Is de "evenwichtige" 60/40 aandelen/obligatie portefeuille verleden tijd? Is de "evenwichtige" 60/40 aandelen/obligatie portefeuille verleden tijd? Is de "evenwichtige" 60/40 aandelen/obligatie portefeuille verleden tijd?

Is de "evenwichtige" 60/40 aandelen/obligatie portefeuille verleden tijd?

Peter Siks

Samenvatting:  2022 was een rampzalig jaar voor de 60/40 portefeuille. Betekent dit het einde? Of is er toch nog leven na de dood?


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van onze Quarterly Outlook. Deze serie artikelen is alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden, en specifiek niet bedoeld is als marktvoorspelling of als beleggingsadvies of -aanbevelingen. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Hieronder volgt het originele, Engelstalige artikel zoals gepubliceerd door Saxo A/S op dinsdagochtend 7 februari om 08:00 uur. 

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.


Het beleggingsjaar 2022 was een buitengewoon jaar.  Zowel aandelen als obligaties gingen hard omlaag, een ongewone combinatie voor de moderne belegger. In feite zette de traditionele, evenwichtige portefeuille van 60% aandelen, 40% obligaties de slechtste nominale prestatie sinds mensenheugenis neer. Volgens de Financial Times was het alleen in 1871 nog slechter.

Het idee van de 60/40-portefeuille is gebaseerd op de veronderstelling dat economische groei de aandelen in de portefeuille beloont. Het obligatiegedeelte vervult een soort van inkomsten genererende bufferfunctie en diversificatie in tijden van laagconjunctuur. Dit laatste omdat in de afgelopen jaren obligaties meestal negatief gecorreleerd waren met aandelen.

Het rendement over de laatste 40 jaar voor de 60/40-portefeuille is ongeveer 7,5 procent per jaar geweest met een volatiliteit van 8,9 procent (ter vergelijking, de volatiliteit voor de MSCI World aandelenindex 15 procent). En natuurlijk geven resultaten in het verleden geen garantie voor de toekomst. Toch rest de vraag na het rampzalige beleggingsjaar 2022: kunnen we stellen dat de 60/40 portefeuille tot het verleden behoort?


Even terug in de tijd

De vooruitzichten voor de 60/40-portefeuille waren niet sterk in 2020 en 2021. De rente was wereldwijd extreem laag en aandelen waren (extreem) duur. Het verwachte rendement op obligaties (een mix van bedrijfs- en staatsobligaties) was iets boven de 1% terwijl het winstrendement (ofwel earnings yield) op aandelen slechts 3,5 procent was. Aangezien het winstrendement op aandelen het omgekeerde is van de koers/winstverhouding is, geeft een koerswinstverhouding van 30 een winstrendement van 3,3 procent.

Veel analisten waarschuwden voor slechte aandelenresultaten vanwege de rentegevoeligheid in die tijd. Zij wezen erop dat alleen steeds lagere rentevoeten de aandelenwaarderingen konden ondersteunen.

Met de stijgende rente in 2022 is er dus een “realiteit check van de waardering” gedaan op een deel van de enorme winsten van 2020 en 2021. Die realiteitscheck was de oorzaak van dalende markten in plaats van een recessiedynamiek, de normale drijfveer van bear-markten (en sterke obligatiemarkten). Maar eigenlijk zijn de aandelenmarkten de afgelopen 40 jaar gesteund door dalende rentevoeten. Zelfs als kortere cycli negatieve correlaties tussen obligaties en aandelen lieten zien.

Bron:

Maakt de 60/40 portefeuille een comeback in de nabije toekomst?

Het lijdt geen twijfel dat de 60/40 portefeuille een bijna-dood ervaring heeft gehad vorig jaar. Maar met veel hogere rentevoeten nu en na een bearish aandelenmarkt zijn de uitgangspunten voor een traditionele 60/40 portefeuille veel beter dan twee jaar geleden. Een wereldwijd mandje obligaties levert ongeveer 3,5 procent op (wereldwijd totaal in USD) en het winstrendement van de MSCI World ligt momenteel ongeveer 5 procent.


Verwacht rendement

Dus wat is het verwachte rendement van een 60/40 aandelen/obligatie portefeuille? Voor obligaties kan je voor het verwachte rendement gewoon het huidige rendement gebruiken. Voor het aandelengedeelte kunnen we de aanname hanteren van de historische gemiddelde EPS-groei van ongeveer 6 procent per jaar voor de MSCI World. Een deel van het verwachte rendement is ook het dividendrendement, dat ongeveer 2,5 procent was in de afgelopen paar jaar voor de pandemie.


