Je už „vyvážené“ portfolio 60 % akcií / 40 % dluhopisů minulostí? Je už „vyvážené“ portfolio 60 % akcií / 40 % dluhopisů minulostí? Je už „vyvážené“ portfolio 60 % akcií / 40 % dluhopisů minulostí?

Je už „vyvážené“ portfolio 60 % akcií / 40 % dluhopisů minulostí?

Peter Siks

Shrnutí:  Roky panovala myšlenka, že je vyvážené portfolio věcí minulosti. Nedávný vývoj to však nejspíš změnil.


Z investičního hlediska byl rok 2022 mimořádný. Prudce se propadly jak akcie, tak obligace. To je pro moderního investora opravdu nezvyklá kombinace. Tradiční „vyvážené“ portfolio tvořené ze 60 % akciemi a ze 40 % dluhopisy si tak vedlo nominálně nejhůř, co paměť sahá. Podle článku ve FT dokonce nejhůř minimálně od roku 1871.

Myšlenka portfolia 60/40 vychází z předpokladu, že vás růst odměňuje za akcie ve vašem portfoliu, zatímco jeho dluhopisová část funguje jako diverzifikovaný tlumič propadů, který přináší výnos i při poklesu. V minulých letech totiž byla mezi dluhopisy a akciemi zpravidla negativní korelace. Za posledních 40 let činila výnosnost portfolia 60/40 zhruba 7,5 % ročně a jeho volatilita 8,9 % (oproti tomu volatilita akciového indexu MSCI World byla 15 %). Dá se ale po katastrofálním investičním roce 2022 říct, že by mělo být portfolio 60/40 věcí minulosti?

Návrat v pravou chvíli

V letech 2020 a 2021 nebyly vyhlídky portfolia 60/40 nijak slibné. Úrokové sazby byly celosvětově nízké a akcie byly podle všech měřítek extrémně drahé. Očekávaný výnos dluhopisů (kombinace firemních a vládních obligací) byl jen o něco málo víc než 1 % a akcie vynášely pouhých 3,5 %. Jelikož jsou akciové výnosy převrácenou hodnotou P/E poměru, například výnosy 3,3 % znamenají P/E poměr 30.

Mnozí analytici varovali před dopady, jaké bude mít na akcie jejich citlivost na úrokové sazby, a upozorňovali, že si akcie mohou udržet svou stávající hodnotu, jen pokud budou úrokové sazby dál klesat (což je těžké, když se světové dluhopisy v ceně bilionů obchodují se zápornými nominálními výnosy). S dalším vzestupem cen akcií se příliš počítat nedalo. Když v roce 2022 vzrostly výnosy z dluhopisů, přišla pro mnoho akciových titulů, které v letech 2020 a 2021 dosáhly obrovských zisků, studená sprcha. A právě tohle, nikoli recesní dynamika, která je obvyklou příčinou, bylo spouštěčem medvědích trhů (a důvodem síly dluhopisového trhu).

Akciové trhy byly prostě po většinu posledních 40 let podporovány klesajícími úrokovými sazbami, a právě kvůli nim hodnota akcií dlouhodobě rostla. V případě krátkodobějších cyklů všem byla mezi akciemi a dluhopisy negativní korelace.

Zdroj: Board of Governors of the Federal Reserve System (US)

Čeká portfolio 60/40 v nejbližší době comeback?

Nelze pochybovat o tom, že se portfolio 60/40 v loňském roce jen těsně vyhnulo smrti. Teď už jsou ale úrokové sazby mnohem vyšší a ceny akcií jsou v zajetí medvědího trhu, a tak to s tradičním portfoliem 60/40 vypadá mnohem slibněji než před dvěma lety. Globální dluhopisový koš vynáší kolem 3,5 % (globální souhrn v USD) a výnosy akcií z indexu MSCI World se v současnosti pohybují kolem 5 %.

Očekávaná návratnost

Jaká návratnost se tedy očekává od portfolia, které kombinuje akcie a dluhopisy v poměru 60:40? V případě dluhopisů lze jako očekávanou výnosnost použít prostě jejich současný výnos. V případě akcií můžeme vyjít z předpokladu historické průměrné míry růstu EPS, která u indexu MSCI World činí zhruba 6 %. Součástí očekávané výnosnosti jsou i dividendy, které v posledních letech před pandemií dosahovaly asi 2,5 %.

