Co je diverzifikace Co je diverzifikace Co je diverzifikace

Co je diverzifikace

VZDĚLÁVÁNÍ

Saxo Group

Založení firmy snů 

Baterie jsou úžasný výrobek. S bateriemi můžeme napájet elektrická zařízení kdekoli na světě. Baterie AA jsou zdaleka nejoblíbenější velikost na celém světě, takže byste možná mohli založit firmu, která bude prodávat jen je. Regál za regálem, od podlahy až po strop... samé baterie AA. Miliony baterií AA. Váš úspěch či pád bude zcela záviset na poptávce pro bateriích AA, která bude pravděpodobně kolísat mnohem více, než si přejete. Pravděpodobně dospějete k závěru, že musíte nabízet více produktů, abyste svůj příjem z podnikání stabilizovali. 

S investicemi je to stejné 


Není vhodné vložit 100% svého majetku do jednoho aktiva. Investice do jediného aktiva by byla příliš velký hazard. Možná zvolíte aktivum, které se ukáže jako historicky nejúspěšnější. Stejně pravděpodobné však je, že výrazně poklesne jeho hodnota a vy přijdete o významnou část svého majetku. Předpovídání budoucích vítězů a poražených je těžší, než si možná myslíte. Na konci 90. let se společnost Enron Corporation obchodovala až za 90,56 USD, byla miláčkem Wall Streetu a časopis Fortune ji 6krát po sobě vyhlásil „nejinovativnější americkou společností“ – a to v letech 1996 až 2001. Do konce roku 2001 byl Enron v bankrotu a bezcenný. Investoři zaznamenali ztrátu. U investorů se slabou diverzifikací a vysokým podílem akcií Enronu došlo ke kolapsu čisté hodnoty portfolií.  

Hladší jízda 


Nejedná-li se o bezrizikové aktivum, bude jeho hodnota někdy stoupat a jindy klesat. Aktiva jsou různorodá. Některá budou stoupat a klesat častěji než jiná. Některá budou stoupat, když jiná klesají. Pokud je držíte společně, budou tyto rozdíly vyrovnávat kolísání vašeho portfolia. Představme si aktivum A a aktivum B. 

Viz tabulka: Účinnost diverzifikace při vyrovnávání návratnosti 

Aktivum A stoupne o 50 %, zatímco aktivum B poklesne o 25 % a aktivum B stoupne o 40 %, zatímco aktivum A poklesne o 35 %. Obě aktiva si projdou obdobím vysoké kladné návratnosti a vysoké záporné návratnosti. Jen k tomu dojde jindy. Portfolio s 50% podílem každého z těchto aktiv bude mít nižší kladnou návratnost, avšak nikdy nezaznamená zápornou návratnost. Ve všech 3 případech bude průměrná aritmetická návratnost 7,5 %. Držením obou aktiv se však změní celkový průběh a zmírní kolísání.  

Celek je lepší než součet částí 

Podívejte se na tabulku, která ukazuje růst investice 100 USD při dané návratnosti každého aktiva a u kombinovaného portfolia 50/50. 

Viz tabulka: Růst investice 100 USD 

Aktivum A zaznamená nejvýraznější kolísání, což vede k poklesu investice 100 USD na 95,06 USD na konci 4. období. Aktivum B vzroste na 110,25 USD, přestože jeho kladná návratnost je nižší než kladná návratnost aktiva A. Portfolio vyvážené na 50% podíl aktiva A a 50% podíl aktiva B vzroste do konce posledního období na 132,97 USD, což je lepší než u jednotlivých aktiv. 

Riziko a návratnost 


Aktivum A je nejrizikovější a jeho návratnost je nejnižší. Portfolio 50/50 je nejméně rizikové a jeho návratnost je nejvyšší. Investoři obecně očekávají, že se jim držení rizikovějších aktiv bude kompenzovat vyšší návratností, avšak tak tomu v tomto případě není. Jak je to možné? Portfolio 50/50 vám umožnilo diverzifikací eliminovat část rizika spojeného s držením každého z obou aktiv. Obecně platí, že nebudete kompenzováni za přijetí rizika, které lze eliminovat diverzifikací. 

Matematický rozpis*

Účinnost diverzifikace při vyrovnávání návratnosti

1. období

2. období

3. období

4. období

Průměrný výnos

Aktivum A

50,0 %

-35,0 %

50,0 %

-35,0 %

7,5 %

Aktivum B

-25,0 %

40,0 %

-25,0 %

40,0 %

7,5 %

50/50

12,5 %

2,5 %

12,5 %

2,5 %

7,5 %

Růst investice 100 USD

0. období

1. období

2. období

3. období

4. období

Aktivum A

100,00 USD

150,00 USD

97,50 USD

146,25 USD

95,06 USD

Aktivum B

100,00 USD

75,00 USD

105,00 USD

78,75 USD

110,25 USD

50/50

100,00 USD

112,50 USD

115,31 USD

129,73 USD

132,97 USD

*Snažíme se, aby tyto články byly co nejpřístupnější a nebyly zahlceny matematickými údaji. Pokud však trocha matematiky zvýší srozumitelnost článku, pak neváháme a tyto údaje nabídneme.

