už „vyvážené“ portfolio 60 % akcií / 40 % dluhopisů minulostí?

Peter Siks

Summary:  Roky panovala myšlenka, že je vyvážené portfolio věcí minulosti. Nedávný vývoj to však nejspíš změnil.


Z investičního hlediska byl rok 2022 mimořádný. Prudce se propadly jak akcie, tak obligace. To je pro moderního investora opravdu nezvyklá kombinace. Tradiční „vyvážené“ portfolio tvořené ze 60 % akciemi a ze 40 % dluhopisy si tak vedlo nominálně nejhůř, co paměť sahá. Podle článku ve FT dokonce nejhůř minimálně od roku 1871.

Myšlenka portfolia 60/40 vychází z předpokladu, že vás růst odměňuje za akcie ve vašem portfoliu, zatímco jeho dluhopisová část funguje jako diverzifikovaný tlumič propadů, který přináší výnos i při poklesu. V minulých letech totiž byla mezi dluhopisy a akciemi zpravidla negativní korelace. Za posledních 40 let činila výnosnost portfolia 60/40 zhruba 7,5 % ročně a jeho volatilita 8,9 % (oproti tomu volatilita akciového indexu MSCI World byla 15 %). Dá se ale po katastrofálním investičním roce 2022 říct, že by mělo být portfolio 60/40 věcí minulosti?

Návrat v pravou chvíli

V letech 2020 a 2021 nebyly vyhlídky portfolia 60/40 nijak slibné. Úrokové sazby byly celosvětově nízké a akcie byly podle všech měřítek extrémně drahé. Očekávaný výnos dluhopisů (kombinace firemních a vládních obligací) byl jen o něco málo víc než 1 % a akcie vynášely pouhých 3,5 %. Jelikož jsou akciové výnosy převrácenou hodnotou P/E poměru, například výnosy 3,3 % znamenají P/E poměr 30.

Mnozí analytici varovali před dopady, jaké bude mít na akcie jejich citlivost na úrokové sazby, a upozorňovali, že si akcie mohou udržet svou stávající hodnotu, jen pokud budou úrokové sazby dál klesat (což je těžké, když se světové dluhopisy v ceně bilionů obchodují se zápornými nominálními výnosy). S dalším vzestupem cen akcií se příliš počítat nedalo. Když v roce 2022 vzrostly výnosy z dluhopisů, přišla pro mnoho akciových titulů, které v letech 2020 a 2021 dosáhly obrovských zisků, studená sprcha. A právě tohle, nikoli recesní dynamika, která je obvyklou příčinou, bylo spouštěčem medvědích trhů (a důvodem síly dluhopisového trhu).

Akciové trhy byly prostě po většinu posledních 40 let podporovány klesajícími úrokovými sazbami, a právě kvůli nim hodnota akcií dlouhodobě rostla. V případě krátkodobějších cyklů všem byla mezi akciemi a dluhopisy negativní korelace.

Zdroj: Board of Governors of the Federal Reserve System (US)

Čeká portfolio 60/40 v nejbližší době comeback?

Nelze pochybovat o tom, že se portfolio 60/40 v loňském roce jen těsně vyhnulo smrti. Teď už jsou ale úrokové sazby mnohem vyšší a ceny akcií jsou v zajetí medvědího trhu, a tak to s tradičním portfoliem 60/40 vypadá mnohem slibněji než před dvěma lety. Globální dluhopisový koš vynáší kolem 3,5 % (globální souhrn v USD) a výnosy akcií z indexu MSCI World se v současnosti pohybují kolem 5 %.

Očekávaná návratnost

Jaká návratnost se tedy očekává od portfolia, které kombinuje akcie a dluhopisy v poměru 60:40? V případě dluhopisů lze jako očekávanou výnosnost použít prostě jejich současný výnos. V případě akcií můžeme vyjít z předpokladu historické průměrné míry růstu EPS, která u indexu MSCI World činí zhruba 6 %. Součástí očekávané výnosnosti jsou i dividendy, které v posledních letech před pandemií dosahovaly asi 2,5 %.

