Implementácia udržateľných investícií Implementácia udržateľných investícií Implementácia udržateľných investícií

Implementácia udržateľných investícií

VZDELÁVANIE

Saxo Group

Alternatívy implementácie 

Jednotlivci, vlády a ľudia chcú, aby sa korporácie správali etickejšie a brali ohľad na udržateľnosť. Nárast popularity udržateľných investičných produktov ukazuje, že mnohí investori majú rovnaké snahy. Pamätajte, že nie všetky udržateľné investičné produkty sú rovnaké. Existuje mnoho spôsobov, ako implementovať stratégiu investovania do udržateľných produktov. Zahŕňajú napríklad sociálne zodpovedné investovanie (SRI), investície do životného prostredia, sociálnych otázok a správy/riadenia (ESG) a Investovanie s dopadom. 

Sociálne zodpovedné investovanie Investovanie ESG Investovanie s dopadom
StratégiaEliminovanie spoločnosti, ktoré sú zapojené do nežiadúcich odvetvíInvestovanie do spoločností s vynikajúcimi alebo zlepšujúcimi sa postupmi ESGInvestovanie do konkrétnych udržateľných investícií
Trhové pokrytieVylúčené vybrané odvetviaOdvetvia môžu no nemusia byť vylúčenéObmedzené
VplyvNepriamyNepriamyCielený a priamy
VýnosyTrhovéTrhovéNa trhovej úrovni alebo pod ňou
Spoločensky zodpovedné investovanie

Spoločensky zodpovedné investovanie (SRI) je typ udržateľného investovania vylučujúci investície do spoločností, ktoré nespĺňajú štandard pre životné prostredie, sociálne otázky a správu/riadenie. Portfóliá SRI sa často označujú ako portfóliá „bez hriechu“. Existuje mnoho typov obchodných činností, ktoré by mohli viesť k vylúčeniu. Tieto aktivity zahŕňajú výrobu a distribúciu zábavy pre dospelých, alkoholu, vojenských zbraní, kontroverzných zbraní, fosílnych palív, hazardných hier, palmového oleja, tabaku a mnohých ďalších. Zoznam vylúčených investícií je jedinečný pre každého investora alebo investičný produkt. Ak si kúpite ETF alebo podielový fond SRI, vylúčené typy investícií môžu alebo nemusia zodpovedať vášmu preferovanému zoznamu vylúčení. 

ESG 

Pojem ESG (Environmental, Social and Governance) znamená Životné prostredie, sociálne otázky a správu/riadenie, ale vzťahuje sa aj na niekoľko stratégií udržateľného investovania. Tieto stratégie sa snažia vybrať investície do spoločností, ktorých postupy ESG prevyšujú priemer alebo sa zlepšujú. Medzi podkategórie patrí nakláňanie a tematické zameranie a najlepšie v triede. Tieto podkategórie sa navzájom nevylučujú. 

Najlepšie v triede

Tento typ implementácie ESG sa pokúša vybrať spoločnosti s najlepšími metrikami ESG. Jednou z možností je výber najlepších spoločnosti v každom odvetví. Vtedy sú zahrnuté odvetvia, ktoré sú vylúčené z investícií SRI, no len tie, ktoré majú najlepšie charakteristiky. Inou možnosťou je výber len tých spoločností, ktoré dosahujú minimálne skóre ESG alebo majú potenciál na zlepšenie. Vtedy môžu v niektorých odvetviach nastať situácia, že žiadna spoločnosť nesplní podmienky. 

Nakláňanie

Tento typ implementácie ESG pripisuje vyššiu váhu investíciám do spoločností s vysokými metrikami ESG ako do spoločností s nízkymi metrikami ESG. Každá investícia do váženej referencie trhovej kapitalizácie sa drží, ale váhy sa menia, aby zohľadňovali metriky ESG. 

Tematické zameranie

Tento typ implementácie ESG sa zameriava na konkrétnu zložku ESG, teda životné prostredie, sociálne otázky a správu/riadenie. 

Investovanie s dopadom

Investovanie s dopadom sa snaží o pozitívny, merateľný sociálny a environmentálny vplyv spojený s finančnými výnosmi. Niekedy môže dôjsť ku kompromisu medzi environmentálnym alebo sociálnym vplyvom a finančnou návratnosťou, čo znamená, že finančné výnosy môžu byť nižšie ako pri iných investíciách. Investície často plynú do konkrétnych projektov, ako je projekt sanitácie vody alebo spoločnosť vyvíjajúca technológiu šetrnú k životnému prostrediu. Pri takýchto postupoch sa môže Investovanie s dopadom vnímať ako kapitál do životného prostredia a riešenia sociálnych otázok. 