Vyloučení odpovědnosti

Jednotlivé subjekty skupiny Saxo Bank poskytují pouze služby k provádění pokynů a přístup k analýze, které umožňují uživateli prohlížet nebo používat obsah, který je k dispozici na webu nebo přes web. Tento obsah není určen pro tyto výhradní služby k provádění pokynů ani je nemění a nerozšiřuje. Tento přístup a použití jsou vždy předmětem (i) podmínek používání; (ii) úplného vyloučení odpovědnosti; (iii) upozornění na rizika; (iv) jednacího řádu a (v) oznámení týkajících se webu Saxo News & Research a/nebo jeho příslušného obsahu a také podmínek (pokud jsou relevantní), kterými se řídí používání hypertextových odkazů na webových stránkách člena skupiny Saxo Bank, podle kterého se získává přístup k webu Saxo News & Research. Takový obsah se proto poskytuje pouze jako informace. Zejména není úmyslem, aby vám jakýkoli subjekt skupiny Saxo Bank poskytl jakoukoli radu nebo abyste se na cokoli spoléhali jako na poskytnutou nebo potvrzenou radu; stejně tak nelze cokoli vykládat jako vyžádání nebo pobídku k vytvoření předplatného nebo prodeji či koupi jakéhokoli finančního nástroje. Veškeré obchodování nebo investice musí být na základě vašeho vlastního informovaného rozhodnutí bez vyzvání. Jako takový nenese žádný subjekt skupiny Saxo Bank odpovědnost za jakékoli ztráty, které vám mohly vzniknout v důsledku jakéhokoli investičního rozhodnutí provedeného na základě informací, které jsou k dispozici na webu Saxo News & Research nebo v důsledku používání webu Saxo News & Research. Zadané pokyny a uskutečněné obchody se pokládají za zamýšlené nebo uskutečněné na účet zákazníka s entitou skupiny Saxo Bank působící v jurisdikci, v níž sídlí zákazník, nebo s níž zákazník otevřel a udržuje svůj obchodní účet. Saxo News & Research neobsahuje (a neměl by být vykládán jako obsahující) finanční, investiční, daňové nebo obchodní poradenství nebo poradenství jakéhokoliv druhu nabízeného, doporučeného nebo potvrzeného skupinou Saxo Bank a nemělo by být interpretováno jako záznam našich obchodních cen nebo jako nabídka, pobídka nebo vyžádání předplatného, prodeje nebo koupě v jakémkoli finančním nástroji. Pokud je jakýkoli obsah chápán jako investiční výzkum, je třeba vzít v potaz a přijmout skutečnost, že obsah nebyl určen a nebyl připraven v souladu s právními požadavky určenými na podporu nezávislosti investičního výzkumu a jako takový, se považuje za marketingovou zprávu podle příslušných zákonů.

Přečtěte si prosím naše prohlášení o vyloučení odpovědnosti:
Oznámení o investičních průzkumech, které nejsou nezávislé (https://www.home.saxo/legal/niird/notification)
Odmítnutí odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/disclaimer/saxo-disclaimer)
Vyloučení odpovědnosti (https://www.home.saxo/legal/saxoselect-disclaimer/disclaimer)

Saxo Bank A/S, organizační složka
Na Poříčí 3a
Prague 1, 110 00
Česká republika

Kontaktujte Saxo Bank

Vyberte region

Česká republika
Česká republika

Seznamte se s riziky
Obchodování je vždy spojeno s rizikem. Více informací. Abychom vám pomohli pochopit související rizika, sestavili jsme pro vás sérii dokumentů s klíčovými informacemi (KID), které zdůrazňují rizika a výhody související s jednotlivými produkty. Další dokumenty s klíčovými informacemi jsou k dispozici na naší obchodní platformě. Více informací

Tato webová stránka je přístupná kdekoliv na světě, nicméně informace uvedené na stránkách se vztahují k Saxo Bank A/S a nejsou specifické pro konkrétní entitu Saxo Bank Group. Všichni klienti budou přímo v kontaktu se Saxo Bank A/S a všechny klientské smlouvy budou uzavřeny se Saxo Bank A/S, a proto se budou řídit dánským právem.

Apple a logo Apple jsou ochranné známky společnosti Apple Inc, registrované v USA a dalších zemích a oblastech. App Store je označení služby společnosti Apple Inc. Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google LLC.