Je zcela nezbytné si uvědomit, že očekávaná návratnost není garantovaná a před investováním je třeba pečlivě zvážit hned několik faktorů:

Bude inflace nadále klesat? Vývoj inflace se promítne do úrokových sazeb, které se asi budou muset stabilizovat a dokonce klesnout, aby bylo letos dosaženo atraktivní návratnosti. Trh v současnosti počítá s tím, že ze strany Fedu ještě dvakrát dojde ke zvýšení sazeb o 0,25 %, pak nastane období klidu a výnosy termínovaných obchodů příští rok klesnou. Vzhledem k nedořešeným hlubším problémům se ale tento pozitivní scénář patrně nenaplní. K problémům s inflačním účinkem patří mimo jiné deglobalizace, zelená transformace a zanedbané investice do reálné ekonomiky, například do infrastruktury a těžby komodit. Inflace nejspíš neklesne na 2,25 %, jak teď očekávají trhy, ale jen někam ke 3 až 4 %. V důsledku toho bude déle trvat, než dojde k výraznějšímu poklesu úrokových sazeb.

Zdroj: Federal Reserve Bank of St. Louis
 • Jak realistická jsou očekávání ohledně růstu EPS? Tato očekávání se sice v posledních měsících poněkud snížila, ale zůstávají i nadále pozitivní. Otázkou je, zda si firmy vzhledem k inflaci a slabšímu hospodářskému růstu dokážou udržet své marže, a tedy i zisky. Opravdová recese v USA a v Evropě by totiž EPS rozhodně neprospěla. Podle našeho názoru je však pravděpodobnost recese ve Spojených státech nízká. Velice silný trh práce a finanční zdraví amerického spotřebitele mohou americkou ekonomiku letos udržet v nad očekávání dobrém stavu.
  • Tradiční negativní korelace mezi akciemi a dluhopisy se může změnit v korelaci volnější (nebo dokonce pozitivní). Negativní korelace znamená, že když jde jedna třída aktiv nahoru, druhá jde dolů. V případě pozitivní korelace se obě třídy aktiv pohybují stejným směrem. Pozitivní korelace by tedy znamenala, že by ta část portfolia, která je tvořená dluhopisy, ztratila svůj tlumicí účinek. A to má dopady nejen na konečnou návratnost, ale hlavně na její volatilitu. V případě pozitivní korelace by se tedy volatilita portfolia 60/40 zvýšila.

  Vytvoření portfolia 60/40

  Kvůli ploché (či inverzní) výnosové křivce je možné dluhopisovou část portfolia částečně naplnit krátkodobými obligacemi. Když například použijete krátkodobý americký vládní dluhopis, který vynáší víc než 4 %, utlumíte tím citlivost portfolia na úrokové sazby. Chcete-li o něco zvýšit potenciální návratnost, můžete část portfolia investovat také do firemních dluhopisů, které mají výnos kolem 5 %. U akciové části je možná dosáhnout značné diverzifikace s pomocí indexu MSCI World. Tuto část je samozřejmě možné naplnit i pomocí konkrétnějšího výběru v rámci různých globálních sektorů. Výzkum dokládá, že v inflačním prostředí zvyšuje výnosnost, když se rozhodnete pro „reálná aktiva“, jako například nemovitosti, infrastrukturu či komodity.

  Závěr

  Navzdory katastrofálnímu loňskému roku ještě portfolio 60/40 není odepsané. Očekávané výnosy akcií i obligací se totiž výrazně zlepšily. Akcie nejsou tak drahé jako před dvěma lety a dluhopisy se vrací přinejmenším ke kladným nominálním výnosům (a pokud bude inflace letos dál klesat, možná i ke kladným výnosům reálným). Určujícími faktory jsou samozřejmě i nadále růst firemních výnosů a úroková politika centrální banky. Předpokládáme, že opětovné otevření čínské ekonomiky pomůže zvýšit ziskovost firem po celém světě. Spojené státy podle nás nečeká recese, nebo pokud ano, tak jen velice mírná. Navíc se inflace ustálí na úrovni o něco vyšší, než je současný konsenzus, což se promítne do mírného zvýšení úrokových sazeb oproti očekávání.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.