Je zcela nezbytné si uvědomit, že očekávaná návratnost není garantovaná a před investováním je třeba pečlivě zvážit hned několik faktorů:

Bude inflace nadále klesat? Vývoj inflace se promítne do úrokových sazeb, které se asi budou muset stabilizovat a dokonce klesnout, aby bylo letos dosaženo atraktivní návratnosti. Trh v současnosti počítá s tím, že ze strany Fedu ještě dvakrát dojde ke zvýšení sazeb o 0,25 %, pak nastane období klidu a výnosy termínovaných obchodů příští rok klesnou. Vzhledem k nedořešeným hlubším problémům se ale tento pozitivní scénář patrně nenaplní. K problémům s inflačním účinkem patří mimo jiné deglobalizace, zelená transformace a zanedbané investice do reálné ekonomiky, například do infrastruktury a těžby komodit. Inflace nejspíš neklesne na 2,25 %, jak teď očekávají trhy, ale jen někam ke 3 až 4 %. V důsledku toho bude déle trvat, než dojde k výraznějšímu poklesu úrokových sazeb.

Zdroj: Federal Reserve Bank of St. Louis
 • Jak realistická jsou očekávání ohledně růstu EPS? Tato očekávání se sice v posledních měsících poněkud snížila, ale zůstávají i nadále pozitivní. Otázkou je, zda si firmy vzhledem k inflaci a slabšímu hospodářskému růstu dokážou udržet své marže, a tedy i zisky. Opravdová recese v USA a v Evropě by totiž EPS rozhodně neprospěla. Podle našeho názoru je však pravděpodobnost recese ve Spojených státech nízká. Velice silný trh práce a finanční zdraví amerického spotřebitele mohou americkou ekonomiku letos udržet v nad očekávání dobrém stavu.
  • Tradiční negativní korelace mezi akciemi a dluhopisy se může změnit v korelaci volnější (nebo dokonce pozitivní). Negativní korelace znamená, že když jde jedna třída aktiv nahoru, druhá jde dolů. V případě pozitivní korelace se obě třídy aktiv pohybují stejným směrem. Pozitivní korelace by tedy znamenala, že by ta část portfolia, která je tvořená dluhopisy, ztratila svůj tlumicí účinek. A to má dopady nejen na konečnou návratnost, ale hlavně na její volatilitu. V případě pozitivní korelace by se tedy volatilita portfolia 60/40 zvýšila.

  Vytvoření portfolia 60/40

  Kvůli ploché (či inverzní) výnosové křivce je možné dluhopisovou část portfolia částečně naplnit krátkodobými obligacemi. Když například použijete krátkodobý americký vládní dluhopis, který vynáší víc než 4 %, utlumíte tím citlivost portfolia na úrokové sazby. Chcete-li o něco zvýšit potenciální návratnost, můžete část portfolia investovat také do firemních dluhopisů, které mají výnos kolem 5 %. U akciové části je možná dosáhnout značné diverzifikace s pomocí indexu MSCI World. Tuto část je samozřejmě možné naplnit i pomocí konkrétnějšího výběru v rámci různých globálních sektorů. Výzkum dokládá, že v inflačním prostředí zvyšuje výnosnost, když se rozhodnete pro „reálná aktiva“, jako například nemovitosti, infrastrukturu či komodity.

  Závěr

  Navzdory katastrofálnímu loňskému roku ještě portfolio 60/40 není odepsané. Očekávané výnosy akcií i obligací se totiž výrazně zlepšily. Akcie nejsou tak drahé jako před dvěma lety a dluhopisy se vrací přinejmenším ke kladným nominálním výnosům (a pokud bude inflace letos dál klesat, možná i ke kladným výnosům reálným). Určujícími faktory jsou samozřejmě i nadále růst firemních výnosů a úroková politika centrální banky. Předpokládáme, že opětovné otevření čínské ekonomiky pomůže zvýšit ziskovost firem po celém světě. Spojené státy podle nás nečeká recese, nebo pokud ano, tak jen velice mírná. Navíc se inflace ustálí na úrovni o něco vyšší, než je současný konsenzus, což se promítne do mírného zvýšení úrokových sazeb oproti očekávání.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.