Aandachtspunten

Het is essentieel om te weten dat het verwachte rendement absoluut géén garantie is, en dat verschillende factoren een zorgvuldige afweging vereisen voor vooruitzichten op beleggingsrendement.

Factor 1: Zal de inflatie blijven dalen?

Dit zal van invloed zijn op de rente, die waarschijnlijk zal moeten stabiliseren en zelfs dalen om dit jaar een aantrekkelijk rendement te behalen. De markt gaat momenteel uit van nog twee renteverhogingen van 0,25 procent door de Fed en vervolgens een periode van rust, waarbij de termijnrente volgend jaar zal dalen.

Gezien de onopgeloste onderliggende inflatieproblemen is het onwaarschijnlijk dat dit positieve scenario werkelijkheid wordt. Enkele kwesties: deglobalisering, de groene transformatie en te weinig investeringen in de reële economie, zoals in infrastructuur en de winning van grondstoffen. De inflatie zal waarschijnlijk eerder een dieptepunt bereiken van 3 à 4 procent in plaats van de 2,25 procent die de markt momenteel verwacht. Bijgevolg zal een aanzienlijke daling van de rente langer duren dan de markt nu verwacht.

Bron:

Factor 2: Hoe realistisch zijn de verwachtingen voor de groei van de winst per aandeel?

Deze verwachtingen, hoewel iets lager in de afgelopen maanden, zijn nog steeds positief. De vraag is of bedrijven in staat zullen zijn de marges te handhaven - gezien de inflatie en zwakkere economische groei - en dus de winst op peil kunnen houden. Een feitelijke recessie in de VS en Europa zou zeer negatief zijn voor de winst per aandeel. Onze verwachting is echter dat de kans op een recessie in de VS gering is. Een zeer sterke arbeidsmarkt en de financiële gezondheid van de Amerikaanse consument kunnen ervoor zorgen dat de Amerikaanse economie dit jaar beter dan verwacht vorm houden dit jaar.

Factor 3: Wordt de traditionele negatieve correlatie tussen aandelen en obligaties misschien wel minder negatief (of zelfs positief)?

Een negatieve correlatie betekent dat als de ene activaklasse stijgt, de andere daalt. Bij een positieve correlatie bewegen beide activaklassen in dezelfde richting. Dus een positieve correlatie zou betekenen dat het obligatie van de portefeuille zijn dempend effect verliest. En dit beïnvloedt het uiteindelijke rendement niet zozeer als wel de volatiliteit van het rendement. Dit omdat de volatiliteit van een 60/40 portefeuille zal toenemen bij een positieve correlatie.


Opbouw van een 60/40-portefeuille

Vanwege de vlakke (of omgekeerde) rentecurve kan het obligatiegedeelte van de portefeuille gedeeltelijk worden gevuld met kortlopende obligaties. Ter illustratie: kortlopend Amerikaans staatspapier rendeert ruim boven de 4 procent. Dit dempt de rentegevoeligheid van de portefeuille. Om het potentiële rendement enigszins te verhogen, zou een deel ook worden belegd in bedrijfsobligaties met een rendement van ongeveer 5 procent.

Voor de aandelencomponent kan een aanzienlijke diversificatie worden bereikt met de MSCI World index. Uiteraard kan deze ook worden ingevuld met meer specifieke keuzes binnen wereldwijde sectoren. Uit onderzoek blijkt dat in een inflatoire omgeving kiezen voor 'reële activa' zoals vastgoed, infrastructuur en grondstoffen het rendement verbetert.


Conclusie

Ondanks het rampzalige jaar 2022 is de 60/40-portefeuille niet dood. Dit komt omdat de verwachte rendementen voor zowel aandelen als obligaties aanzienlijk zijn verbeterd. Aandelen zijn minder duur dan zo'n twee jaar geleden, en obligaties keren terug naar positieve nominale rendementen in het slechtste geval (en zelfs positieve reële rendementen als de inflatie dit jaar blijft dalen). Natuurlijk blijven de bepalende factoren blijven de groei van de bedrijfswinsten en het rentebeleid van de centrale bank. Wij gaan ervan uit dat de heropening van China zal bijdragen aan de winstgevendheid van bedrijven wereldwijd. Ook is Saxo van mening dat de VS geen - of een zeer oppervlakkige - recessie zullen doormaken. Bovendien zal de inflatie zich stabiliseren op een iets hoger niveau dan de huidige consensus, toch zal dit een beperkt opwaarts effect hebben op de rente.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank Nederland
Barbara Strozzilaan 310
1083 HN Amsterdam,
Nederland

In Nederland is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep. BinckBank N.V. heeft een bankvergunning en valt onder het Nederlandse depositogarantiestelsel.

Neem contact op met Saxo

Selecteer regio

Nederland
Nederland