Globálne zdroje

Organizácia Spojených národov (OSN), Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a Medzinárodná organizácia práce (ILO) poskytujú usmernenia, normy a dodatočné zdroje.

Upozornenie

Každý subjekt skupiny Saxo Bank poskytuje len službu zadania príkazov a prístup k analýze, ktorá umožňuje používateľovi prezerať a/alebo používať obsah dostupný na webovej stránke alebo prostredníctvom nej. Tento obsah nijako nemení princíp, že služba slúži len na zadávanie príkazov, nijako tento princíp nerozširuje a ani to nie je jeho zámerom. Na takýto prístup a použitie sa vždy vzťahujú (i) Podmienky používania; (ii) Úplné vylúčenie zodpovednosti; (iii) Upozornenie na riziká; (iv) Pravidlá zapojenia a (v) Oznámenia vzťahujúce sa na Saxo Novinky a výskum a/alebo ich obsah (ak je to relevantné) popri podmienkach upravujúcich použitie hypertextových odkazov na webovej stránke člena skupiny Saxo Bank, prostredníctvom ktorej používateľ získava prístup k službe Saxo News a výskum. Takýto obsah sa preto poskytuje iba ako informácia. Konkrétne, žiadna rada sa neposkytuje ako rada, ktorú by poskytoval či schvaľoval akýkoľvek subjekt skupiny Saxo Bank, ani tak nie je zamýšľaná. Zároveň sa nemá vykladať ani ako nabádanie alebo ako stimulačné opatrenie na prihlásenie sa na odber pre akýkoľvek finančný nástroj, či na jeho predaj alebo kúpu. Všetky obchody alebo investície, ktoré uskutočníte, musia byť výsledkom vášho vlastného samovoľného a informovaného rozhodnutia na základe vlastného uváženia. Žiadny subjekt skupiny Saxo Bank ako taký nebude mať alebo nebude zodpovedný za akékoľvek straty, ktoré by ste mohli utrpieť v dôsledku akéhokoľvek investičného rozhodnutia urobeného na základe informácií, ktoré sú k dispozícii v časti Saxo Novinky a výskum alebo v dôsledku použitia služby Saxo Novinky a výskum. Zadané príkazy a uskutočnené obchody sa považujú za určené na uskutočnenie alebo uskutočnené pre účet zákazníka vedený v rámci subjektu skupiny Saxo Bank, ktorý pôsobí v jurisdikcii zákazníkovho bydliska alebo u ktorého si klient otvoril a vedie svoj obchodný účet. Služba Saxo Novinky a výskum neobsahuje (a ani by sa nemala chápať tak, že obsahuje) finančné, investičné, daňové alebo obchodné poradenstvo ani poradenstvo akéhokoľvek druhu ponúkané, odporúčané alebo schválené skupinou Saxo Bank a nemala by sa interpretovať ako záznam našich obchodných cien alebo ako ponuka, stimul alebo výzva na odber akéhokoľvek finančného nástroja, či jeho kúpu alebo predaj. Pokiaľ sa akýkoľvek obsah interpretuje ako investičný výskum, musíte si uvedomiť a akceptovať, že takýto obsah nebol zamýšľaný ani pripravovaný v súlade so zákonnými požiadavkami určenými na podporu nezávislosti investičného výskumu, a preto sa v zmysle príslušných zákonov považuje za marketingovú komunikáciu.

Prečítajte si naše vylúčenie zodpovednosti:
Upozornenie na nie nezávislý investičný výskum (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Úplné vylúčenie zodpovednosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Praha 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo

Vyberte región

Slovenská republika
Slovenská republika

Poznajte riziká
S každým obchodovaním sa spája riziko. Viac informácií. Aby sme vám pomohli pochopiť súvisiace riziká, zhromaždili sme sériu dokumentov s kľúčovými informáciami (KID), ktoré upozorňujú na riziká a výhody súvisiace s každým produktom. Ďalšie dokumenty s kľúčovými informáciami sú dostupné na našej obchodnej platforme. Viac informácií

Táto webová stránka je prístupná celosvetovo, napriek tomu informácie uvedené na stránkach sa vzťahujú k Saxo Bank A/S a nie sú špecifické pre konkrétnu entitu v rámci Saxo Bank Group. Všetci klienti budú priamo v kontakte so Saxo Bank A/S a všetky klientske zmluvy budú uzatvorené so Saxo Bank A/S, a preto sa riadia dánskym právom.

Apple a logo Apple sú ochranné známky spoločnosti Apple Inc, registrované v USA a ďalších krajinách a oblastiach. App Store je označenie služby spoločnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC.